Nieuws

Progressief Woerden verheugd over plan AZC

17/04/2024 - Het COA heeft een voorstel gedaan aan Woerden om het pand aan Bleek 1 te verbouwen voor 350-400 asielzoekers. Daarnaast heeft het COA 96 flexwoningen aangekocht waarvan er 48 kunnen worden gerealiseerd bij Bleek 1.... lees verder


Ouderbijdrage die echt bijdraagt aan kansengelijkheid

17/04/2024 - De overheid heeft in 2021 de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage aangepast en aangescherpt. Volgens Progressief Woerden heeft de uitvoering van de wet ouderbijdrage tot doel om zowel kansengelijkheid van kinderen als ook... lees verder


Progressief Woerden zoekt nieuwe bestuursleden

10/03/2024 - Progressief Woerden is een springlevende lokale partij, met ongeveer 110 leden. We hebben een actieve gemeenteraadsfractie (met 4 raadsleden en 3 fractieassistenten), maken nu deel uit van het College van B&W met een... lees verder


Woerden bruist voor iedereen - vanzelfsprekend.

09/03/2024 - In Woerden willen we dat iedereen mee kan doen. En er is ook veel in Woerden om aan mee te kunnen doen. Zomerse Festivals en het hele jaar door Evenementen, groot en klein, op het exercitieterrein en in parken en... lees verder


Zonder geld geen gemeenten

16/02/2024 - Progressief Woerden wil gezonde gemeentefinanciën en maakt zich daarom sterk om het ‘ravijnjaar' te voorkomen. In dit zogeheten ravijnjaar dreigt in 2026 door een veranderende landelijke financiering, een tekort van 3... lees verder


Een open samenleving vraagt om openbaar onderwijs

30/01/2024 - Progressief Woerden stelt vragen over sluiting Rembrandt van Rijnschool. Progressief Woerden maakt zich zorgen over de vrije keuze van onderwijs in de gemeente Woerden. Die keuze komt verder onder druk te staan nu... lees verder


Samenspelen - Progressief Woerden vraagt aandacht voor meer toegankelijke speeltuinen

25/01/2024 - Samenspelen en vriendjes maken in de eigen buurt is voor alle kinderen belangrijk. De 'Speeltuinbende' zet zich hiervoor in. Ook Woerden krijgt een Speeltuinbende die Sven Pluimers opricht (zie ook het volgende... lees verder


Samenspelen - Plaatselijke speeltuinbendeleden gezocht

25/01/2024 - Sven Pluimers zet zich al jarenlang in voor een inclusievere gemeente. Nu zoekt hij kinderen en ouders die actief willen bouwen aan inclusieve speeltuinen in de gemeente Woerden. Sven vindt dat alle speeltuinen... lees verder


Op weg naar een Groene en Zorgzame toekomst

28/12/2023 - We zitten inmiddels bijna halverwege de huidige bestuursperiode waar we deel uit maken van het college. We zijn hierin gestapt met een verkiezingsprogramma waarin we willen werken aan een groende en zorgzame toekomst.... lees verder


Doe mee en wordt politiek actief

23/12/2023 - Progressief Woerden is in beweging en groeit. We zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe fractieleden, campaigners en andere enthousiastelingen. Wij houden van diversiteit en het zou mooi zijn als we onze beweging... lees verder


Nogmaals: de brug - de variant

21/12/2023 - Afgelopen raadsvergadering ging het weer over de brug. Dit keer een voorstel om een iets andere variant te kiezen voor het tracé tussen de oeververbinding en de weg door Barwoutswaarder. Het voorstel om te kiezen voor... lees verder


De brug - hoe zit het nou? Q&A

20/12/2023 - Uiteraard zijn er veel vragen mbt het standpunt van Progressief Woerden tav de Rembrandtbrug. In deze Q&A proberen we de meeste vragen te beantwoorden. Als u nog meer of andere vragen heeft mag u ons altijd mailen op... lees verder


Bofkontjes in Woerden

13/12/2023 - Wasbare luiers in plaats van wegwerpluiers: dat helpt enorm mee om de afvalberg te verminderen. Een baby gebruikt in het eerste levensjaar gemiddeld 7 luiers per dag, wat neerkomt op 2555 stuks in het eerste jaar. In... lees verder


3 december Internationale dag voor mensen met een beperking

03/12/2023 - De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland is deze dag bekend als 'Wereld Gehandicapten... lees verder


Bescherm onze bomen

24/11/2023 - Progressief Woerden dient een initiatiefvoorstel in om de bomenverordening uit 2010 te herzien en zo alle bomen in Woerden met een stamdikte van meer dan 40 centimeter te beschermen. Marjolein Doorewaard “Zeker nu... lees verder


Begroting 2024 - geen bezuiniging op duurzaamheid

09/11/2023 - Zorg voor het klimaat is te urgent en daarom vinden we bezuinigen op duurzaamheid onverantwoord. Geplande bezuinigingen moeten dus teruggedraaid worden om te zorgen dat de warmtetransitie toch kan doorgaan. Voor... lees verder


Beter leesbare teksten

31/10/2023 - In de begroting voor 2024 staat het plan om ambtenaren te leren beter begrijpelijke teksten te schrijven. Progressief Woerden juicht dit toe en heeft voorgesteld om ook een panel van lezers te organiseren om te... lees verder


Oog voor natuur op de Bastions

13/10/2023 - Al een hele tijd maken wij ons als Progressief Woerden sterk voor behoud van natuur op de Bastions aan de Hogewel en Torenwal. In een eerder plan stond dat er overal een nieuwe en strakke beschoeiing moet komen.... lees verder


Door met windenergie

13/10/2023 - Progressief Woerden wil dat we ook in Woerden vaart maken met de grootschalige opwek van windenergie, naast zonne-energie. Al eerder is besloten dat we op zoek gaan naar een plek om windmolens te plaatsen. Uit een... lees verder


Themacafe over burgerberaad groot succes

28/09/2023 - Een goede democratie werkt alleen als burgers voldoende invloed kunnen hebben op wat er in de politiek wordt besloten. Dat geldt op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Lokaal hebben we uiteraard de gemeenteraden... lees verder


Ecologie staat op de agenda!

19/09/2023 - Veel mensen weten niet meer hoeveel weidevogels er waren in de jaren 60, of hoeveel insecten of veldbloemen. Maar als je beseft hoeveel soorten er in de laatste decennia verdwenen zijn, begrijp je ook dat er iets moet... lees verder


Een rustige jaarwisseling voor mens en dier

27/08/2023 - Progressief Woerden wil minder vuurwerk en gaat daarvoor een voorstel doen. We zijn al jaren bezig met strijden tegen vuurwerk. Wat de partij betreft zou een volledig landelijk verbod op verkoop van particulier... lees verder


Een speelvooorziening voor jongeren

11/07/2023 - Al jaren strijdt een groep jongeren in Woerden voor een echt Cruyff Court. Al eerder nam de gemeenteraad een besluit om dit nader te onderzoeken. De wethouder kwam na onderzoek tot de conclusie kwam dat er geen echt... lees verder


Laadvisie aangenomen - toekomst voor elektrisch rijden

11/07/2023 - Progressief Woerden is blij dat we knopen gaan doorhakken over de wijze waarop we in Woerden ons gaan voorbereiden op de toenemende vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto’s. Elektrisch rijden heeft voorlopig... lees verder


Kadernota: betere dienstverlening en sociale keuzes

10/07/2023 - Op donderdag 6 juli werd de kadernota aangenomen door de raad. De kadernota geeft de kaders mee voor de begroting 2024-207 die in november dit jaar zal worden vastgesteld. Er zijn veel keuzes opgenomen waar we blij... lees verder


In Memoriam Mieke Veenstra

08/07/2023 - Op 1 juli jl overleed Mieke Veenstra. Mieke was een zeer prominent partijlid en we gedenken haar graag met een terugblik aan wie ze was en wat haar betekenis is geweest voor onze partij. Jelle spreekt een in memoriam... lees verder


Eerlijk loon voor de SW

07/07/2023 - Werknemers van Ferm Werk en vele andere SW-bedrijven in het land voeren nu al meer dan een half jaar actie voor compensatie van de enorm gestegen prijzen. Zij willen net als andere ambtenaren ook een eerlijke... lees verder


In Memoriam Ben Rigter

06/07/2023 - Onlangs overleed een van onze trouwe leden Ben Rigter. Jelle IJpma spreekt een memoriam uit bij zijn uitvaart. lees verder


Bedankt Frank

05/07/2023 - Op 4 juli nam Frank van der Meer afscheid van het bestuur van Progressief Woerden. Frank was jarenlang een zeer gewaardeerd bestuurslid en penningmeester. Ook moeten we Frank missen in de campagnecommissie. Gelukkig... lees verder


Vragen over sluiting dagbesteding Reinaerde

30/06/2023 - Afgelopen week hoorden we dat zorgaanbieder Reinaerde, met verschillende locaties in Woerden, van plan is om een dagbestedingslocatie te sluiten. De schrijnende situatie van een aantal jaar geleden toen Reinaerde niet... lees verder


Besluit om geen Cruyff Court te doen roept vragen op

23/06/2023 - Progressief Woerden vindt het belangrijk dat er voldoende te doen is voor jongeren in alle wijken en kernen. Nu is er een groep actieve jongeren (oa Boys TV) die al een hele tijd actie aan het voeren zijn om een... lees verder


Geslaagd Themacafé zorg en samenleving

21/06/2023 - Omzien naar elkaar, meer aandacht voor preventie, aansluiten bij initiatieven uit de samenleving, bestrijden armoede en laaggeletterdheid en zorgen voor ontmoetingsplekken (Huizen van .. ) waren de belangrijkste... lees verder


Welkom nieuwe-fractie assistent

08/06/2023 - Tijdens de raadsvergadering van 8 juni is Marcel Vonk geinstalleerd als onze nieuwe fractie-assistent/ commissielid. Met Marcel hebben we een supergoede aanvulling op de fractie en is ons team compleet. Welkom Marcel.... lees verder


Themacafe over de toekomst van de zorg

18/05/2023 - Progressief Woerden organiseert op 20 juni een interactieve bijeenkomst over de toegankelijkheid en de toekomst van zorg in Woerden: Themacafé “Zorg en samenleving” Dinsdag 20 juni Aanvang 20.00 uur (welkom... lees verder


Lintje voor onze Paul

29/04/2023 - Bij de jaarlijkse lintjesregen werd dit jaar Paul Glissenaar verrast. Paul was jarenlang voorzitter van het bestuur van Progressief Woerden. Wij zijn trots op onze Paul, onze oud-voorzitter, nog altijd actief lid van... lees verder


Slim en verstandig omgaan met onze grondaankopen

22/04/2023 - Op 20 april boog de raad zich over het raadsvoorstel ‘Strategisch Grondbeleid’. Wat houdt strategisch grondbeleid in? Stel dat de gemeenteraad een plan heeft voor woningbouw, aanleg van een park of nieuwe winkels. Dan... lees verder


Samen voor elkaar - Maatschappelijke agenda

19/04/2023 - Wat zijn we de komende jaren van plan om in Woerden te doen als het gaat om zorg, welzijn en samen leven van alle inwoners. De kaders voor de vernieuwde maatschappelijke agenda worden vanavond door de raad vastgesteld... lees verder


Helaas, geen inkomenspolitiek in Woerden

15/04/2023 - Helaas moeten we in Woerden stoppen met het voeren van een inkomenstoets bij de aanvraag voor hulp bij het huishouden. Wij willen dat ons geld voor zorg en hulp terechtkomt bij wie het het hardst nodig heeft. Maar we... lees verder


Referendum - ja of nee?

30/03/2023 - De laatste raadsvergadering is een motie aangenomen om een referendumverordening in te stellen in Woerden. Het gaat dan om een raadgevend referendum dat op initiatief van inwoners kan worden gehouden. Inwonersbelangen... lees verder


Toegankelijk stemmen. Dat kan in Woerden!

03/02/2023 - Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders met een beperking gaat stemmen niet altijd makkelijk of vanzelf. Zij ervaren drempels bij de toegankelijkheid van verkiezingen. Veel gemeenten maken hier al werk van, maar om dit... lees verder


Vuurwerkoverlast tegengaan

02/02/2023 - Rond Oud en Nieuw zien we elk jaar de discussie terugkomen rond vuurwerk. Behalve plezier geeft consumentenvuurwerk ook jaarlijks gewonden, overlast, en schade aan milieu en openbare ruimte. In de afgelopen jaren... lees verder


Opvang vluchtelingen

01/02/2023 - Afgelopen dagen werd in diverse landelijke kranten geschreven (zie screenshots hieronder) over de dreigende tekorten komend jaar in de opvang van vluchtelingen. Tijdelijke locaties gaan sluiten, het aantal... lees verder


Progressief Woerden stemt voor zon en wind in Woerden

27/01/2023 - ‘Dat gemeenten in Nederland in 2030 voor de helft in de eigen energiebehoefte moeten voorzien, is uitvloeisel van het klimaatakkoord in Parijs. Dat werd destijds als baanbrekend gezien. ‘We moeten stappen zetten om de... lees verder


De bodem is de baas

24/01/2023 - Aldus boer Koen Spruit tijdens het themacafé De toekomst van het Woerdense landelijke gebied van Progressief Woerden op 18 januari. Een gezonde bodem wemelt van leven: wormen en insecten, maar ook bacterien en... lees verder


Noodfonds energiearmoede Woerden trekt 1 miljoen uit voor mensen in nood

23/12/2022 - Als onze inwoners het zwaar hebben moeten we naast hen staan. En dat doen we met een noodfonds energiearmoede. De gemeente trekt 1 miljoen uit voor het ondersteunen van inwoners en organisaties die kopje onder dreigen... lees verder


Progressief Woerden stemt tegen het extra krediet voor de brug

22/12/2022 - Afgelopen woensdag nam de gemeenteraad twee verstrekkende besluiten met betrekking tot de aanleg van de Rembrandtbrug. Zowel het besluit om een extra krediet te verlenen als het bestemmingsplan op zich zijn... lees verder


Vuurwerk: maak van iedere knal een melding

26/11/2022 - Progressief Woerden wil al jaren toe naar minder vuurwerk. Het geknal veroorzaakt veel onrust bij mensen en dieren en het is ondertussen wel bekend hoe slecht het is voor de lucht. Verschillende keren stelden we... lees verder


Begroting 2023-2026 - keuzes voor toekomst, duurzaam, zorgzaamheid en eerlijk

17/11/2022 - Donderdag 17 november is de begroting in de gemeenteraad van Woerden besproken en aangenomen. De eerste begroting gemaakt door wethouder Vierstra. De fractie onderschrijft de keuzes en dient 4 moties in. Lees hier de... lees verder


‘Inclusief Sinterklaasfeest in Woerden, niet pas in 2024’

15/11/2022 - Progressief Woerden wil volgend jaar af van zwarte Piet. Dat blijkt uit vragen die de partij aan burgemeester en wethouders van Woerden stelt. Woerden heeft met het Sinterklaascomité afspraken gemaakt om het... lees verder


Koeiemart, wat een feest!?

02/11/2022 - Afgelopen maand hebben vele inwoners en bezoekers de jaarlijkse Koeiemart bezocht. Het was fijn dat het weer kon en het weer werkte ook mee om er een mooie dag van te maken. En geslaagd was het, niet alleen op... lees verder


Deuren dicht in Woerden

02/11/2022 - Progressief Woerden maakte vorige maand (samen met een journalist van het AD) een rondje door de binnenstad om te kijken hoe het staat met energieverspilling door terrasverwarming en open deuren. Gelukkig viel het met... lees verder


Wethouder Jelmer Vierstra opent 'onpeilbaar water'

21/10/2022 - Wethouder Jelmer Vierstra heeft vandaag de tentoonstelling 'onpeilbaar water' geopend in het stadsmuseum'. De wethouder was positief over het thema water dat heel goed past in de huidige actualiteit. Als bioloog heeft... lees verder


Progressief Woerden vraagt aandacht voor openbaar onderwijs

13/10/2022 - Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Wil je die vrijheid van onderwijs borgen dan is het van belang dat alle vormen van onderwijs aanwezig zijn. Liefst in elke wijk want meer dan 90% van de ouders sturen hun kind... lees verder


De 'coming-outvlag is gehesen.

11/10/2022 - Vandaag is de coming-outvlag gehesen. Burgemeester Molkeboer hees vandaag de vlag daarbij geholpen door Saph. Het geheel werd voor de aanwezigen feestelijk omlijst met wat lekkers. lees verder


Kinderen in de raadszaal

11/10/2022 - Er was meer herrie in de raadszaal dan gebruikelijk. Het waren dan ook niet de raadsleden die in hun zetels plaatsnamen, maar scholieren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. lees verder


Raadsleden op excursie naar bedrijventerrein

04/10/2022 - Meer schuifruimte. Daaraan heeft het bedrijfsleven in Woerden behoefte. Sommige bedrijven groeien uit hun jasje en vaak zijn uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie beperkt. Dus zijn er twee terreinen... lees verder


Progressief Woerden houdt 'externe fractie' bij RPL

26/09/2022 - Af en toe houdt Progressief Woerden een 'externe fractie'. Dit wil zeggen dat de fractievergadering bij een bedrijf wordt gehouden dat daarmee ook de kans krijgt om Progressief Woerden te informeren over diens... lees verder


Progressief Woerden gaat met delegatie van de gemeente naar Steinhagen

25/09/2022 - Als onderdeel van de vriendschapsband gingen de burgemeester, enkele raadsleden, de griffie en enkele ambtenaren op bezoek bij de gemeente Steinhagen. Doelstelling was om kennis en ervaringen uit te delen rondom het... lees verder


Timo van Tilburg geïnstalleerd als commissielid

18/09/2022 - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 september is Timo van Tilburg geïnstalleerd als commissielid van Progressief Woerden. lees verder


In de raadsvergadering: bedrijventerrein Putkop en Burgemeester van Zwietenweg.

17/09/2022 - In de raadsvergadering van 15 september 2022 stond de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg op de agenda. Het raadsvoorstel vroeg om het stedenbouwkundig plan Bedrijventerrein... lees verder


In de raadsvergadering: het parkeerbeleid

17/09/2022 - Een van de onderwerpen tijdens de raadsvergadering van 15 september was het parkeerbeleid. Namens Progressief Woerden voerde Marguerite Boersma het woord. Progressief Woerden wil het geld dat de proef met gratis... lees verder


Marjolein Doorewaard bezoekt innovatiecafé technohub

17/09/2022 - Het Cultuur Platform Woerden organiseerde een innovatiecafé in de technohub. Onderwerp was: "hoe bereik je een jongere doelgroep?". Sprekers waren Marleen Hartjes, hoofd publiek & educatie van museum... lees verder


Progressief Woerden stelt vragen over de energietoeslag

10/09/2022 - Naar aanleiding van geluiden over inwoners van Woerden die moeite hebben om de energierekening te betalen heeft Progressief Woerden vragen gesteld aan de wethouder. lees verder


Woerden kan meer doen voor vluchtelingen

09/09/2022 - Progressief Woerden stelde al vaker vragen over opvang vluchtelingen en wat Woerden meer zou kunnen doen om de nood in Ter Apel te verlichten. De antwoorden op de laatste vragen waren aanleiding om het te agenderen.... lees verder


Ruimte voor vluchtelingen

17/07/2022 - Niemand kan de schrijnende beelden uit Ter Apel zijn ontgaan. Vluchtelingen die aankloppen in Nederland moeten overnachten op stoelen of buiten. Er wordt een dringend beroep gedaan op gemeentes om meer opvang te... lees verder


Wethouder Vierstra onthult kunstwerk 'de vissen'.

12/07/2022 - In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwierp kunstenaar Eddy Kaiser het kunstwerk een zwerm vissen. Het Hoogheemraadschap bestaat in 2022 al 900 jaar. lees verder


Wethouder Vierstra onthult speciale vuilnisbak

08/07/2022 - Weer een mooi project van een basisschool. Deze keer heeft de Willem van Oranjeschool gewerkt aan bewustwording van een maatschappelijk probleem. lees verder


Steunt Progressief Woerden de boeren?

07/07/2022 - Het is een lastige kwestie, het stikstofprobleem. Soms lijkt het alsof de boeren en de natuur lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch is dat volgens Progressief Woerden niet zo. De boeren kunnen onderdeel zijn van de... lees verder


Themacafe natuurlijk tuinieren goed bezocht

06/07/2022 - Tijdens een gezellige avond in de duurzaamheidswinkel werden deelnemers bijgepraat over de aanleg van een natuurlijke tuin. De avond werd gezellig afgesloten met een drankje. lees verder


Stoel van de toekomst

06/07/2022 - Er is veel werk gemaakt van de stoel van de toekomst door alle leerlingen van OBS De Achtsprong. Dat is duidelijk te zien. Niet alleen is de stoel functioneel, maar qua ontwerp ook erg mooi. Naast het aanbieden... lees verder


Wethouder Vierstra lanceert skateparade ....en skatet een stukje mee.

01/07/2022 - Wethouder Jelmer Vierstra lanceert zaterdag 2 juli de skateprade. Omdat de wethouder erg voor bewegen is, skatet hij meteen maar een stuk mee. De skateparade voor kinderen start om 19.00 uur en is 5 km, volwassenen... lees verder


Progressief Woerden wil samen met boeren oplossingen zoeken.

26/06/2022 - Progressief Woerden vindt ook dat het stikstofniveau omlaag moet en dat het herstel van de natuur geen uitstel duldt. Maar de wijze waarop dat moet, daarover verschilt Progressief Woerden van sommige andere partijen. lees verder


Natuurvriendelijk tuinieren.

26/06/2022 - Mooi aangelegde grasvelden. Fraai aangeharkte borders. Bijzondere exotische planten. Wij vinden het heel erg mooi. Maar voor de natuur is het minder fraai. Voor dieren en insecten is het een gelijk aan een woestijn.... lees verder


Jelmer Vierstra unaniem gekozen tot wethouder

24/06/2022 - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werden 5 wethouders voorgedragen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad mag vervolgens aangeven of zij voor of tegen een wethouder zijn. lees verder


Wijkplatform staatsliedenkwartier

16/06/2022 - In het coalitie-akkoord is vastgelegd dat inwoners meer invloed moeten krijgen op hun eigen omgeving. Om goed op de hoogte zijn over wat er speelt bezoekt Progressief Woerden daarom zoveel mogelijk wijkbijeenkomsten.... lees verder


Het coalitie-akkoord gepresenteerd aan de leden tijdens ALV.

16/06/2022 - Progressief Woerden organiseerde op 15 juni een algemene ledenvergadering. De onderhandelaars Coby Franken en Jelmer Vierstra, wilden graag van de leden horen wat zij van het akkoord vinden. lees verder


Jongeren in beeld.

16/06/2022 - Op 7 juni organiseerde Nasir Lalout een bijeenkomst waar jongeren en de politiek met elkaar in gesprek gingen. lees verder


Bestuursakkoord Woerden dat zijn we samen

15/06/2022 - Het is klaar. Na 3 maanden onderhandelen zijn we eruit en mogen een conceptakkoord presenteren aan onze leden, de samenleving en de gemeenteraad. Het is een conceptakkoord wat we nu voorleggen aan onze leden, maar ook... lees verder


Progressief Woerden gaat de wijk in.

09/06/2022 - Zaterdagmiddag 11 juni om 15.00 uur zal een groep Progressief Woerdenaren samen met Nasir Lalout de Schilderswijk bezoeken. Vind je het leuk om mee te gaan? Sluit je dan aan om 15.00 uur bij winkelcentrum Tournoysveld... lees verder


Jelmer Vierstra wordt onze wethouder

08/06/2022 - De fractie van Progressief Woerden draagt raadslid Jelmer Vierstra voor als kandidaat-wethouder. lees verder


Thema-café natuurvriendelijk tuinieren.

25/05/2022 - Ben je ook benieuwd hoe jij je tuin, balkon of het stukje snippergroen natuurvriendelijker kunt maken? Hoe je er meer insecten en vogels krijgt? Op 5 juli organiseert Progressief Woerden een thema-cafe over... lees verder


Woerden hoofdstad van het groene hart

09/05/2022 - Een mooie titel voor een mooie levende stad. Maar hoe groen is Woerden zelf eigenlijk? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, hoe groen is een stad? Feit is dat het groener kan. Zo hebben wij een poos... lees verder


De Terugwinning - een circulair zorgbedrijf

27/04/2022 - Afgelopen week bezocht een deel van onze fractie de Terugwinning. Een initiatief van Arjan Nihot dat is uitgegroeid tot een superinteressant zorgbedrijf waar mensen worden geholpen naar werk en waar circulair wordt... lees verder


Tegels wippen in Woerden

16/04/2022 - Zaterdag was een actie van het WK tegelwippen in Woerden. In ruil voor een gratis plantje konden tegels uit de tuin worden ingeleverd. Als het om groen gaat is Progressief Woerden ook van de partij en Marjolein... lees verder


Progressief Woerden doet mee aan coalitie-onderhandelingen

12/04/2022 - Vanavond bracht de informateur, Dirk van der Borg, zijn rapport uit. Hij is van mening dat een coalitie van CDA, Lijst van der Does, Progressief Woerden en CU/SGP de meeste kans maakt op een stabiele coalitie. De raad... lees verder


Afval is goud waard

08/04/2022 - Op vrijdag 8 april organiseerden Zero Waste Woerden en Duurzaam Woerden een excursie naar het Upcycle Centrum in Almere. Marjolein en Coby gingen mee. Samen met een grote, gemêleerde groep van betrokken vrijwilligers,... lees verder


Vergeet de anderen in nood niet

05/04/2022 - Vluchtelingen uit Oekraine worden met open armen ontvangen in Woerden. Een warm welkom door vele vrijwilligers die klussen in de Stadspoort, door inwoners die mensen in huis nemen, door alle betrokken organisaties om... lees verder


Automaatje

04/04/2022 - Automaatje is een vrijwillige chauffeursdienst waarbij vrijwilligers met een auto inwoners zonder auto brengen naar belangrijke afspraken zoals dokter, ziekenhuis, etc. Het is een oplossing die bijdraagt aan een... lees verder


Afscheid nemen valt zwaar.....en vernieuwing geeft energie

29/03/2022 - Vanavond neemt de gemeenteraad afscheid van de oude raad. Voor Progressief Woerden betekent dit dat ze afscheid nemen van Marieke van Noort. Zij zal na 8 jaar intensieve inspanning de politiek even laten voor wat het... lees verder


De verkiezingen zitten erop

21/03/2022 - Het was een spannende tijd, de verkiezingen. Progressief Woerden zette alles op alles voor een goed resultaat. Dat is beloond met 4 zetels. Bedankt aan iedereen die een stem op ons heeft uitgebracht. Nu beginnen de... lees verder


Herstel de inheemse flora bij de Cattenbroekerplas

20/03/2022 - Op zaterdag 18 maart gingen maar liefst 4 leden van Progressief Woerden (waaronder Ton Rullman van 'groene rotondes en bloeiende bermen' en het IVN en Jelmer Vierstra in zijn rol van ecoloog) op werkbezoek bij Astrid... lees verder


Wat vindt Progressief Woerden?

14/03/2022 - De campagne loopt ten einde. Progressief Woerden heeft alles op alles gezet om de inwoners van Woerden bekend te maken met hun programma. lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Coby Franken, nummer 1

14/03/2022 - Onze lijsttrekker, Coby Franken, nummer 1 lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Jelmer Vierstra, nummer 2

13/03/2022 - Scherp en deskundig. Jelmer Vierstra, nummer 2 lees verderWat vindt Progressief Woerden van Verkeer?

11/03/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Verkeer". lees verder


Wonen moet socialer, niet liberaler

11/03/2022 - Op 9 maart was De Avond van het Wonen. Coby Franken (lijsttrekker Progressief Woerden) en Loes Ypma (oud-wethouder) gingen in gesprek met inwoners en met volkshuisvester Mirthe Biemans, raadslid Marguerite Boersma van... lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Marjolein Doorewaard, nummer 4

11/03/2022 - Een groot hart voor ons groen en de natuur. Marjolein Doorewaard, nummer 4 lees verder


Verduur-samen

10/03/2022 - Progressief Woerden zorgt voor meer groen en bomen en maakt vaart met de overgang naar schone energie met zon, wind en andere groene oplossingen. We werken aan een Woerden dat een toekomst biedt voor mens, dier en... lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Lilian Biber, nummer 5

10/03/2022 - Nieuw maar ook heel ervaren en met grote staat van dienst in het Woerdense. Lilian Biber, nummer 5 lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Jelle IJpma, nummer 6

09/03/2022 - Onze nestor en meest ervaren fractielid. Jelle IJpma, nummer 6 lees verder


Progressief Woerden lanceert online escaperoom

09/03/2022 - En toen zat je opgesloten in de voorraadkamer van het gemeentehuis. De enige manier om het gemeentehuis uit te komen is door het oplossen van een aantal puzzels. Pas dan kun je het programma printen en het... lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Daan Hendrikson

08/03/2022 - We zijn heel blij met deze aanwinst voor onze fractie met zijn kennis en achtgrond. Daan Hendrikson. Nummer 10 lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Sven Pluimers

07/03/2022 - Eigenlijk behoeft Sven geen introductie. Hij is regelmatig in de publiciteit. Sven Pluimers, nummer 20 op de lijst. lees verder


Belangrijke aankondiging. Speciale avond over wonen!

26/02/2022 - Progressief Woerden organiseert een speciale avond over wonen. De Avond van het Wonen – 9 maart – online. Geef je op. lees verder


Oefenstembureau geopend in Woerden.

25/02/2022 - Iedere stem geldt. Dus is het belangrijk dat iedereen zijn stem kan uitbrengen. Door de uitstekende samenwerking tussen burgemeester Molkenboer en Sven Pluimers is er weer een mijlpaal bereikt. Gestemd kan worden met... lees verder


Progressief Woerden en CDA bieden woonmanifest aan wethouder Tymon de Weger aan.

25/02/2022 - Marguerite Boersma van Progressief Woerden en Toos Van Soest van het CDA trokken de rubber laarzen aan om zich ter plaatste op de hoogte te stellen van de mogelijkheden om meer woningen te realiseren. In een door hen,... lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van Economie, Werk en Inkomen?

25/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Economie, Werk en Inkomen". lees verder


Geef Marieke een mooi afscheidscadeau.

24/02/2022 - Marieke neemt afscheid van de Woerdense gemeenteraad. Geef haar een mooi afscheidscadeau. lees verderWat doet Progressief Woerden aan een goede doorstroming van het verkeer?

23/02/2022 - Progressief Woerden zegt: Ga toch fietsen! lees verder


Wat wil Progressief Woerden bereiken voor het Schilderskwartier.

23/02/2022 - Het dorpshuis van het Schilderskwartier organiseerde een debat waarin alle partijen hun plannen aan inwoners konden voorleggen. In het begin van het debat mocht iedere partij in vijf minuten aangeven wat ze zelf... lees verder


Progressief Woerden houdt de pas erin.

22/02/2022 - Natuurlijk deden we mee, toen we werden gevraagd voor 'Politiek in beweging: de stappenstrijd'. Zes fractieleden meldden zich spontaan aan. lees verder


In gesprek met Coby Franken over Werk & Inkomen.

21/02/2022 - In gesprek met .... is een serie waarin (potentiële) raadsleden hun mening over een kwestie geven. In deze aflevering vertelt Coby Franken wat het standpunt van Progressief Woerden is over Werk & Inkomen. lees verder


Eerste feestelijke uitreiking van Jeugdlintjes

17/02/2022 - In navolging van de jaarlijkse lintjes ontvangen dit jaar voor het eerst 4 kinderen een lintje. Deze kinderen hebben zich buitengewoon ingezet voor de samenleving. Vorig jaar kon iedereen een kind nomineren en nu... lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van bouwen en wonen?

17/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Wonen". lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van bouwen en wonen?

16/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Wonen". lees verder


Gescheiden luierafval

16/02/2022 - Iedereen met jonge kinderen herkent het wel. Je afval bestaat voor een groot deel uit luiers met inhoud die nogal wat gewicht toevoegen aan het restafval. De gemeente Woerden heeft daar nu een oplossing voor. lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van Werk en Inkomen?

15/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Economie, Werk en Inkomen". lees verder


In gesprek met .....Marguerite Boersma over wonen.

15/02/2022 - In gesprek met .... is een serie waarin (potentiële) raadsleden hun mening over een kwestie geven. In deze aflevering vertelt Marguerite Boersma wat er mis is met bouwen. lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van Kunst, Cultuur en Jongeren

10/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Samenleven". lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van ...............

08/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Samenleven". lees verder


Ondernemers in Woerden opgelet!

08/02/2022 - Waar Woerden groot in kan zijn. Op 22 en 29 maart vindt het inclusief Ondernemers Café Woerden plaats. Ben je ondernemer? Geef je hiervoor op. lees verder


In gesprek met Coby Franken over Kunst, Cultuur en Jongeren.

07/02/2022 - In gesprek met .... is een serie waarin (potentiële) raadsleden hun mening over een kwestie geven. In deze aflevering vertelt Coby Franken wat Progressief Woerden bedoelt met 'Samen Leven'. Deze video gaat vooral over... lees verder


De campagne is nu echt begonnen

05/02/2022 - De campagne is nu echt een feit. Niet alleen voor de Progressief Woerdenaren die een aantal maanden de campagne aan het voorbereiden waren. Nu is ook het winkelende publiek op de hoogte van de start van de campagne. lees verder


Podcast 1: Thema-café afval

04/02/2022 - De eerste podcast van Progressief Woerden is een opname van het thema-café over afval. lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van ...............

02/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "zorg, welzijn en onderwijs'. lees verder


Sven Pluimers in gesprek met burgemeester Molkenboer

01/02/2022 - Voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(In), MIND, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport heeft Sven Pluimers met burgemeester Molkenboer een filmpje opgenomen dat gaat over 'succesvol belangenbehartiger'. Door... lees verder


Je kunt je nog opgeven voor het themacafé over afval!

01/02/2022 - Je kunt je opgeven voor het themacafé over afval op woensdag 2 februari om 20.00 uur. Iedereen is welkom. lees verder


In gesprek met Lilian Biber

31/01/2022 - In gesprek met .... is een serie waarin (potentiële) raadsleden hun mening over een kwestie geven. In deze aflevering geeft Lilian Biber aan wat zij wil bijdragen aan de raadsvergaderingen. lees verder


Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

27/01/2022 - Op 27 januari 2022 werd de handreiking over Politieke en Beleidsparticipatie van mensen met een licht verstandelijke beperking gepresenteerd. De titel is: "Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke... lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van ...............

27/01/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "groen en de openbare ruimte'. lees verder


Geef je op voor het thema-café over afval!

25/01/2022 - Geef je op voor het thema-café over afval dat plaats vindt op 2 februari. Dit boeiende thema-café zal je meer leren over afval en wat ermee te doen. Progressief Woerden wil graag weten wat jouw mening is over afval.... lees verder


In gesprek met Marjolein Doorewaard

24/01/2022 - In gesprek met .... is een serie waarin (potentiële) raadsleden hun mening over een kwestie geven. In deze aflevering geeft Marjolein Doorewaard aan wat waar zij op wil letten. lees verder


Meer schade door vuurwerk, ondanks verbod

21/01/2022 - Ondanks het vuurwerkverbod was er in Woerden meer schade. Dat meldt het meldpunt vuurwerkoverlast in haar eindrapport. Ton Rullmann, van het meldpunt en lid van Progressief Woerden, gaf een interview bij RPL en in het... lees verder


Wie ruimt de rotzooi op?

20/01/2022 - Woensdag 2 februari is er een online thema-café over (zwerf)afval. lees verder


Belangrijk verkiezingsdebat over schoon wonen in Woerden

19/01/2022 - Praat jij ook mee over je groene toekomst? Dat kan door stellingen/ vragen in te sturen die je aan de politieke partijen wilt voorleggen. Door Corona zal het aantal verkiezingsdebatten beperkt zijn. Des te... lees verder


Bouwen aan een zorgzame groene toekomst

16/01/2022 - Het programma is klaar. Op de website staan in 8 thema's in eenvoudige taal al onze speerpunten en ook is er een link naar een uitgebreid programma met onze visie en heel veel doorkliklinkjes voor wie nog veel meer... lees verder


Progressief Woerden gaat fietsen.

15/01/2022 - Vrijdag 14 januari klommen enkele Progressief Woerdenaren op de fiets om samen met de Fietsersbond afdeling Woerden langs knelpunten te fietsen. Gijsbert Valstar en André de Boer namen onze partijleden mee langs... lees verder


Progressief Woerden ruimt op.

15/01/2022 - Op 29 januari is de wijk Molenvliet aan de beurt. lees verder


Progressief Woerden ruimt op in Snel en Polanen

15/01/2022 - In de serie Progressief Woerden ruimt op, was een team op zaterdag 15 januari in Snel & Polanen. Dat was geen overbodige luxe op plekken waar veel jeugd komt. lees verder


Inclusief ondernemerscafé

14/01/2022 - Op 22 maart aanstaande organiseert Sven Pluimers van Progressief Woerden een inclusief ondernemerscafé bij Loef & Lij. Deze boeiende avond begint om 19.30 uur. lees verder


Vragen over kosten Rembrandtbrug

13/01/2022 - Progressief Woerden maakt zich zorgen over de kosten van de Rembrandtbrug. Het bedrag dat is gemoeid met de aanleg van deze brug is voor Woerden niet gemakkelijk op te brengen. Op een aantal zaken is bezuinigd om de... lees verder


Progressief Woerden stelt vragen over Coronamiddelen voor mensen met een kleine beurs

12/01/2022 - Mondkapjes en zelftests zijn middelen die worden ingezet in de bestrijding van het Coronavirus. Voor inwoners met een kleine beurs zijn dit toch uitgaven die op het budget drukken. Progressief Woerden wilde zeker... lees verder


In gesprek met Jelmer Vierstra

12/01/2022 - In gesprek met .... is een serie waarin (potentiële) raadsleden hun mening over een kwestie geven. In deze aflevering geeft Jelmer aan waarom windmolens nodig zijn. lees verder


Progressief Woerden ruimt op

08/01/2022 - Met enige regelmaat trekt een groep zeer gemotiveerde Progressief Woerdenaren een wijk in om speeltuintjes en de wijk te ontdoen van zwerfvuil. lees verder


In gesprek met Coby Franken

08/01/2022 - In gesprek met .... is een serie waarin (potentiële) raadsleden hun mening over een kwestie geven. In deze aflevering geeft Coby Franken aan waar zij trots op is. lees verder


1000e Knipselkrant

05/01/2022 - Voor een politieke partij is het heel belangrijk om de actualiteit te volgen. Naast de reguliere dagbladen, verschijnt elke ochtend de knipselkrant. Progressief Woerden maakt graag gebruik van deze krant om bij te... lees verder


Verslag Themacafé 'Wat heb je aan de gemeente als je arm bent'.

04/01/2022 - Op 30 November jongstleden organiseerde Progressief Woerden het succesvolle themacafe 'Wat heb je aan de gemeente als je arm bent?'. Namens Progressief Woerden en de PvdA Woerden nam Jelle IJpma het voortouw.... lees verder


Wethouder de Weger wil niet meer sociale huurwoningen bouwen.

23/12/2021 - De wachttijden voor een sociale huurwoning blijven onverminderd lang en er worden te weinig sociale huurwoningen bijgebouwd. Daarom diende Progressief Woerden tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag een... lees verder


Progressief Woerden op werkbezoek bij het Klooster

23/12/2021 - In het kader van 'op werkbezoek' is Progressief Woerden te gast bij verschillende clubs en organisaties in Woerden. Lijsttrekker Coby Franken en de oudgedienden en nieuwe leden van de fractie willen zich goed... lees verder


We wensen iedereen een knus en liefdevol kerstfeest

23/12/2021 - Iedereen fijne feestdagen toegewenst. lees verder


Progressief Woerden vraagt om stemmal in stemlokaal voor inwoners die slecht zien.

22/12/2021 - De gemeente heeft toegezegd om, naar aanleiding van verzoeken van CDA en Progressief Woerden, stemmallen in de stemhokjes te plaatsen. Met behulp van deze mallen kunnen inwoners die slecht zien, zelfstandig hun stem... lees verder


Op werkbezoek bij Woerden Sport

21/12/2021 - In het kader van 'op werkbezoek' is Progressief Woerden te gast bij verschillende clubs en organisaties in Woerden. Lijsttrekker Coby Franken en de (deels nieuwe) fractie willen zich goed voorbereiden op de komende... lees verder


Sven Pluimers in het zonnetje gezet.

18/12/2021 - Onlangs werd Sven Pluimers verrast door Gammabaas Jan Rikkers. Jan deelt elk jaar een kerstpakket uit aan iemand die zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt. Dat Sven hiervoor is uitgekozen is dan ook... lees verder


Handjes gezocht voor de Tuinderij

11/12/2021 - De Tuinderij is een mooi voorbeeld van duurzame, biologische landbouw. Onlangs verwisselde de Tuinderij van eigenaar. Hierdoor kwam de zelfoogsttuin en de plek op de markt in andere handen. De Tuinderij kan nog wat... lees verder


Progressief Woerden ruimt op in het Schilderskwartier

08/12/2021 - Aankomende vrijdagmiddag om half twee ruimt een groep van Progressief Woerden op in het schilderkwartier. De werkzaamheden van afgelopen zaterdag zullen worden afgemaakt. lees verder


Progressief Woerden wil een stemmal in het stemhokje bij gemeenteraadsverkiezing 2022

06/12/2021 - Progressief Woerden wil een stemmal in het stemhokje. Hierdoor is het mogelijk voor mensen met een visuele beperking om te stemmen. Progressief Woerden vindt dat er minimaal een stemhokje moet worden uitgerust met een... lees verder


Reserveer deze datum 26 januari 2022 voor het klimaat-themacafé.

06/12/2021 - Op 26 januari organiseert Progressief Woerden een themacafé met als onderwerp het klimaat en de energietransitie. Het zal de vorm hebben van een mini-college. Reserveert u vast de datum. Nadere informatie volgt spoedig. lees verder


Opruimen in schilderkwartier

04/12/2021 - Vanochtend zaterdag 4 december trok een groep zeer gemotiveerde Progressief Woerdenaren de Schilderwijk in om speeltuintjes en de wijk te ontdoen van zwerfvuil. Gelukkig zag de opruimploeg dat er veel veldjes en... lees verder


Niet alle plastic verpakkingen zijn goed te recyclen

03/12/2021 - Niet alle plastic verpakkingen kun je even goed recyclen. Van alle verpakkingen is 35% goed te recyclen, 52% beperkt te recyclen en 13% niet te recyclen. Supermarkten verschillen onderling in de mate waarin hun... lees verder


Progressief Woerden ruimt op in het Schilderskwartier

02/12/2021 - Aankomende zaterdag 4 december ruimt Progressief Woerden op in het Schilderskwartier. lees verder


Succesvol themacafé 'wat heb je aan de gemeente als je arm bent'

30/11/2021 - Dinsdagavond 30 November nam een bont gezelschap deel aan het themacafé dat werd georganiseerd door Progressief Woerden, PvdA Woerden, CU/SGP, SP en Raad van Kerken. De bedoeling was om in aanvulling van het rapport... lees verder


HERINNERING Themacafe 'Wat heb je aan de gemeente als je arm bent?'

29/11/2021 - Morgenavond 30 November is het Themacafe 'Wat heb je aan de gemeente als je arm bent?'. De organisatoren willen vooral in gesprek met de mensen die het betreft. Dus geef je op als je arm bent, gebruik maakt van de... lees verder


Het Tiny Forest is geplant.

25/11/2021 - Vanochtend hebben kinderen van groep 5 en 7 van de Fransiscusschool in Woerden hun Tiny Forest geplant. Wethouder de Regt was aanwezig om het belang van dit project nog eens onder de aandacht te brengen. Ook mocht hij... lees verder


Verbeter het openbaar vervoer in Woerden?

23/11/2021 - Wat vindt u van het openbaar vervoer in Woerden? Kunt u zich gemakkelijk verplaatsen of ervaart u moeilijkheden als u wilt reizen? Enkele Woerdenaren zijn een petitie begonnen om het openbaar vervoer te verbeteren. lees verder


Progressief Woerden in de binnenstad

23/11/2021 - Zaterdag 20 November was Progressief Woerden in de binnenstad voor een opruimactie. Behalve het opruimen nemen de Progressief Woerdenaren graag de tijd voor een praatje met buurtbewoners. Daarbij gaat in deze tijd... lees verder


Wandel mee tegen geweld tegen vrouwen.

23/11/2021 - Op vrijdag 26 november organiseert YWCA Nederland een avondwandeling in het kader van Orange the World, de wereldwijde campagne STOP geweld tegen vrouwen. Wandelen in de avond met het doel onveilige plekken te laten... lees verder


Kinderen planten een Tiny Forest.

21/11/2021 - Aanstaande 25 oktober planten kinderen van de Fransiscusschool een Tiny Forest ter hoogte Paardebloemweide 36-37. Wethouder Ad de Regt zal ook aanwezig zijn en de handen uit de mouwen steken om de kinderen te helpen... lees verder


Zelfbewoningsplicht voor koopwoningen ook in Woerden!

19/11/2021 - Progressief woerden heeft, bij monde van raadslid Marguerite Boersma, vragen gesteld over het opkopen van huurwoningen door investeerders. Gezien de woningnood is het zeer onwenselijk dat woningen naar beleggers gaan,... lees verder


Gemeente Woerden steunt initiatief STOP geweld tegen vrouwen.

17/11/2021 - De gemeente Woerden heeft een persbericht laten uitgaan waarin zij haar steun uitspreekt voor de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Hieronder treft u het persbericht in zijn geheel aan. lees verder


STOP geweld tegen vrouwen

17/11/2021 - Progressief Woerden steunt graag het initiatief Orange the World. Dit initiatief geeft iedereen de gelegenheid om zijn afkeuring omtrent geweld tegen vrouwen te laten horen. Het zou mooi zijn als nog meer mensen zich... lees verder


Progressief Woerden op de bres voor Romeinse schepen

15/11/2021 - Woerden heeft een heel interessante geschiedenis. Deze geschiedenis zal tijdens de viering van '650 jaar Woerden' het middelpunt van de festiviteiten zijn. De Romeinse schepen zijn een uniek onderdeel van de... lees verder


Wat heb je aan de gemeente als je arm bent?

14/11/2021 - Wat heb je aan de gemeente als je arm bent? Onder die titel organiseert Progressief Woerden, samen met de PvdA Woerden, de Raad van Kerken, CU/SGP en de SP een themacafé op 30 november aanstaande. Het themacafé is... lees verder


Rekenkamerrapport Armoedebeleid in de gemeente Woerden

12/11/2021 - In oktober 2021 leverde de Rekenkamer een goed rapport af over het Armoedebeleid in Woerden. Gekeken werd naar het gemeentebeleid. Omdat de mensen die arm zijn niet zijn gehoord organiseert Progressief Woerden samen... lees verder


Bomenfeestdag 2021

10/11/2021 - Woensdag 10 November 2021 was het bogenfeestdag. Behalve een landelijke bomenfeestdag is er ook een provinciale en zelfs een gemeentelijke bomenfeestdag. Ook in Woerden was aandacht voor deze feestdag. De gemeente... lees verder


Vandaag is de dag van de mantelzorg

10/11/2021 - Vandaag is de dag van de mantelzorg. Om hieraan aandacht te besteden hebben de gemeente Woerden, de Zonnehof en logeerhuis Bredius een persbericht uit laten gaan. In dit bericht In het persbericht richten zij zich tot... lees verder


Coby Franken nieuwe lijsttrekker Progressief Woerden

10/11/2021 - Dinsdagavond heeft de algemene ledenvergadering van Progressief Woerden Coby Franken benoemd tot nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Jelmer Vierstra, Marguerite Boersma, Marjolein... lees verder


Progressief Woerden stelt kandidatenlijst vast en kiest nieuwe lijsttrekker

10/11/2021 - Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben de leden van Progressief Woerden hun instemming gegeven voor de kandidatenlijst. Marieke van Noort had aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als lijsttrekker. Onder veel... lees verder


Progessief Woerden beleeft uiterst effectieve raadsvergadering

09/11/2021 - Op 4 november waren de algemene beschouwingen. Progressief Woerden beleefde die vergadering een bijzondere avond. Alle moties en amendementen die Progressief Woerden indiende behaalden een meerderheid. Hierdoor krijgt... lees verder


De grootste klimaatmars ooit.

07/11/2021 - Zaterdag 6 november werd de grootste klimaatmars ooit georganiseerd in Amsterdam. Maar liefst 5 leden van progressief Woerden waren daarbij aanwezig. Ook de landelijke politiek lijkt doordrongen te zijn van de... lees verder


Klimaatmars Amsterdam

05/11/2021 - Zaterdag 5 november is de klimaatmars in Amsterdam. De klimaatcrisis is nu. Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnoden. Toch doet het Nederlands kabinet al jaren te weinig om... lees verder


Progressief Woerden laat zien hoe het anders kan

04/11/2021 - Deze week besluit de gemeenteraad over de begroting voor 2022. Progressief Woerden laat in een tegenbegroting zien dat de keuze om de Rembrandtbrug aan te leggen, ervoor zorgt dat de gemeente minder duurzaam en... lees verder


Moties en amendementen

04/11/2021 - Als je commentaar hebt op de koers van de komende jaren dan moet je ook aangeven hoe het dan moet. Progressief Woerden stuurde daarom een groot aantal moties en amandementen in, of tekende moties en amendementen van... lees verder


Algemene beschouwingen van Progressief Woerden

04/11/2021 - Tijdens de raadsvergadering van 4 november jongstleden vonden de algemene beschouwingen plaats. Progressief Woerden gaf duidelijk aan of zij het eens zijn met de plannen van het college voor de komende vier jaar. De... lees verder


Samenwonen met een bijstandsuitkering

26/10/2021 - Proef samenwonen met bijstandsuitkering. Progressief Woerden pleit ervoor om een proef te starten met samenwonen met een bijstandsuitkering in navolging van de gemeente Tilburg. Hierdoor worden enkele nadelige... lees verder


Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking

26/10/2021 - Movisie publiceerde onlangs een indrukwekkend artikel over 'Zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking'. In dit artikel wordt besproken hoe Woerden deze zeggenschap in de praktijk vorm geeft. Een... lees verder


Online thema café Thuis in Woerden

24/10/2021 - Op 3 november organiseren we samen met Wij Zijn Woerden een online thermacafe over inburgeren in Woerden. Hoe gaat dat nu? Wat gaat goed, wat zijn knelpunten? En welke kansen biedt de nieuwe Wet Inburgeren die per 1... lees verder


Climate March met Marjan Minnesma

22/10/2021 - Climate March door Woerden. Deze belangrijke mars wil aandacht vragen voor het klimaat in Glasgow tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Donderdag en vrijdag kwam de mars door Woerden, maar meelopen... lees verder


Duurzaamheidswinkel geopend

22/10/2021 - Progressief Woerden juicht komst van duurzaamheidswinkel toe. In deze winkel kunnen inwoners van Woerden gratis advies krijgen over verduurzaming. Onderwerpen zijn o.a. het toepassen van andere energievormen, je eigen... lees verder


Wat vindt Progressief Woerden van het parkeerbeleid

14/10/2021 - Donderdag 14 oktober is een extra bespreking over het parkeerbeleid in de raadsvergadering. Het is niet de eerste keer dat we het hier over hebben en we zien ook wel alle commotie. Wij hebben een meer genuanceerde... lees verder


Speeltuinactie

11/10/2021 - Zaterdag 9 oktober was Progressief Woerden in de omgeving van de Iepenhof voor een opruimactie. lees verder


Energiearmoede

07/10/2021 - Met de stijgende energieprijzen dreigen steeds meer mensen te vervallen in “energiearmoede”. Voor deze mensen slokken de kosten voor gas en elektriciteit een te groot deel (13 tot 20 %) van hun inkomen op. Vaak wonen... lees verder


Straatactie in Molenvliet

03/10/2021 - Afgelopen zaterdag (2 oktober) gingen we weer de straat op om speeltuintjes te bezoeken en afval op te ruimen. Dit keer in Molenvliet. Veel variatie in leuk vs troosteloos en spannend vs veilig. lees verder


De straat op - speeltuintjes en afval

01/10/2021 - Als Progressief Woerden vinden we het enorm belangrijk om met onze voeten in de samenleving te staan en regelmatig in gesprek te gaan met inwoners van Woerden. Omdat we door corona wat beperkt waren en liever niet... lees verder


Festival Iedereen doet mee

24/09/2021 - Deze week vieren we in Woerden dat iedereen mee kan doen met een groot festival. Iedere dag is er van alles te doen. Feesten, workshops, creatieve activiteiten. Als Progressief Woerden vinden we diversiteit en... lees verder


Klimaatverandering vraagt om maatregelen

15/07/2021 - Op 15 juli neemt de raad een besluit over het afwegingskader. Een belangrijk besluit om bij te dragen aan klimaatverandering. Lees hier de spreektekst van Jelmer Vierstra over waarom dit dringend nodig is. lees verder


Sven Pluimers: kijk naar talenten

15/07/2021 - Sven Pluimers is al een aantal jaar een van onze meest bevlogen fractieleden. Onverschrokken strijdt Sven voor inclusie en de uitvoering van het VN-verdrag. Wij zijn trots dat Sven deel uitmaakt van onze fractie en... lees verder


Waarom windmolens?

14/07/2021 - Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit hoe we in Woerden ons steentje bijdragen aan de opgave om energie op een groene manier op te wekken. Veel Woerdenaren laten hierbij van zich horen, vaak omdat ze windmolens... lees verder


Kandidaatstelling gemeenteraadslid en wethouder geopend tot 31 augustus

01/07/2021 - In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen! De aanmelding voor kandidaatstelling voor gemeenteraadslid en wethouder voor Progressief Woerden is nu officieel geopend! Kijk naar de profielschets voor... lees verder


AFWEGINGSKADER GROOTSCHALIGE OPWEK DUURZAME ENERGIE

24/06/2021 - Binnenkort gaat de gemeenteraad beslissen over het zogenaamde ‘afwegingskader grootschalige opwek’. Als Progressief Woerden zijn we een groot voorstander van tempo maken in verduurzaming van energie. Maar ook wij... lees verder


Kleuters moeten overal veilig kunnen klauteren in Woerden

14/06/2021 - Kinderspeelplaatsen zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. En omdat iedereen in Woerden meedoet, heeft de gemeente in haar speelbeleid opgenomen dat alle kinderen ongeacht hun leeftijd, beperkingen... lees verder


Bomen op het exercitieveld

04/06/2021 - Het exercitieveld is een monumentaal en centraal park middenin Woerden en ook middenin de publieke belangstelling. Een tijdje geleden was er veel te doen over de dreigende kap van de karakteristieke kastanjebomen. Die... lees verder


Tijdelijke en kleine woningen oplossing acute woningnood

19/05/2021 - Kleine en tijdelijke woningen zoals Tiny Houses en appartementencomplexen zoals Lars in Lelystad zijn een mogelijke oplossing voor de groeiende woningnood. Dat was de conclusie van het themacafé “Wonen op Maat” dat... lees verder


OPROEP KANDIDAAT GEMEENTERAADSLEDEN

30/04/2021 - Voel jij je betrokken bij je mede-inwoners en wat er gebeurt in onze gemeente Woerden? Wil jij dat we goed blijven omkijken naar iedereen? Wil je echt invloed uitoefenen op de besluitvorming in de gemeente over... lees verder


Versterking fractie

22/04/2021 - Progressief Woerden (GL/PVDA) heeft Marjolein Doorewaard en Lilian Biber voorgedragen als nieuwe fractieassistenten. Samen met Jelle Ijpma, die al fractie assistent is bij Progressief Woerden, gaan zij de fractie... lees verder


Nieuwe stichting Cheese Valley richt zich op duurzaam boeren

26/03/2021 - Donderdagavond heeft de gemeenteraad besloten tot de oprichting van de stichting Cheese Valley. Het college van B&W wil samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard toerisme en (traditioneel)... lees verder


Mag ik mij even voorstellen? Marguerite Boersma, nummer 3

12/03/2021 - Na een volle raadsperiode met veel ervaring zijn we blij dat ze doorgaat. Marguerite Boersma, nummer 3 lees verder


Politiek debat

03/03/2021 - Op 2 maart gingen vijf kandidaten van grote landelijke partijen met zetels in de Woerdense raad met elkaar in debat over wonen, zorg en duurzaamheid. Kijk terug! lees verder


Iedereen moet kunnen stemmen - zo doen we dat in Woerden

22/01/2021 - In maart zijn de verkiezingen voor de tweede kamer. Het is belangrijk dat iedereen dan een stem kan uitbrengen. Ook mensen met een beperking zoals niet goed kunnen lezen. Het stembiljet is ook best ingewikkeld. In... lees verder


Minimum loon is echt te weinig - wij stellen vragen en zeggen: doe een oproep aan de landelijke politiek!

18/12/2020 - Het minimumloon bij een 40-urige werkweek is 9,56 euro. Dit wordt door het rijk landelijk vastgesteld. Maar het zijn de gemeenten die het als eerste merken als dit tekortschiet. Dat zie je vanzelf door alle... lees verder


Tiny houses bij zorginstellingen - WIJ stellen vragen

15/12/2020 - Het valt niet mee om in Woerden aan een betaalbare woning te komen en zorginstellingen hebben vaak te maken met vacatures voor medewerkers en vrijwilligers. Kunnen beide problemen misschien tegelijk worden aangepakt?... lees verder


Woningbouw in de Poort van Woerden - wij stellen vragen

11/12/2020 - In de VAR (lokaal nieuwsblad Leidsche Rijn) van 10 december stond dat er 6700 woningen snel worden gebouwd in Utrecht. En ook dat er in het nieuwbouwproject Poort van Woerden 2126 woningen gaan komen. Onze wethouder... lees verder


Hoe ervaren inwoners zorg en hulp (WMO) - wij stellen vragen

10/12/2020 - Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lezen we goed nieuws: de gemeente mag voortaan zelf bepalen op welke manier inwoners worden bevraagd over hun ervaringen met de lokale zorg en hulp bij... lees verder


Onkruidbestrijding in Woerden - wij stellen vragen

30/11/2020 - Door een verbod op onkruidbestrijding met gif wordt het onkruid in onze gemeente met een gasbrander weggehaald. Dit verbod is in 2016 ingegaan. Op 27 november lazen wij in Trouw (https://www.trouw.nl/es-baf6a912)... lees verder


Stille drama's in de zorg in Woerden - stemverklaring

28/11/2020 - Niet alleen de puinhoop bij de Oostdam was afgelopen raadsvergadering een drama. Er werd ook een besluit genomen dat voor sommige inwoners een enorm effect kan hebben op hun inkomen. Namelijk de verlaging van het PGB... lees verder


Noodzaak voor betaalbare huizen - Wij stellen vragen

24/11/2020 - De gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om 41 mensen met een verblijfsvergunning een huis te geven in de eerste helft van 2021. Dat is een flinke extra inspanning ten opzichte van hiervoor. En dat... lees verder


Financiële nood door stapelnota’s CAK - Wij stellen vragen

22/11/2020 - Door de coronacrisis en zeker de lock down in het voorjaar kon veel zorg niet gegeven worden aan onze inwoners. Het gaat dan om zorg die valt onder de zogeheten Wet Maatschappelijke Zorg, de WMO, zoals huishoudelijke... lees verder


Schiet nu eens op met betaalbare huizen! Wij stellen vragen

22/11/2020 - Zoals bekend vind Progressief Woerden het een enorm belangrijk punt dat er meer betaalbare huizen komen in Woerden. We willen dat er voldoende sociale huur en koop komt bij ieder nieuwbouwproject en dat er ook vaart... lees verder


Weg met wegwerp - Wij stellen vragen

20/11/2020 - Wij streven met zijn allen naar een klimaat neutrale circulaire economie. Een economie waarin de negatieve impacts van economische activiteiten op ons milieu geminimaliseerd zijn, zodat we uiteindelijk een wereld... lees verder


En toen kwam er toch een brug

23/10/2020 - Afgelopen donderdag heeft de meerderheid van de Woerdense gemeenteraad voor het aanleggen van de Rembrandtbrug gestemd. Het voorstel van Progressief Woerden om deze keuze van 24 miljoen eerst nog met een referendum... lees verder


Progressief Woerden: “Asociaal beleid om een brug.”

23/09/2020 - Zonder Rembrandtbrug zouden alle voorgestelde bezuinigingen op participatiebeleid, armoedebeleid en natuur- en milieueducatie helemaal niet nodig zijn en blijft er wel geld over om het verzet tegen gaswinning vol te... lees verder


Hybride ALV

17/09/2020 - Op 16 september was er na lange tijd weer een ALV. Goed om elkaar te zien. En dankzij moderne verbindingen ook toegankelijk voor snotneuzen en mensen op afstand! We namen afscheid van Paul Glissenaar die jarenlang... lees verder


Raadsleden lopen zomerstage

01/09/2020 - Deze zomer is door de vier raadsleden nuttig besteed. Er werd de gelegenheid geboden om op diverse afdelingen een dagje mee te lopen om eens in de praktijk te zien waar we ons in de raadszaal altijd druk over maken. lees verder


Woerden blijft bruisen

13/07/2020 - Spontaan, kleinschalig, buiten, iets voor kinderen, pop-up optredens, een coronaproof podium, zijn zomaar wat ideeën die opkwamen tijdens het hybride themacafe op 10 juli dat Progressief Woerden organiseerde.... lees verder


In Memoriam Tieneke Lander

10/06/2020 - Een vrouwelijke wethouder. Een aanspreekbare wethouder voor alle Woerdenaren. Wensen van de fractie van Progressief Woerden voor de toekomst. Maar PW herdenkt ook met veel respect Tieneke Lander, de eerste vrouwelijke... lees verder


Kastanjebomen Exercitieveld verdwijnen toch

08/06/2020 - Progressief Woerden heeft zijn uiterste best gedaan om kap van de Kastanjebomen op het Exercitieveld te voorkomen, maar dat is helaas niet gelukt. Wij hebben ingestemd met een motie van Fractie Bakker om de bomen zo... lees verder


Bouwen in het Groene Hart? Huh?

19/05/2020 - Afgelopen week (zaterdag 16 mei) zagen wij een uitzending van Nieuwsuur over de woningbouw waar onze wethouder de Weger samen met de wethouders van Oudewater, Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop optrad. De uitspraak werd... lees verder


Inwonersinitiatieven verdienen steun, juist nu!

06/05/2020 - Progressief Woerden krijgt signalen van inwonersinitiatieven dat zij geen bijdrage meer kunnen ontvangen uit het ‘ inwoners initiatieven budget’ , waar zij dit in 2019 nog wel ontvingen. Initiatiefnemers krijgen bij... lees verder


Onze fractie blijft actief - nu online

05/04/2020 - Op maandag vergadert de fractie en daar gaan we gewoon mee door, alleen nu online. We doen dat via ZOOM. Onze vergaderingen zijn openbaar. We zien het nu eigenlijk als een extra kans voor mensen om eens een kijkje te... lees verder


Zeg JA tegen de ja/ja sticker

10/02/2020 - Alleen nog maar folders en huis-aan-huisbladen in je brievenbus als je dat echt wilt. Als het aan Progressief Woerden ligt stapt Woerden nog dit jaar over van de nee-nee sticker op de ja-ja sticker. Helaas bleek er... lees verder


Denk mee

10/02/2020 - Heb jij een mening over thema's als groen, sociaal, democratie en/of wonen? Ben je nieuwsgierig hoe het er achter de politieke schermen aan toe gaat? Wil je graag meedenken met Progressief Woerden zonder meteen... lees verder


Dossier Reinaerde (longread): Als het niet zo schrijnend was, zou het een soap zijn

31/01/2020 - Het leven van de inwoners van de Selma Lagerlöfweg 1 in Woerden staat op z'n kop. Paniek, hoop, boosheid en frustratie wisselen elkaar snel af. Oorzaak? Zorgorganisatie Reinaerde heeft 7 zorgcontracten opgezegd omdat... lees verder


CDA en Progressief Woerden willen geld voor toekomstbestendige melkveehouderij

04/12/2019 - Den Haag heeft geld gereserveerd om de melkveehouderij in het veenweidegebied te helpen toekomstbestendig te worden. De gemeente zou moeten onderzoeken of deze middelen ingezet kunnen worden om Woerdense... lees verder


Spreektekst Marieke van Noort: Verstandig en sociaal, duurzaam samen sterk

01/11/2019 - Op 31 oktober is de gemeentelijke begroting van de gemeente besproken en vastgesteld. Als Progressief Woerden zien wij veel positiefs. Ondanks besparingen wordt het sociaal domein ontzien en blijven de... lees verder


Tegenbegroting verstandig begroten en sociale keuzes

31/10/2019 - Een begroting voor de komende tijd is het uitgangspunt voor het komende jaar. Belangrijk is zowel een verstandig financieel beleid maar wel met sociale keuzes. Progressief Woerden vindt de voorliggende begroting op... lees verder


Bloeiende bermen

30/10/2019 - Wie geniet niet van de prachtige bloeiende bermen in Woerden. Wij zien nog meer kansen voor meer kleur en duurzaam bermbeheer. Marguerite Boersma kreeg steun van alle fracties voor haar motie " Bloeiende bermen". lees verder


Gemeente blijft investeren in aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

30/10/2019 - Tijdens de begrotingsbehandeling is het voorstel van Progressief Woerden aangenomen te blijven investering in de aanpak kindermishandeling. Fractievoorzitter Marieke van Noort: “Afgelopen jaren is er hard gewerkt om... lees verder


Excursie windmolenpark

24/09/2019 - Afgelopen vrijdag gingen we als fractie naar een windmolenpark om met eigen ogen en oren te ervaren wat een windmolen is. Ook andere fracties sloten aan en Harm van der Wilt van CU/SGP maakte een heel compleet verslag... lees verder


Progressief Woerden helpt mee bij Kunstpark

08/09/2019 - Afgelopen weekend was het Akoestival en het Kunstpark. Supergezellig en leuk om te luisteren, te kijken, te kletsen en een drankje te doen. Maar al die drankjes moeten ook ergens in en hoe zorg je dat zo'n leuk... lees verder


Groene daken bushaltes

08/09/2019 - De afgelopen weken hebben wij zelf genoten van de bloeiende bermen langs veel wegen in Woerden en hoorden we ook alleen maar complimenten van inwoners en bezoekers die blij verrast zijn met de vele bloemen. Wat zou... lees verder


Deelauto's

08/09/2019 - Steeds meer Nederlanders kiezen voor het niet langer bezitten van een auto, maar voor een abonnement op een deelauto-concept. Dat is een maatschappelijk wenselijke ontwikkeling volgens Progressief Woerden, omdat... lees verder


TeleTolk

08/09/2019 - Progressief Woerden maakt zich altijd sterk voor inclusie en heeft ook bewerkstelligt dat dit onderdeel wordt van al het beleid van de gemeente. Overal waar we drempels en belemmeringen kunnen wegnemen zullen we dat... lees verder


Bestrijding Eikenprocessierups

20/07/2019 - Afgelopen periode was ook in Woerden de Eikenprocessierups gesignaleerd. Dit was een aanleiding voor ons raadslid Marguerite Boersma om vragen te stellen over de bestrijding hiervan. Bij voorkeur op natuurvriendelijke... lees verder


Geen ballonnen meer in het milieu

20/07/2019 - Een motie om het oplaten van ballonnen in Woerden te verbieden is in de gemeenteraad van Woerden aangenomen. Woordvoerder Jelmer Vierstra van Progressief Woerden is opgetogen over dit besluit: “Ballonnen zijn... lees verder


Bezoek aan de Kievit, een uniek stukje natuur

22/06/2019 - Op 17 juni 2019 is de brede progressieve beweging neergestreken bij de Kievit in Harmelen. Niet alleen de fractie en leden van de steunfractie, maar ook andere belangstellenden bezoeken eens per maand een... lees verder


Bezoek Veenweide Informatie Centrum

18/06/2019 - Op 20 mei is de brede fractievergadering bij de VIC (Veenweide innovatiecentrum) in Zegveld gehouden. We hebben een presentatie over de bodemdaling van het veenweidegebied gekregen en zijn daarna buiten (in de wei)... lees verder


Beweegruimte voor het Beweegteam

08/06/2019 - Afgelopen raadsvergadering stelden wij vragen over het Beweegteam. Want wij vinden het belangrijk dat het Beweegteam, met een goed aanbod dat aansluit op inwoners en op sociaal team, voldoende kans krijgt zich te... lees verder


Progressief Woerden zet aandacht voor eenzaamheid op de agenda

10/05/2019 - Progressief Woerden wil dat het bestrijden van eenzaamheid bijzondere aandacht krijgt in het sociaal beleid van de gemeente. lees verder


Europese verkiezingen

26/04/2019 - Op 23 mei gaan we weer naar de stembus. Deze keer om invloed uit te oefenen op het Europese Parlement voor de zittingsperiode 2019-2024. De Europese Verkiezingen zijn de enige verkiezingen waarbij EU-kiezers zich... lees verder


Zorgverleners in de knel door bezuiniging op PGB

05/04/2019 - Progressief Woerden schrikt van 30% korting op een deel van de PGB’s en riep gisteren raad en college op om in ieder geval te zorgen voor een vangnet om te voorkomen dat inwoners met PGB in grote problemen komen.... lees verder


Eindelijk! We mogen het over zorg en welzijn hebben…

04/04/2019 - Al vanaf de start van de coalitie, vorig jaar, keken we uit naar het bespreken van de inhoudelijke lijn die we op sociaal gebied in Woerden gaan volgen. In het coalitieakkoord staan mooie, maar op veel manieren te... lees verder


Progressieve Beweging

02/04/2019 - Progressief Woerden wil ook, en vooral, buiten het stadhuis zichtbaar en actief zijn. Daarom houden we 1 x per maand onze bijeenkomst op een andere plek, ergens buiten het stadhuis. We gaan op bezoek bij... lees verder


Goed doelgroepenvervoer

01/04/2019 - Doelgroepenvervoer voor volwassenen met een indicatie en kinderen is een belangrijk zorgpunt van Progressief Woerden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, kind en volwassen, kan gaan en staan waar je wilt.... lees verder


Ledenvergadering woensdag 22 mei 20 uur

31/03/2019 - De eerstvolgende algemene ledenvergadering van Progressief Woerden is op woensdag 22 mei om 20 uur in Het Baken. lees verder


Bomen in Beeld

12/03/2019 - Bomen zijn voor Progressief Woerden belangrijk. Er is veel onrust over bomenkap. Er is ook een afspraak dat bomen die gekapt worden herplant worden. Het is vaak helemaal niet duidelijk waarom er bomen worden gekapt en... lees verder


Betaalbaar wonen in een groene omgeving Stem progressief op 20 maart

24/02/2019 - Op 20 maart zijn de provinciale verkiezingen (en de waterschapsverkiezingen). Soms wat onderbelicht maar wel superbelangrijk voor onze democratie, zeker nu. En voor Woerdenaren goed om te weten dat je ook op een... lees verder


Cultuurhistorie en ecologie op gespannen voet in de Singel

01/02/2019 - Het gemeentebestuur van Woerden is al enige tijd bezig met de aanpak van de Singel. Hierbij is het uitgangspunt geweest om de Singel dichter bij de cultuurhistorische achtergrond van verdedigingswerk te brengen. Dat... lees verder


Trein en bus moeten voor iedereen toegankelijk blijven

20/12/2018 - Treinen die niet meer door rolstoelgebruikers te gebruiken zijn en een bus waar je met je abonnement geen gebruik van kan maken. Twee verontrustende berichten over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in... lees verder


Fractie op stap

10/12/2018 - Twee keer per jaar houden we als fractie een teamdag. We besteden aandacht aan onze politieke rol en strategie, de samenwerking en taakverdeling binnen de fractie. Serieuze thema's! Maar we doen ook altijd iets leuks... lees verder


Zonnepanelen voor alle Woerdense scholen

22/11/2018 - Het Rijk en de Bank Nederlandse Gemeenten stellen honderd miljoen ter beschikking om scholen vol met zonnepanelen te leggen. Wethouder Becht gaat snel inventariseren voor welke scholen dit aanbod interessant is en... lees verder


Nieuwe fractie assistent Laura geinstalleeerd

09/11/2018 - Donderdagavond is Laura van der Zande geïnstalleerd als nieuwe fractie-assistent in de gemeenteraadsfractie van Progressief Woerden. In het dagelijks leven houdt van der Zande zich bezig met de ontwikkeling van... lees verder


Laadpalen overal mogelijk

09/11/2018 - Eind van dit jaar is het voor alle Woerdenaren mogelijk om een laadpaal voor een elektrische auto in de buurt van hun huis te krijgen. Het college gaat hiermee aan de slag na vragen van Jelmer Vierstra van Progressief... lees verder


Begroting 2018 - Iedereen doet mee

02/11/2018 - In de voorliggende begroting missen we echt op heel veel plekken aandacht voor inclusie (Iedereen doet mee). Juist in de openbare ruimte, het wonen, cultuur, veiligheidsbeleid, daar moeten we zorgen dat iedereen mee... lees verder


Begroting 2018 - Fietsveiligheid

02/11/2018 - Er komt in 2019 een fietsplan. Progressief Woerden vind dat veiligheid, vooral van kinderen, enorm belangrijk is. We zien een aantal gevaarlijke situaties in Harmelen (Harmelerwaard en Haanwijk). Daarom willen we dat... lees verder


Begroting 2018 - Eigen Regie bij zorg

02/11/2018 - Progressief Woerden is voorstander van goede en overzichtelijke zorg waarbij de inwoner vooral ook zelf centraal staat. In de vorige raadsperiode is stevig ingezet op dit uitgangspunt en 'eigen regie' waaronder het... lees verder


Begroting 2018 - Algemene beschouwing

01/11/2018 - De bespreking van de begroting wordt ingeleid met de algemene beschouwingen. Hieronder de tekst die Marieke van Noort uitsprak. lees verder


Begroting 2018 - Afval scheiden kan nog beter

01/11/2018 - Afval is een actueel thema dat veel inwoners bezighoudt. Steeds meer Woerdenaren scheiden hun afval en doen hun best zo bij te dragen aan duurzaamheid en een beter milieu. Toch zijn er ook situaties waarin dit nog... lees verder


Begroting 2018 - college maakt teveel schulden

31/10/2018 - De voltallig oppositie maakt zich grote zorgen over de eerste begroting van het nieuwe college van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie SGP en D66. Door de forse investeringen die het college doet lopen de schulden van... lees verder


Begroting 2018 - niet minder, maar meer bomen

30/10/2018 - Als het aan het college ligt verdwijnen er 2500 bomen uit Woerden de komende jaren. Alle oppositiepartijen snappen niets van die plannen en roepen het college op om er juist 1000 bomen bij te planten. Marieke van... lees verder


Den Oudsten: Veilige en gezonde wijk voor mens, dier en natuur

18/10/2018 - De fractie van Progressief Woerden maakt zich zorgen om de veiligheid en de gezondheid van de nieuw te bouwen wijk op het Den Oudstenterrein. Afgelopen weekend werd bekend dat er kritiek is van de Veligheidsregio... lees verder


Woerden vraagt Den Haag om soepeler Kinderpardon

04/10/2018 - Vluchtelingenkinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving verdienen een soepeler behandeling volgens de Woerdense gemeenteraad. Vanavond stemde een meerderheid van de raad in met een motie van Progressief... lees verder


Romeinse Schepen horen in Woerden

04/10/2018 - De fractie van Progressief Woerden vindt dat de Romeinse Schepen, de Per Mare ad Laurium en Fiducia, in Woerden thuishoren. We hebben een rijke Romeinse geschiedenis met onze castella. We hebben hier 7/8 Romeinse... lees verder


Slappe houding college richting dierenwelzijn - updates over de teckels

20/09/2018 - Sinds het voorjaar is de teckelfokkerij aan het Breeveld regelmatig in het nieuws. Er werden veel te veel teckels gehouden in erbarmelijke omstandigheden en ondanks verschillende invallen en veel publiciteit zaten er... lees verder


Stand van zaken Inclusie

16/08/2018 - Inclusie (iedereen doet mee en verschil mag er zijn) is een belangrijk onderwerp voor ons. Zeker nu ook het VN-verdrag er is is er veel reden om Inclusie hoog op de politieke agenda te zetten en te houden. Vorig jaar... lees verder


Tijd voor tijdelijke oplossingen woningnood

15/07/2018 - Dat de woningnood in Woerden hoog is is algemeen bekend. Maar zoals altijd zijn het de meest kwetsbaren die daar echt de dupe van kunnen worden. Want als je met smalle beurs ongewenst dakloos wordt is de vraag of je... lees verder


Houtstook en houtrook

15/07/2018 - Open haarden en de vuurkorven in de tuin roepen bij velen een romantisch beeld op. Maar voor veel anderen is het een grote bron van ergernis. Kritische burgers attendeerden ons op de andere kant van de gezellige... lees verder


Schooldakrevolutie in Woerden

28/06/2018 - Progressief Woerden dient tijdens de raadsvergadering van 28 juni een motie in waarin zij het college vraagt om dit jaar een plan te presenteren om de schooldakrevolutie in Woerden uit te rollen. Tijdens de... lees verder


Progressieve Beweging

16/06/2018 - Progressief Woerden wil ook, en vooral, buiten het stadhuis zichtbaar en actief zijn. Daarom houden we 1 x per maand onze bijeenkomst op een andere plek, ergens buiten het stadhuis. We gaan op bezoek bij... lees verder


Woerden is meer dan kaas en koeien

12/06/2018 - Het coalitieakkkoord is gepresenteerd. Duurzaam en daadkrachtig, middenin de samenleving. Mooie woorden en zeker mooie intenties. Maar we zijn ook superbezorgd om het sociaal domein nu zoveel wordt geïnvesteerd in... lees verder


Nieuw (mannen) college geïnstalleerd

08/06/2018 - Op 7 juni werd het nieuwe college van Woerden geïnstalleerd. Arjan Noorthoek, George Becht, Arthur Bolderdijk en Tymon de Weger beginnen aan het uitvoeren van het coalitieakkoord 'Duurzaam en daadkrachtig, middenin de... lees verder


OZB omhoog en sociale voorzieningen gekort voor investeringen in asfalt

05/06/2018 - Voor ruim een miljoen wordt er bezuinigd op sociale voorzieningen en de OZB zal op termijn met veel meer dan zes procent verhoogd moeten worden. Dat zijn volgens Marieke van Noort van Progressief Woerden de... lees verder


Pas op met flexibel cameratoezicht

31/05/2018 - Er bestaat al een mogelijkheid in Woerden om cameratoezicht en camerabewaking in te zetten. Nu is er ook de wettelijke mogelijkheid om flexibele camera's te gebruiken zoals dashcams en drones en de burgermeester... lees verder


Niemand slaapt in Woerden onder een brug

25/05/2018 - Op dit moment speelt in de raad besluitvorming over een verordening 'Aanpak woonoverlast. Met deze verordening kan de burgermeester ingrijpen bij ernstige woonoverlast. Op zich een goede zaak vind Progressief Woerden.... lees verder


Geen plastic stank in Woerden

25/05/2018 - Progressief Woerden heeft signalen gekregen over stank van de PMD zakken die aan haken vaak veel te vroeg worden opgehangen. Daarom heeft Anne Berkheij een serie vragen opgesteld voor het college. Progressief Woerden... lees verder


Themacafé Doe Mee - gecancelled

25/04/2018 - Wegens gebrek aan belangstelling is het themacafe geannuleerd Op 12 juni organiseren we Themacafe Doe Mee! Over burgerparticipatie en Doe-democratie 20.00-22.00 uur Bibliotheek het Groene Hart, Meulmansweg 27,... lees verder


Zorg om continuiteit psychologische hulp Transgenders

20/04/2018 - Psycholgenpraktijk Psycho Informa is failliet volgens berichten in de pers. Dit geeft onzekerheid en wellicht ook vertraging in hoognodige hulp voor Woerdense inwoners die daar client zijn. Psycho Informa staat ook... lees verder


Werk moet lonen, ook als je een beperking hebt

19/04/2018 - Het kabinet wil de regels rondom het loon voor mensen met een arbeidsbeperking vereenvoudigen, zodat meer ondernemers arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Een deel van de werknemers gaat er in de plannen op... lees verder


Kritische vragen over regiotaxi en leerlingenvervoer

18/04/2018 - Als je vanwege je beperkingen niet meer zelfstandig kunt reizen is er een regeling om gebruik te maken van vervoer. Dit wordt geregeld door de gemeente. De Gemeente Woerden maakt hierover afspraken met... lees verder


Actie tegen smerige lucht langs de A12

16/04/2018 - Onze fractie is erg geschrokken van het feit dat de luchtkwaliteit langs de A12 bij Harmelen, volgens de berekeningen van het RIVM, de slechtste van het land is. Die cijfers zijn in opdracht van Milieudefensie door... lees verder


Nieuwe fractie geinstalleerd

30/03/2018 - Op 29 maart was de installatie van de gemeenteraad. 31 raadsleden legden de eed of belofte af. Ook onze nieuwe fractieleden beloofden en verklaarden goed voor Woerden te zorgen. Met ons nieuwe topteam zal dat zeker... lees verder


Woerdenaren bedankt

24/03/2018 - Lieve 3386 stemmers op Progressief Woerden, Dankjulliewel voor het vertrouwen dat we van jullie hebben gekregen! Jullie zorgen ervoor dat wij straks weer met 4 progressieven in de gemeenteraad zitten. Wij hebben... lees verder


Iedereen moet kunnen stemmen

16/03/2018 - In de afgelopen weken heeft Sven Pluimers, fractievolger en kandidaat #13 op onze lijst zich enorm sterk gemaakt voor het stemmen met een beperking. lees verder


Regenboog Stembusakkoord getekend

15/03/2018 - Met het ondertekenen van het Regenboog Stembusakkoord verklaart een politieke partij maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren. Het COC vraagt hiermee in aanloop naar de... lees verder


Toch meer groen in de Molenwijk in Harmelen

01/02/2018 - Met het ophogen van de wijk zijn er ruim 40 bomen gekapt en zouden er slechts 10 terugkomen. “Dat was voor ons onacceptabel”, zegt Marguerite Boersma, kandidaat-raadslid voor Progressief Woerden. Zij kaartte het... lees verder


Circulair en duurzaam ondernemen moet interessanter worden

13/01/2018 - In het dagelijks leven werkt Jelmer Vierstra voor stichting Natuur & Milieu. Samen met bedrijven, vakbonden en overheden werkte hij aan de uitwerking van het grondstoffenakkoord. Daarin worden afspraken gemaakt om... lees verder


Wij gaan voor een centrale vuurwerkshow!

31/12/2017 - Progressief Woerden ondertekende 30 december het vuurwerkmanifest. Wij zijn het eens met de initiatiefnemers dat consumentenvuurwerk niet meer van deze tijd is. Het levert teveel overlast op voor mens en dier.... lees verder


Belonen werkt beter dan straffen

27/12/2017 - Ieder jaar weer blijkt er toch een hoop rotzooi getrapt te worden met Oud en Nieuw ondanks alle politieoptredens en repressie. Dat kan ook anders, dacht Loukmane Issarti. Hij komt met een idee dat hij heeft opgepikt... lees verder


Geen bomenkap maar 1000 bomen erbij!

22/12/2017 - Wat een zonde, 40 bomen gekapt in Harmelen, Molenwijk. Nu moest daar wel wat gebeuren in verband met het ophogen van de wijk. Maar als er voor 40 bomen maar 10 terugkomen dan zijn wij de eerste om hier aandacht voor... lees verder


Yolan Koster krijgt spoedig alternatief voor HAP voor elkaar!

15/12/2017 - Het vertrek van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost is iedereen in Woerden een doorn in het oog, zoveel maken 18.000 handtekeningen onder een petitie wel duidelijk. Kersverse fractie-assistent Guus van Bork... lees verder


Succesvolle Primeur Mensenbieb Woerden

26/11/2017 - Met ruim 40 interessante, leuk en leerzame ontmoetingen is de Woerdense primeur van de Mensenbieb een succes. Tien levende boeken met zeer diverse thema's waren te leen voor Woerdense bibliotheekbezoekers afgelopen... lees verder


Maak alvast kennis met een van onze boeken uit de Mensenbieb

14/11/2017 - Op 25 november kunnen bezoekers aan de Bibliotheek Woerden mensen, waaronder Frank, 'lenen'. Opmerkelijke mensen. Deze 'levende boeken' zijn mensen die je anders misschien niet zo snel persoonlijk zou spreken. Denk... lees verder


Afval scheiden zoals Thuis

02/11/2017 - Te gek dat het afvalbeleid zo goed werkt en dat heel Woerden afval scheidt. Maar ook heel gek dat scholen en verenigingen hier niet aan mee doen. Plekken waar kinderen notabene leren hoe het zou moeten. Het is een... lees verder


Minder afval op de stoep

02/11/2017 - Nieuw afvalbeleid en overal plasticcontainers, op zich gaat het hartstikke goed met afvalscheiding in Woerden. Maar er zijn ook wat knelpunten. Zoals dat inwoners met een kleine beurs en zonder auto toch wel een... lees verder


Woerden proefgemeente staatswiet

16/10/2017 - Woerden moet zich bij het Rijk aanmelden als proefgemeente voor de verkoop van Staatswiet. Fractievoorzitter Marieke van Noort kijkt verheugd op van het 'staatswietpuntje' in het regeerakkoord. Wij hebben altijd... lees verder


Kandidaten Progressief Woerden bekend

10/10/2017 - In de ledenvergadering van Progressief Woerden is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Marieke van Noort is voor de tweede keer gekozen tot lijsttrekker: “Ik ben... lees verder


Provincie zegt NEE tegen gaswinning onder Woerden

04/07/2017 - In de Statenvergadering van 3 juli hebben de Provinciale Staten een niet mis te verstaan signaal afgegeven tegen de plannen voor gaswinning in Woerden. In een mede door GroenLinks ingediende motie noemen de Staten de... lees verder


Supertrots op groot succes met Down to Earth

30/06/2017 - Wauw, een overvolle zaal op 29 juni in het Klooster. Alleen met social media en twee persberichten wisten we 180 mensen te lokken naar de film Down to Earth. lees verder


Woerden kantelt het armoedebeleid naar maatwerk!

22/06/2017 - Mensen met geldzorgen worden nu nog geholpen met declaratieregelingen, maar vaak is er veel meer aan de hand. Daarom gaat de gemeente nu niet alleen financieel ondersteunen, maar wordt er ook coaching geboden. Met de... lees verder


Langs de deuren in Snel en Polanen

10/06/2017 - Progressief Woerden wil in de aanloop naar de verkiezingen in gesprek met inwoners over wat zij vinden van Woerden en van hun wijk en wat ze vinden wat er beter kan. Dit weekend bezochten we Snel en Polanen. We... lees verder


Ga toch fietsen

10/06/2017 - De discussie over de randweg in Woerden barst weer los. Er worden zelfs banners geplaatst voor een tweede (oostelijke)randweg. Wat kost dat wel niet, aan geld en aan groen. Progressief Woerden vind het tijd voor een... lees verder


Inclusie maakt het verschil

08/06/2017 - Vorig jaar werd het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking van kracht. Aanleiding voor Progressief Woerden en D66 om aan te dringen op lokaal inclusiebeleid. Het college pakte de uitdaging op. Afgelopen... lees verder


Langs de deuren in het Schilderskwartier

03/06/2017 - Progressief Woerden wil in de aanloop naar de verkiezingen in gesprek met inwooners over wat zij vinden van Woerden en van hun wijk en wat ze vinden wat er beter kan. Vandaag, zaterdag 2 juni bezochten we het... lees verder


Interview met Jelmer Vierstra over verkeersdrukte en randwegen

02/06/2017 - De redactie van onze site ging in gesprek met Raadslid Jelmer Vierstra, onze woordvoerder Ruimtelijke Ordening. Over waarom Progressief Woerden toch zo’n fel tegenstander is van randwegen. lees verder


Woerden gaat geld verdienen met duurzame sporthallen

30/05/2017 - Woerden gaat sporthallen klimaatneutraal maken tijdens de komende onderhoudsronde. En het mooie van dit verhaal is dat wij er netto geld op gaan verdienen. Dat kan omdat de subsidie die de gemeente krijgt én de... lees verder


Verbijstering over sluiting Huisartsenpost Woerden

19/05/2017 - Afgelopen week werden we onplezierig verrast door het nieuws dat de huisartsenpost in het Hofpoort per 2018 ook in de avonden en weekenden zal sluiten in Woerden. Behalve in de nachtelijke uren moeten Woerdenaren nu... lees verder


Langs de deuren

18/05/2017 - De komende weken gaat Progressief Woerden de wijken in om in gesprek te gaan met inwoners. We willen luisteren naar de verhalen om inspiratie op te doen voor het schrijven van ons verkiezingsprogramma voor de... lees verder


LAAT JE HOREN - MAAK HET VERSCHIL

21/04/2017 - Sinds de Algemene Ledenvergadering van 8 maart draaien de campagnevoorbereidingen op volle toeren. Lees hier meer over de bruisende energie die in de partij loskomt rond de nieuwe campagne. Heel graag betrekken we... lees verder


Duurzaam Woerden 2.0.

21/04/2017 - Duurzaamheid is sexy, hip - en het speelt. Dat merkt Duurzaam Woerden aan het feit dat deze jonge beweging in Woerden een begrip aan het worden is. Op 5 april barstte het weer van de inspirerende voorbeelden van... lees verder


Crematorium komt er helaas voorlopig niet

19/04/2017 - Vandaag heeft de gemeenteraad besloten om geen crematorium te willen op begraafplaats Rijnhof. Volgens Progressief Woerden en het college de meest geschikte locatie. De aanwezigheid van buurtbewoners met zorgen werd... lees verder


Progressief Woerden is vóór Duurzame Energie!

27/03/2017 - …en dus ook tegen gaswinning in Woerden Progressief Woerden vindt dat Woerden versneld werk moet maken van het omschakelen naar duurzame energie. Klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste opgave waar de... lees verder


In Woerden doen we het samen

22/03/2017 - We plaatsen iedere week een advertentie in de Woerdense Courant met een foto en een korte tekst van een Progressieve Woerdenaar. Inmiddels zijn er vijf advertenties verschenen. Met Julia, Junior en Coby en Bernt. Paul... lees verder


Progressieve Samenwerking in Woerden al werkelijkheid

21/03/2017 - Een fusie van PvdA en GroenLinks? In Woerden is het al zover. In het interview van het AD vertellen Marieke van Noort en Guus van Bork hoe we dat voor elkaar spelen lees verder


Extraatje voor kids minima? Dat kan beter in woerden.

03/03/2017 - In Woerden leven ca 2000 gezinnen rond of onder een bestaansminimum. Speciaal voor deze minima en vooral de kinderen kent Woerden regelingen om een beroep op te doen om te kunnen sporten, spelen, kortom mee te doen... lees verder


Bestuursakkoord gaat einde maken aan discussie randwegen

23/02/2017 - Vlak voor de jaarwisseling zijn de afspraken over zondagsopenstelling in Woerden met ChristenUnie/SGP verbroken. Dat heeft ertoe geleid dat er niet meer automatisch een meerderheid voor voorstellen is. Omdat wij nog... lees verder


Woerden Inclusief: iedereen kan meedoen

04/02/2017 - Progressief Woerden diende samen met D66 een motie in om meer werk te maken van Inclusiviteit in Woerden die is overgenomen door de Gemeenteraad. Het project Woerden Inclusief vande gemeente in samenwerking met de... lees verder


Stemmen uit Woerden: een groot dorp met stadse allures

29/01/2017 - Woensdag 30 november organiseerde Progressief Woerden een debatavond met als thema “Dromen over Woerden in 2036”. Met zo’n 20 Woerdenaren hebben we samen bepaald waar wij vinden dat progressieve politiek in Woerden... lees verder


Nieuwjaarsborrel Progressief Woerden

29/01/2017 - Zaterdag 21 januari klonk Progressief Woerden feestelijk het nieuwe jaar in in het Bierhuys. Het was een mooie gelegenheid om met een groot aantal leden weer eens bij te praten over de ontstane politieke situatie na... lees verder


Wachttijden voor een sociale huurwoning moet nu echt naar beneden

27/10/2016 - De wachttijd voor een sociale huurwoning in Woerden is lang, veel te lang volgens Progressief Woerden. Was het zes tot acht jaar volgens de cijfers van GroenWest in 2014, in 2015 is die wachttijd opgelopen tot tussen... lees verder


Meer groen binnen en buiten de tuin

23/10/2016 - Groene tuinen en een groene openbare ruimte zorgen voor minder wateroverlast en bieden ruimte voor vlinders, bijen en vogels. Het stimuleren daarvan dient daarom vele doelen en daarom dient Progressief Woerden samen... lees verder


Eindelijk aandacht voor dieren

29/09/2016 - Oversteekplaatsen voor padden tijdens de paddentrek, sterilisatie van zwerfkatten zodat het er niet teveel worden en het beperken van teveel wilde ganzen zodat er niet geschoten hoeft te worden. Zomaar drie... lees verder


Woerden moet de wachttijden voor sociale huurwoningen aanpakken

18/09/2016 - In de recente discussie over de oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen heeft Jelmer Vierstra nogmaals bepleit dat de gemeente hier actiever op moet sturen. lees verder


Bescherming van de polder Wulverhorst

18/09/2016 - Raadslid Jelmer Vierstra sprak zich recentelijk uit tegen bouwplannen voor de polder Wulverhorst. lees verder


Dierenwelzijn eindelijk op de agenda

16/09/2016 - Al in 2010 nam Progressief Woerden (Wim van Geelen) een eerste initiatief om dierenwelzijn op de agenda te krijgen. Een verzoek hiertoe in 2012 samen met Ane van Ekeren (nu Sterk Woerden) werd helaas verworpen Maar nu... lees verder


300 dagen luisteren

22/07/2016 - Progressief Woerden gaat “300 dagen luisteren” om zo breed mogelijk te spreken met een heleboel Woerdenaren. We zijn op zoek naar beelden, concrete situaties en verhalen. lees verder


In duurzaamheid investeren met zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement

23/06/2016 - Progressief Woerden heeft tegen het klimaatneutraal maken van het stadhuis gestemd. Dat is natuurlijk gek voor een partij die duurzaamheid zo hoog in het vaandel heeft. Dat moeten we dus even uitleggen. Hieronder de... lees verder


Hoe leuk is het om je buren van stroom te voorzien

03/06/2016 - Een mooi voorbeeld van een initiatief van Duurzaam Woerden in samenwerking met het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het VIC en daarmee 32 huishoudens van steoom... lees verder


Woerden Vol Energie - prijsuitreiking Duurzaam Woerden

31/05/2016 - In november 2015 ontstond het idee om met een club progressieve Woerdenaren werk te gaan maken van duurzaamheid in Woerden. Niet door de pijlen te richten op de politiek, maar juist door concrete maatschappelijke... lees verder


Privacy Café 10 mei: De gemeente hoeft niet alles te weten.

11/05/2016 - Welke informatie heb je nodig om een beslissing te nemen. Meer dan dat is niet nodig, en moet je als gemeente ook niet willen vragen van burgers. Dat is een van de belangrijke conclusies die gisteravond getrokken werd... lees verder


Een lintje voor Hans de Jong

01/05/2016 - Tijdens de lintjesregen in Woerden heeft ons oud-bestuurslid Hans de Jong een lintje ontvangen van de Burgermeester lees verder


Terechte zorg om continuiteit jeugdhulp?

20/04/2016 - Afgelopen maandag stond een artikel in het AD waarin werd gesteld dat veel jeugdhulporganisaties in zware financiele nood zitten en dat de jeugdhulp daardoor in gevaar zou komen. Een belangrijke oorzaak zijn wellicht... lees verder


Waarom Progressief Woerden vindt dat Woerden opvang moet bieden aan statushouders én vluchtelingen

24/03/2016 - Ieder mens is gelijkwaardig. Of je nu groot bent of klein, gereformeerd, ongelovig of moslim, homo, hetero of transseksueel, in welk land je wieg ook heeft gestaan. Een discussie over de opvang van vluchtelingen gaat... lees verder


WMO in Woerden, zuinig of efficient?

10/02/2016 - In het AD Groene Hart van 1 februari staat dat Woerden, in vergelijking tot omliggende gemeenten, geld overhoudt aan de WMO. Krijgen zorgvragers en mantelzorgers in onze gemeenten minder ondersteuning vanuit de WMO... lees verder


“Pleegzorg mag niet tussen wal en schip vallen.”

04/02/2016 - “Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die heel goed werkt en het zou zonde zijn als we het door misverstanden ingewikkelder maken dan nodig is,” stelt Coby Franken van Progressief Woerden. Sinds de gemeenten... lees verder


Progressief Woerden wil duurzame verkeersvisie

28/01/2016 - Jelmer Vierstra verwoordt de visie van Progressief Woerden op de verkeersvisie van Woerden. Het is duidelijk waar wij voor staan: groene buitenruimtes, voorrang voor fietsers en elektrisch vervoer. lees verder


Progressief Woerden wil peiling over vuurwerk

28/01/2016 - Vuurwerk houdt Progressief Woerden al jaren bezig. De partij is voorstander van vuurwerkvrije zones op strategische plaatsen in de stad. lees verder


Progressief Woerden voor praktische én principiële politiek

23/12/2015 - Op 25 november heeft een inspirerende bijeenkomst over de toekomst van de Woerdense progressieve politiek plaatsgevonden. Deze avond heeft tot veel ideeën en praktische plannen geleid, waar we je graag bij willen... lees verder


Woerden investeert zorg dichtbij huis

05/12/2015 - De gemeenteraad is enthousiast over vijftien initiatieven uit het hart van de Woerdense samenleving. Die krijgen daarom geld van de gemeente voor het bieden van zorg dichtbij huis. “Een belangrijke investering in... lees verder


“Straattheaterfestival verdient voorkeursbehandeling”

03/11/2015 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om markten voor toeristen in Woerden voorrang te geven op het Kerkplein boven evenementen. Populaire evenementen als het straattheaterfestival en de havendagen... lees verder


Progressief Woerden: “Wachttijden voor een sociale huurwoning moeten korter”

29/10/2015 - Wachttijden van zes tot tien jaar voor een sociale huurwoning in Woerden zijn niet uit te leggen. Progressief Woerden wil dat wethouder Stolk actief gaat werken aan het verkorten daarvan. Jelmer Vierstra is... lees verder


Statement Gemeenteraad Woerden wijst geweld tegen vluchtelingen unaniem af

11/10/2015 - Namens alle fractievoorzitters van de gemeenteraad van Woerden hierbij ons gezamenlijke statement naar aanleiding van de aanval op de vluchtelingenopvang in Woerden gisterenavond. lees verder


"Je zult het maar zijn...."

24/09/2015 - Donderdag 24 september voert de gemeenteraad een interpellatiedebat over de opvang van vluchtelingen Woerden. Progressief Woerden stelde al eerder vragen en hield een pleidooi voor extra inspanning door de gemeente om... lees verder


Progressief Woerden enthousiast over aankoop Brediusboerderij door gemeente

24/09/2015 - Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om de afgebrande Brediusschuur aan te kopen zodat hij door de vrijwilligers in het park opgeknapt en geëxploiteerd kan worden. Progressief Woerden is daar... lees verder


Basisinkomen vraagt om vertrouwen

24/09/2015 - Ruim 50 Woerdenaren bezochten donderdag het themacafé van Progressief Woerden en de Basisinkomen Partij over het basisinkomen. Hoe kunnen wij een basisinkomen inzetten om het vertrouwen in mensen centraal te stellen... lees verder


Themacafe over basisinkomen op 23 september

13/09/2015 - Op 23 september organiseert Progressief Woerden samen met de Basisinkomen Partij Woerden een themacafé over het basisinkomen en regelarme bijstand in de bibliotheek aan de Meulmansweg in Woerden. Aanvang 19.30 uur.... lees verder


Progressief Woerden bepleit extra inspanning gemeente bij opvang vluchtelingen

03/09/2015 - De fractie van Progressief Woerden vraagt aan onze gemeente om extra inspanning kan leveren en actief te onderzoeken wat we in Woerden kunnen doen om bij te dragen aan de opvang van mensen die hun land moeten... lees verder


Uitkomst themacafe Wonen, een betaalbare woning voor iedereen in Woerden

09/07/2015 - Op de vooravond van de bespreking van de Woonvisie in de gemeenteraad organiseerde Progressief Woerden een themacafe over wonen in Woerden. Jelmer Vierstra, raadslid van Progressief Woerden: “We willen dat iedereen... lees verder


Ferm Werk: het begin van de verandering is de erkenning van wat er mis is.

03/06/2015 - Na vele signalen die door clienten werden afgegeven en door oa Progressief Woerden ingebracht bij de gemeenteraad is er nu een rapport verschenen met een verbeterplan. Het rapport onderschrijft alle signalen die wij... lees verder