Kandidatenlijst 2022

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 9 november 2021 stemde de leden unaniem in met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die de kiescommissie had voorgesteld. Een kleine wijziging werd nog doorgevoerd op verzoek van een van de kandidaten. Daarmee is de lijst waarmee Progressief Woerden de verkiezingen ingaat een feit. Met de vaststelling van de kandidatenlijst heeft Progressief Woerden een gevarieerde en sterke lijst opgesteld.

Coby Franken

Kandidaat #1

Coby is al ruim acht jaar zeer actief binnen PW, eerst vier jaar als fractie-assistent en de laatste vier jaar als raadslid. Ze is een zeer enthousiasmerende persoonlijkheid die Woerden nog leuker en zorgzamer wil maken. Ze zit al vier jaar naar ieders tevredenheid de agendacommissie van de raad én veel politieke vergaderingen voor. Coby laat Progressief Woerden ook buiten het stadhuis zien, zoals met het organiseren van themacafe’s, wijkbezoeken en afvalprik-acties. Voor Coby is inclusie een belangrijk ideaal. Ze heeft zeer veel kennis over het sociale domein, maar bijt zich ook vast in andere onderwerpen: van financiën tot de omgevingswet, van dierenwelzijn tot duurzaamheid. De ideale lijsttrekker/fractievoorzitter dus!  

Coby is getrouwd en woont met haar vrouw in het Staatsliedenkwartier. In het dagelijkse leven traint zij medezeggenschapsorganen bij SBI Formaat, studeert ze rechten en is ze ook nog actief voor Coming Out Woerden

Neem contact op via e-mail


Jelmer Vierstra

Kandidaat #2

“Een leefbare toekomst voor onszelf, onze kinderen en de rest van de planeet”, is waar Jelmer voor werkt. Volgens hem is het vooral aan de overheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen voor duurzame ontwikkeling. Komende jaren wil hij dat Woerden een flinke bijdrage levert aan het bestrijden van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door onze boeren te helpen met de transitie naar duurzamere landbouw en samen met de inwoners energie op te gaan wekken met zonnepanelen en windmolens.

In het dagelijks leven werkt Jelmer bij Natuur & Milieu. Namens die organisatie lobbyt hij in Den Haag en Brussel voor regelgeving die duurzaam ondernemen concurrerender maakt en het veroorzaken van schade aan het milieu juist bestraft.

Neem contact op via e-mail


Marguerite Boersma

Kandidaat #3

“Een betaalbare woning en lekker eten van dichtbij”, zijn de speerpunten van Marguerite Boersma.  Zij heeft zich vele jaren ingezet voor verschillende Harmelense organisaties zoals kinderopvang, de avond-4-daagse en de tuinvereniging. Ze is vooral goed thuis in verbinden en samenwerken. De moestuin is een plek waar zij graag met ‘de poten’ in de klei wroet. Eten van eigen tuin en van het seizoen zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. 

Marguerite zet zich vooral in voor de kernen: Zegveld, Kamerik en Harmelen, zodat hun belangen hoog op de politieke agenda staan.  Daarnaast is ze heel actief op het dossier wonen. Op dit dossier is, door de hoge woningnood, genoeg  te doen. Marguerite vindt dat het allemaal veel te langzaam gaat en ze wil dat er gekeken wordt naar alternatieve woonvormen en manieren van bouwen. "Denk eens verder dan alleen beton en bakstenen. Te veel mensen wachten op een (betaalbaar) huis. Zowel huur als koop. Niet alleen jongeren, maar in alle leeftijden. En daar moet snel verandering in komen", aldus Marguerite.

In haar werkzame leven heeft Marguerite de overstap gemaakt van verpleegkundige naar belangenbehartiger bij een vakbond en de beroepsorganisatie van logopedisten. Ook draait zij al heel lang mee in de politiek. Zo heeft ze aan de wieg gestaan van Progressief Harmelen en was destijds al raadslid in de gemeente Harmelen.

Neem contact op via e-mail


Marjolein Doorewaard

Kandidaat #4

“Woerden moet - als hoofdstad van het Groene hart - groen blijven en daar zet ik me graag voor in”, zegt Marjolein. Daarom heeft ze als fractie-assistent het woord gevoerd voor het behoud van de bomen op het Exercitieveld en de natuurlijke oevers van de Hogewal. Sinds haar moederschap, is ze het klimaat steeds belangrijker gaan vinden. 

Marjolein werkt als logistiek medewerker voor de medische noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen. Jarenlang heeft ze in het veld gewerkt, in verschillende landen in Afrika en centraal-Azië. Hier heeft ze menselijk leed van dichtbij gezien, maar ook de gevolgen van klimaatverandering in de verzengende hitte en kale vlaktes van Tsjaad en Soedan. Later werkte ze op het hoofdkantoor in Brussel en de laatste jaren in Amsterdam. Sinds 2009 woont ze in Woerden, waar haar zoon geboren is, en waar ze zich als vrijwilliger inzet bij o.a. Stichting Present.

Neem contact op via e-mail


Lilian Biber

Kandidaat #5

Jongeren bepalen onze toekomst. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen” zegt Lilian. “Wij moeten daarvoor de juiste condities scheppen. Dat begint al op de lagere school. Dat is vooral van belang als je problemen wilt voorkomen voordat ze ontstaan. Inzetten op preventie, dus”. Naast onderwijs en jeugdzorg heeft Lilian Ferm Werk in haar portefeuille en zet ze zich in voor democratisering. Dat wil zeggen dat alle stukken van de gemeente goed leesbaar moeten zijn voor alle inwoners.

Lilian Biber werkt als psycholoog in de luchtvaart. Ze selecteert en traint piloten voor luchtvaartmaatschappijen. Ook was ze docente bij de Hogere Hotelschool Den Haag en directeur van een onderwijsstichting in de nautische sector. In Woerden was ze jarenlang actief voor het Rode Kruis en voor Hartslag Woerden. 

Neem contact op via e-mail


Jelle IJpma

Kandidaat #6

Geen mens mag in armoede leven” vindt Jelle. Daarom is hij actief bij de Voedselbank. Als fractie-assistent van Progressief Woerden zet hij zich vooral in voor armoedebestrijding. Want hoewel er al veel wordt gedaan in Woerden is er ook nog veel te doen. Hij wil via de politiek zorgen voor een stevige aanpak van armoede in onze gemeente, zodat de Voedselbank niet meer nodig is.

Jelle heeft een jarenlange ervaring in de gemeentelijke politiek. Naast de jaren die hij als ambtenaar en adviseur aan onderwerpen als ouderenbeleid en jeugdzorg heeft gewerkt, is hij ook raadslid en wethouder in Woerden geweest. Daardoor kan hij het raadswerk van verschillende kanten bekijken. Met al zijn politieke ervaring is Jelle de gewaardeerde ‘nestor’ van de fractie van Progressief Woerden.

Neem contact op via e-mail


Floris van Elzakker

Kandidaat #7

Nadat hij ruim 25 jaar in Linschoten heeft gewoond, woont Floris sinds 2016 in Woerden. Het maken van duurzame keuzes is volgens hem het moment van 'keuzes maken' voorbij. Als we nu niet lokaal én regionaal én nationaal én internationaal, aan de slag gaan, dan maakt het klimaat de keuze voor ons: Woerden zal dan onder water komen te staan. Niet leuk om te zeggen, maar wel een enorme drijfveer. Duurzaamheid kan volgens Floris alleen op een sociale manier: Verklein de verschillen tussen rijk en arm, en help degenen die de middelen niet hebben bij deze gezamenlijke opgave


Julia van Winden

Kandidaat #8

Julia is opgegroeid in Woerden en sinds november 2013 lid van het bestuur van Progressief Woerden en sinds september 2020 voorzitter. Julia is als geochemicus gepromoveerd op het belang van methaan-etende bacteriën in hoogveengebieden die de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen verlagen. Ze werkt als geochemicus bij Shell direct aan het wereldwijde energievraagstuk en de energietransitie. Julia houdt van wandelen en fietsen in het Groene Hart en woont samen met haar man en twee kinderen in de gezellige binnenstad van Woerden.


Karen Smit

Kandidaat #9

Karen is sinds kort komen wonen in Harmelen, en direct betrokken geworden bij Progressief Woerden. Ze is een echt buitenmens, en vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente voorziet in voldoende natuur en mogelijkheden voor sport & recreatie. Daarnaast zet Karen zich graag in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld statushouders, mensen met geldzorgen of mensen met een (arbeids)beperking. Vanuit haar werk als adviseur voor sociale vraagstukken, neemt Karen de nodige gemeentelijke ervaring en kennis met zich mee.
 


Daan Hendrikson

Kandidaat #10

Daan heeft zich in zijn studie rechten in Maastricht gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht, en daar ook ervaring in opgedaan bij de IND in team Bijstand Nareis en nu bij de VNG bij team inburgering. Daan is al een tijd steunfractielid en zou dat ook graag willen blijven doen. Daan zet zich ook voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Als Daan een woning in Woerden zou vinden zou hij nog wel meer willen betekenen voor Progressief Woerden. Wie weet lukt dat binnen de komende vier jaar.


Leonard Feis

Kandidaat #11

Leonard is jarenlang secretaris geweest van het bestuur van Progressief Woerden, maar heeft dit onlangs door zijn drukke baan en gezinsleven op moeten geven. Hij werkt als adviseur bij de landelijke overheid. Als er nood aan de man is kan de nieuwe fractie altijd op zijn meedenken rekenen!


Leen de Vries

Kandidaat #12

Leen heeft een langdurige politieke ervaring. Als actief lid heeft hij ervaring opgedaan als activist, maar ook als bestuurder. Leen was lang woordvoerder voor de SP. We zijn blij dat Leen op de lijst staat.


Frank van der Meer

Kandidaat #13

Sinds 2015 woont Frank in de binnenstad van Woerden en heeft het daar ontzettend naar zijn zin. Hiervoor deed hij in Amsterdam onder meer mee met burgerinitiatieven ter verbetering van de stad en de samenleving. Met een verleden van actief lid van DWARS! (GroenLinkse jongeren) zet Frank zich graag in voor gelijkheid voor iedereen in Woerden. Verder is hij bezig bij de organisatie van het KunstPark van het het Cultuur Platform Woerden en bij de Lutherse kerk. Gedurende werktijd is hij medewerker bij het minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Timo van Tilburg

Kandidaat #14

Timo wil zich graag inzetten voor een toekomstbestendig en leefbaar Woerden, in het Groene Hart. Een plek waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Hij heeft daarbij veel aandacht voor water bij de ontwikkeling van de steden, dorpen en het landelijk gebied.  Daarbij hoort het eerlijke verhaal voor de inwoners en de (agrarische) ondernemers. En…. We doen het met elkaar!! Timo's achtergrond is milieukunde, duurzaamheid en waterbeheer.


Geert Wammes

Kandidaat #15

Geert is socioloog en voor zijn pensioen in 2017 heeft hij ruim 40 jaar gewerkt als beleidsadviseur bij een aantal landelijke organisaties voor het middelbaar beroepsonderwijs. Hij woont sinds 1978 in het Schilderskwartier in Woerden.

Geert is sinds zijn jeugd politiek actief en is ook lid van GroenLinks. Daarvoor was hij lid van de PSP als een van de voorgangers van GroenLinks. Momenteel is hij tevens lid van de PvdA. Hij  zet zich graag in voor thema’s als klimaat, duurzaamheid, onderwijs en democratie.

In enkele functies heeft hij zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de belangen van de bewoners van het Schilderskwartier. Ook was hij in het verleden voorzitter van de Jenaplanbasisschool De Kring in Woerden. Hij is momenteel ook voorzitter van Volksuniversiteit Het Groene Hart in Woerden.


Frans van Bork

Kandidaat #16

Frans maakt deel uit van het bestuur van hat waterschap en was in zijn werkzame leven bestuursadviseur Europese Zaken bij de gemeente Den Haag. Nu hij met zijn pensioen weer wat meer tijd heeft (al is het bij hem altijd zo ingevuld), kom je hem zeker tegen als we de straat op gaan.


Paul Glissenaar

Kandidaat #17

Paul is jarenlang voorzitter van Progressief Woerden geweest, en daarmee zeer belangrijk voor de ontwikkeling, vanaf het prille begin, van de partij. Hij staat voor een goede progressieve samenwerking. 


Gijs Rijsdijk

Kandidaat #18

Gijs Rijsdijk ging in1962 op veertien jarig leeftijd werken als leerling metselaar tegelzetter. Al snel werd hij vakbondslid. Binnen de vakbond - nu FNV - werd hij snel actief wat hij ruim 50 jaar deed waarvan ruim 20 jaar als bestuurder. Speciale aandacht heeft hij voor sociale zekerheid, koopkracht vergroten van jong en oud via het minimumloon, AOW en pensioen en zo nodig via maatwerk bij reintegratie. Lokaal volgt hij nauw de ontwikkelingen bij FermWerk en het woningbouw beleid met name voor de lagere inkomens. In Woerden is plaats voor iedereen en moet iedereen kunnen wonen. Progressief beleid kan niet anders zijn dan links en sociaal beleid.Daar staat hij voor.


Wim van Geelen

Kandidaat #19

Wim staat op de lijst van Progressief Woerden omdat hij zich uitstekend kan vinden in het verkiezingsprogramma. Als muzikant met 60 jaar ervaring vindt hij dat het programma in de juiste toonsoort gezet is. Elk programmapunt klinkt hem als muziek in zijn oren of het nu gaat om het groen, het verkeer, het milieu of de woningbouwparagraaf. Dat de partij zich sterk maakt voor het behoud van bomen langs de singel vindt hij niet anders dan hij mocht verwachten.


Sven Pluimers

Kandidaat #20

Sven is de afgelopen periode steunfractielid geweest voor Progressief Woerden en is ook van plan dat te blijven doen. Hij woont dan wel niet meer in Woerden, maar werkt daar wel en is en blijft betrokken bij de fractie, maar hij wilt niet de gemeenteraad in. Sven zet zich in voor meer inclusie en zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking in gemeente Woerden, maar ook landelijk, en heeft daar ook aardig wat bekendheid mee weten te verwerven! We zijn trots dat Sven op onze lijst wilt staan en die wilt ondersteunen.


Loes Ypma - voormalig wethouder

Kandidaat #21

Loes was al vanaf haar 14e politiek actief, in de Jonge Socialisten, de Woerdense raad, 5 jaar als wethouder in Woerden (en later in Almere) en 5 jaar als Tweede Kamerlid. Daarna werd zij voorzitter van een grote onderwijskoepel en op dit moment is zij voorzitter van de not-for-profit kinderopvang in heel Nederland, lid van de Raad van Toezicht van de Kindertelefoon en van de Blijf groep en duwt zij van harte onze lijst.


Marieke van Noort

Kandidaat #22

Marieke van Noort is van 2014 - eind 2021 fractievoorzitter van Progressief Woerden geweest. Ze maakt zich in de Raad sterk voor de nieuwe politiek: open, eerlijk en dicht bij de Woerdenaren. Politiek binnen, maar vooral buiten het stadhuis: op straat, in de wijken, in de mooie dorpen en in Woerdens bruisende binnenstad. Haar kennis ligt van oorsprong vooral bij zorg, welzijn en wijkontwikkeling. Daarbij kijkt ze vooral naar leefbaarheid en cultuur. Haar motto: op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is en mee kan doen. Marieke leeft met haar zoon in het schilderskwartier van Woerden.

Marieke wil de nieuwe periode de gemeenteraad niet meer in en heeft alle vertrouwen in het nieuwe team. Daarom duwt ze van harte de kandidatenlijst. 


Yolan Koster - voormalig wethouder

Kandidaat #23

Yolan Koster was onze wethouder sociaal domein (werk & inkomen, zorg & welzijn, onderwijs, sport, sterke samenleving) van 2012 - 2018. In die periode heeft ze zich sterk gemaakt voor een inclusieve en eerlijke samenleving. Ze heeft de implementatie van de nieuwe sociale wetten in 2015 uitstekend begeleidt; nog steeds de basis van de zorgzame samenleving in Woerden. In de periode 2006 tot 2010 was ze fractievoorzitter voor Progressief Woerden. 

 

Neem contact op via e-mail