Kandidatenlijst 2022

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 9 november 2021 stemde de leden unaniem in met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die de kiescommissie had voorgesteld. Een kleine wijziging werd nog doorgevoerd op verzoek van een van de kandidaten. Daarmee is de lijst waarmee Progressief Woerden de verkiezingen ingaat een feit. Met de vaststelling van de kandidatenlijst heeft Progressief Woerden een gevarieerde en sterke lijst opgesteld.

Coby Franken

Kandidaat #1

Coby is al ruim acht jaar zeer actief binnen PW, eerst vier jaar als fractie-assistent en de laatste vier jaar als raadslid. Coby is een zeer enthousiasmerende persoonlijkheid die Woerden nog leuker en zorgzamer wil maken. Coby heeft ook  buiten de raad veel activiteiten ontplooid zoals onder andere het organiseren van  themacafe’s en, wijkbezoeken etc. Daarnaast is Coby ook zeer actief op sociale media en heeft zij daarmee een behoorlijk groot bereik. Het belangrijkste thema voor Coby is inclusie en daarnaast heeft ze veel expertise over het sociale domein. Coby heeft de laatste jaren laten zien ook goed vergaderingen te kunnen voorzitten in de raad, zich te interesseren en te verdiepen in andere thema’s en heeft zich steeds meer all-round ontwikkeld. 

Coby is getrouwd en woont met haar vrouw in het Staatsliedenkwartier. In het dagelijkse leven traint zij medezeggenschapsorganen bij SBI Formaat

Neem contact op via e-mail


Jelmer Vierstra

Kandidaat #2

Jelmer is al ruim acht jaar een zeer gewaardeerd raadslid binnen de fractie van Progressief Woerden en maakt zich sterk voor circulariteit en een zo groot mogelijke bijdrage van Woerden aan de energietransitie. Jelmer heeft grote ervaring op het gebied van ruimte en milieu en brede deskundigheid, is scherp in het debat en redelijk in het ondersteunen van goed beleid en is strategisch sterk, waarbij hij altijd oog houdt voor het resultaat boven het debat voor de buhne. Jelmer is goed in staat om ingewikkelde vraagstukken te doorgronden en aan anderen in hapklare brokken uit te leggen en is onvermoeibaar in her uitleggen van lastige standpunten. Jelmer staat niet direct te popelen om lijsttrekker te worden, maar is wel beschikbaar als belangrijke nummer 2 voor de fractie van Progressief Woerden.  

Neem contact op via e-mail


Marguerite Boersma

Kandidaat #3

Marguerite was vier jaar geleden de verrassing uit Harmelen op de lijst van Progressief Woerden. Gelukkig werd haar keuze voor PW beloond met een raadszetel en zij heeft de verwachtingen volledig waar gemaakt. Inmiddels is Marguerite uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd raadslid voor PW. Marguerite is rustig en bedachtzaam en zeer goed in staat om verbinding te maken binnen en buiten PW en heeft vooral op het gebied van Volkshuisvesting/Woningbouw zich ingezet en problemen onder de aandacht gebracht. Tegelijk is ze realistisch en gedegen goed in staat raadsvoorstellen te beoordelen.  PW is  blij  met een uitstekend raadslid uit een van de kernen en Marguerite verdient dan ook zeker een plek in de nieuwe PW fractie.

Neem contact op via e-mail


Marjolein Doorewaard

Kandidaat #4

Marjolein is sinds najaar 2020 actief als fractievolger bij Progressief Woerden en sinds januari 2021 als fractie-assistent. Marjolein heeft toegepaste natuurkunde gestudeerd en is langere tijd internationaal werkzaam geweest voor Artsen zonder Grenzen, en tegenwoordig vanuit Nederland. In Woerden heeft zij zich duidelijk laten gelden door haar betrokkenheid bij de actie voor behoud bomen Excercitieveld en heeft dus een duidelijk groen profiel. Marjolein leert snel, is zeer betrokken en heeft verbindende kwaliteiten waar zowel de fractie van PW, alsmede de gehele gemeenteraad zeker plezier van zal hebben .

Neem contact op via e-mail


Lilian Biber

Kandidaat #5

Lilian is sinds april 2021 actief als fractie-assistent bij Progressief Woerden en is zeer betrokken bij het  sociaal domein. Naast haar inzet bij PW heeft Lilian ook diverse vrijwilligersfuncties bij Woerdense verenigingen. Vanuit haar werk heeft Lilian de nodige ervaring met bestuurlijke besluitvorming en zal zij zich niet snel van de wijs laten brengen. Lilian heeft al laten zien een belangrijke aanvulling te kunnen zijn binnen de fractie van PW en derhalve hopen wij ook dat met plek vijf ook voor haar het raadslidmaatschap in zicht komt.

Neem contact op via e-mail


Jelle IJpma

Kandidaat #6

Jelle mag met een gerust hart de oude rot in de fractie van PW genoemd worden. Als rasechte PvdA-er was hij al eens wethouder in Woerden en sinds de oprichting van PW in 2009 was hij achtereenvolgens fractielid en fractie-assistent. Jelle heeft vooral de laatste jaren zeer goed werk gedaan als coach voor nieuwe fractieleden. Jelle geeft aan geen ambitie te hebben gemeenteraadslid te willen worden maar nog zeker wel ook de nieuwe fractie vanaf maart 2022 te willen blijven ondersteunen als fractie-assistent.

Neem contact op via e-mail


Floris van Elzakker

Kandidaat #7

Floris heeft veel ervaring opgedaan met het Progressief Akkoord in Montfoort en inmiddels al 4 jaar lid van de partij wil Floris zijn steun betuigen aan deze lijst. 


Julia van Winden

Kandidaat #8

Julia is al jarenlang bestuurslid van Progressief Woerden en inhoudelijk betrokken bij duurzaamheid. We kunnen haar advies in de fractie goed gebruiken. 


Karen Smit

Kandidaat #9


Daan Hendrikson

Kandidaat #10

Daan heeft zich in zijn studie rechten in Maastricht gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht, en daar ook ervaring in opgedaan bij de IND in team Bijstand Nareis en nu bij de VNG bij team inburgering. Daan is al een tijd steunfractielid en zou dat ook graag willen blijven doen. Daan zet zich ook voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Als Daan een woning in Woerden zou vinden zou hij nog wel meer willen betekenen voor Progressief Woerden. Wie weet lukt dat binnen de komende vier jaar.


Leonard Feis

Kandidaat #11

Leonard is secretaris van het bestuur van Progressief Woerden en als adviseur actief bij de landelijke overheid. De nieuwe fractie kan altijd op zijn meedenken rekenen!


Leen de Vries

Kandidaat #12

Leen de Vries heeft een langdurige politieke ervaring. Als actief lid heeft hij ervaring opgedaan als activist, maar ook als bestuurder. Leen was lang woordvoerder voor de SP. We zijn blij dat Leen op de lijst staat.


Frank van der Meer

Kandidaat #13

Sinds 2015 woont Frank in de binnenstad van Woerden en heeft het daar ontzettend naar zijn zin. Hiervoor deed hij in Amsterdam onder meer mee met burgerinitiatieven ter verbetering van de stad en de samenleving. Met een verleden van actief lid van DWARS! (GroenLinkse jongeren) zet Frank zich graag in voor gelijkheid voor iedereen in Woerden. Verder is hij bezig bij de organisatie van het KunstPark van het het Cultuur Platform Woerden en bij de Lutherse kerk. Gedurende werktijd is hij medewerker bij het minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Timo van Tilburg

Kandidaat #14


Geert Wammes

Kandidaat #15


Frans van Bork

Kandidaat #16

Frans maakt deel uit van het bestuur van hat waterschap en is bestuursadviseur Europese Zaken bij de gemeente Den Haag.  Je komt hem zeker tegen als we de straat op gaan.


Paul Glissenaar

Kandidaat #17

Paul is als voorzitter van Progressief Woerden zeer belangrijk voor de partij. In die rol is hij zeer betrokken bij de fractie. Hij staat voor een goede progressieve samenwerking. 


Gijs Rijsdijk

Kandidaat #18


Wim van Geelen

Kandidaat #19


Sven Pluimers

Kandidaat #20

Sven is de afgelopen periode steunfractielid geweest voor Progressief Woerden en is ook van plan dat te blijven doen. Hij woont dan wel niet meer in Woerden, maar werkt daar wel en is en blijft betrokken bij de fractie, maar hij wilt niet de gemeenteraad in. Sven zet zich in voor meer inclusie en zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking in gemeente Woerden, maar ook landelijk, en heeft daar ook aardig wat bekendheid mee weten te verwerven! We zijn trots dat Sven op onze lijst wilt staan en die wilt ondersteunen.


Loes Ypma

Kandidaat #21

Loes was al vanaf haar 14e politiek actief, in de Jonge Socialisten, de Woerdense raad, als wethouder en tot dit voorjaar als Tweede Kamerlid. Nu is zij voorzitter van een grote onderwijskoepel en duwt zij van harte onze lijst. 


Marieke van Noort

Kandidaat #22

Marieke van Noort heeft ervaring als lijsttrekker en fractievoorzitter van Progressief Woerden en maakt zich al 8 jaar in de Raad sterk voor de nieuwe politiek: open, eerlijk en dicht bij de Woerdenaren. Politiek binnen, maar vooral buiten het stadhuis: op straat, in de wijken, in de mooie dorpen en in Woerdens bruisende binnenstad. Haar kennis ligt van oorsprong vooral bij zorg, welzijn en wijkontwikkeling. Daarbij kijkt ze vooral naar leefbaarheid en cultuur. Haar motto: op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is en mee kan doen. Marieke leeft met haar zoon in de binnenstad van Woerden.


Yolan Koster - voormalig wethouder

Kandidaat #23

Yolan Koster heeft ervaring als wethouder sociaal domein (werk & inkomen, zorg & welzijn, onderwijs, sport, sterke samenleving). In die periode heeft ze zich sterk gemaakt voor inclusiie en een eerlijke samenleving. In de periode 2006 tot 2010 was ze fractievoorzitter voor Progressief Woerden. 

 

Neem contact op via e-mail