Fractie

Op 21 maart 2018 gingen de inwoners van de gemeente Woerden weer naar de stembus. Progressief Woerden is opnieuw met vier zetels in de raad gekozen. Naast deze vier raadsleden bestaat de fractie van Progressief Woerden uit

  • fractie-assistenten, zij mogen net als de raadsleden het woord voeren in de raadscommissies,
  • fractie-volgers, zij ondersteunen de fractie bij het inhoudelijk verdiepen van onderwerpen en het verbinding leggen met inwoners en organisaties die een mening hebben over die onderwerpen. 

Hieronder stellen we graag de hele fractie aan u voor.

Coby Franken

Lijsttrekker, Fractievoorzitter

Coby Franken is de lijsttrekker van Progressief Woerden en tevens de Fractie Voorzitter.

Voor Coby gaat het om een eerlijke wereld, sociaal, kleurrijk, waar ieder telt en zichzelf kan zijn. Jong, oud, zwart, wit, homo, lesbo, anders denken, andere mogelijkheden. Het andere geluid. Dat moet ook gehoord worden. Politiek is voor Coby hoe we met elkaar omgaan hier. Politiek lijkt echter voor heel veel van ons veel te ver af geraakt van onze levens in plaats van dat het levend is. Daarom organiseert Coby themacafes, gaat de straat op en is actief op social media. Coby wil graag ìn de raad om zich te kunnen bemoeien met de besluitvorming, over zorg, over participatie en over groene onderwerpen. Er zijn zoveel zaken om haar tanden in te zetten, en ze wil ook in de raad haar tanden laten zien. En reken maar dat Coby als raadslid veel van zich laat horen. Coby is medezeggenschapstrainer en woont met haar vrouw in het Staatsliedenkwartier.

Dossiers: Samenleving, inclusie, zorg, participatiewet, financien
 

Neem contact op via e-mail


Jelmer Vierstra

Raadslid, vice-voorzitter fractie

Jelmer Vierstra is van huis uit bioloog, vader van twee dochters en geboren en getogen Woerdenaar. In het dagelijks leven houdt hij zich bij Natuur en Milieu bezig met duurzaamheid, vooral waar het voedsel betreft. Zijn hart ligt ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek brengen om maatschappelijke opgaven op te lossen.

Jelmer is al ruim acht jaar een zeer gewaardeerd raadslid binnen de fractie van Progressief Woerden en maakt zich sterk voor circulariteit en een zo groot mogelijke bijdrage van Woerden aan de energietransitie. Jelmer heeft grote ervaring op het gebied van ruimte en milieu en brede deskundigheid, is scherp in het debat en redelijk in het ondersteunen van goed beleid en is strategisch sterk, waarbij hij altijd oog houdt voor het resultaat boven het debat voor de buhne. Jelmer is goed in staat om ingewikkelde vraagstukken te doorgronden en aan anderen in hapklare brokken uit te leggen en is onvermoeibaar in her uitleggen van lastige standpunten. 

Dossiers: economische zaken (ondernemers, winkeliers), duurzaamheid, milieu, inrichting groen en water, afval en reiniging, archeologie, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte., financiëen. 

Neem contact op via e-mail


Marguerite Boersma

Raadslid, Fractiesecretaris

Als inwoner van Harmelen zet Marguerite de kernen van Woerden op de kaart. Zij neemt een flinke dosis werk- en levenservaring mee. Daarnaast heeft zij zich altijd actief ingezet in het verenigingsleven in Harmelen. Zowel op het gebied van jongeren, sport, kinderopvang en tuinieren. Marguerite is van aanpakken. Kan er iets beter, dan moet je niet roepen hoe het anders moet, maar daar zelf ook iets voor doen. Met optimisme en energie wil zij een bijdrage leveren aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen is

Voor Progressief Woerden voert zij het secretariaat.

Neem contact op via e-mail


Marieke van Noort

Marieke van Noort heeft ervaring als lijsttrekker en fractievoorzitter van Progressief Woerden en maakt zich al 8 jaar in de Raad sterk voor de nieuwe politiek: open, eerlijk en dicht bij de Woerdenaren. Politiek binnen, maar vooral buiten het stadhuis: op straat, in de wijken, in de mooie dorpen en in Woerdens bruisende binnenstad. Haar kennis ligt van oorsprong vooral bij zorg, welzijn en wijkontwikkeling. Daarbij kijkt ze vooral naar leefbaarheid en cultuur. Haar motto: op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is en mee kan doen. Marieke leeft met haar zoon in de binnenstad van Woerden.

Neem contact op via e-mail


Jelle IJpma

Fractie assistent

Jelle maakt zich zorgen. Veel partijen in Woerden willen vooral lekker hard door het Groene Hart, randwegen aanleggen. En ook in het groenonderhoud willen ze investeren. Maar die partijen willen dat betalen door bezuinigingen op het Sociale Domein. Ferm Werk, de sociale werkvoorziening, zou zich vooral moeten richten op mensen die snel aan het werk kunnen, dat levert de gemeente geld op. Op garantiebanen, beschut werk, dagbesteding, dat kost geld, daar moeten we maar op bezuinigen. JeugdGGZ, zorg voor probleemkinderen op de scholen, dat zou allemaal goedkoper moeten. Alles reserveren voor meer wegen? Daar wordt Jelle boos over.

Dossiers: sociaal domein algemeen, armoedebeleid, ouderenzorg, leefbaarheid, wijkgericht werken.

Neem contact op via e-mail


Marjolein Doorewaard

Fractie assistent

Een duurzame en sociale samenleving, dat is waar Marjolein zich voor in wil zetten. Van huis uit is ze natuurkundige, maar na haar opleiding sloeg ze een andere weg in. Voor Artsen zonder Grenzen werkte ze jarenlang als logistiek medewerker in het veld, met name in Afrika. Sinds 2009 woont ze in Woerden, wat steeds meer haar thuis is geworden. Als vrijwilliger is ze betrokken bij de actiegroep Hart voor Natuur Woerden die onder andere een schommelprotest op het Exercitieveld organiseerde voor het behoud van de kastanjebomen. Ook is ze betrokken bij de doorstart van een oogsttuin voor biologische groente in Kamerik, waar ze al jaren haar groente zelf oogstte. Voor Progressief Woerden wil ze zich gaan verdiepen in duurzame onderwerpen zoals de energietransitie en het groen- en bomenbeleid.

Dossier: Natuur, milieu.

Neem contact op via e-mail


Lilian Biber

Fractie assistent


Lilian is sinds april 2021 actief als fractie-assistent bij Progressief Woerden en is zeer betrokken bij het  sociaal domein. Naast haar inzet bij PW heeft Lilian ook diverse vrijwilligersfuncties bij Woerdense verenigingen. Vanuit haar werk heeft Lilian de nodige ervaring met bestuurlijke besluitvorming.  Lilian wil zich graag inzetten voor een eerlijke samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Het op peil houden van basisvoorzieningen in een tijd van toenemende privatisering heeft haar specifieke aandacht. 
Goede moderne faciliteiten voor iedereen die meekan in onze samenleving en hulp voor degenen die soms moeite hebben om zelfredzaam te zijn. Lilian heeft de onderwerpen: Ferm Werk, onderwijs en jeugdzorg in haar portefeuille. 
Sinds 2008 woont Lilian met haar gezin in Woerden. Ze is afgestudeerd als Arbeids- en Organisatiepsycholoog en werkte voor diverse luchtvaartmaatschappijen, in de nautische sector en in het onderwijs. 

Neem contact op via e-mail


Daan Hendrikson

Fractievolger

Daan heeft zich in zijn studie rechten in Maastricht gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht, en daar ook ervaring in opgedaan bij de IND in team Bijstand Nareis en nu bij de VNG bij team inburgering. Daan is al een tijd steunfractielid en zou dat ook graag willen blijven doen. Daan zet zich ook voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. Als Daan een woning in Woerden zou vinden zou hij nog wel meer willen betekenen voor Progressief Woerden. Wie weet lukt dat binnen de komende vier jaar.

Neem contact op via e-mail


Sven Pluimers

Fractievolger

Sven is de afgelopen periode steunfractielid geweest voor Progressief Woerden en is ook van plan dat te blijven doen. Hij woont dan wel niet meer in Woerden, maar werkt daar wel en is en blijft betrokken bij de fractie, maar hij wilt niet de gemeenteraad in. Sven zet zich in voor meer inclusie en zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking in gemeente Woerden, maar ook landelijk, en heeft daar ook aardig wat bekendheid mee weten te verwerven!