Bestuur

Julia van Winden

voorzitter

Julia is opgegroeid in Woerden en sinds november 2013 lid van het bestuur van Progressief Woerden. Sind september 2020 is ze voorzitter van het bestuur. Julia is als geochemicus gepromoveerd op het belang van methaan-etende bacteriën in hoogveengebieden die de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen verlagen. Ze werkt als geochemicus bij Shell aan het wereldwijde energievraagstuk en de energietransitie. Julia houdt van wandelen en fietsen in het Groene Hart en woont samen met haar man en twee kinderen in de gezellige binnenstad van Woerden.

Neem contact op via e-mail


Nienke Veldhuizen

Secretaris

Nienke is in 2017 met haar gezin vanuit Amsterdam naar Woerden verhuisd. Ze groeide op in Wilnis en is tijdens haar studie naar Amsterdam verhuisd. Nienke heeft in het verleden als onderzoeker gewerkt op projecten in Rwanda en Nederland. Momenteel is zij werkzaam als coördinator/onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Nienke houdt van wandelen en tuinieren en woont met veel plezier met haar gezin in het Schilderskwartier. Sinds juli 2024 is zij als secretaris lid van het bestuur van Progressief Woerden.

Neem contact op via e-mail


Timo van Tilburg

Bestuurslid

“Timo van Tilburg (1956) woont sinds 2019 in het centrum van Woerden. Hij heeft als milieukundige gewerkt bij de Universiteit Leiden, de vereniging Natuurmonumenten, consultantorganisaties als CE Delft, BVR en Syncera. Sinds 2009 werkt hij bij het Waterschap in Leiden, eerst in het management en nu als strateeg. Timo is sterk gemotiveerd om bij te dragen aan de Kwaliteit van de Leefomgeving. Sleutelwoorden hierbij zijn integraliteit, inclusiviteit en toekomstbestendigheid. Meer en meer wordt duidelijk dat water en waterbeheer sturend is bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hij wil graag bijdragen aan Woerden als stad/gemeente in het Groene Hart, waar het goed Wonen, Werken en Recreëren is.”


Laura Wennekes

Penningmeester

Laura groeide op in Harmelen en ging naar de middelbare school in Woerden. In 2020 is zij, na ruim zes jaar in Amsterdam te hebben gewoond, opnieuw in Woerden komen wonen. Laura heeft internationaal recht gestudeerd en is sinds 2021 als operationeel coördinator werkzaam bij PILP. PILP is een advocatenkantoor zonder winstoogmerk dat zich specialiseert in strategische juridische procedures over mensenrechten in Nederland. In haar werk is Laura verantwoordelijk voor de fondsenwerving, de externe relaties en de algemene bedrijfsvoering van PILP. In 2015 is Laura actief geworden voor Amnesty International, waar zij tussen 2018 en 2022 een bestuursfunctie bekleedde. In het bestuur van Progressief Woerden is Laura verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging.

Neem contact op via e-mail