Bestuur

Julia van Winden

voorzitter

Julia is opgegroeid in Woerden en sinds november 2013 lid van het bestuur
van Progressief Woerden. Sind september 2020 is ze voorzitter van het bestuur. Julia is als geochemicus gepromoveerd op het belang van methaan-etende bacteriën in hoogveengebieden die de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen verlagen. Ze werkt als geochemicus bij Shell aan het wereldwijde energievraagstuk en de energietransitie. Julia houdt van wandelen en fietsen in het Groene Hart en woont samen met haar man en twee kinderen in de gezellige binnenstad van Woerden.

Neem contact op via e-mail


Frank van der Meer

Penningmeester

Sinds 2015 woont Frank in de binnenstad van Woerden en heeft het daar ontzettend naar zijn zin. Hiervoor deed hij in Amsterdam onder meer mee met burgerinitiatieven ter verbetering van de stad en de samenleving. Met een verleden van actief lid van DWARS! (GroenLinkse jongeren) zet Frank zich graag in voor gelijkheid voor iedereen in Woerden. Verder is hij bezig bij de organisatie van het KunstPark van het het Cultuur Platform Woerden en bij de Lutherse kerk. Gedurende werktijd is hij medewerker bij het minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Neem contact op via e-mail


Geert Wammes

Secretaris

Geert is socioloog en voor zijn pensioen in 2017 heeft hij ruim 40 jaar gewerkt als beleidsadviseur bij een aantal landelijke organisaties voor het middelbaar beroepsonderwijs. Hij woont sinds 1978 in het Schilderskwartier in Woerden.

Geert is sinds zijn jeugd politiek actief en is ook lid van GroenLinks. Daarvoor was hij lid van de PSP als een van de voorgangers van GroenLinks. Hij zet zich graag in voor thema’s als klimaat, duurzaamheid, onderwijs en democratie.

In enkele functies heeft hij zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de belangen van de bewoners van het Schilderskwartier. Ook was hij in het verleden voorzitter van de Jenaplanbasisschool De Kring in Woerden. Hij is momenteel ook voorzitter van Volksuniversiteit Het Groene Hart in Woerden.

Neem contact op via e-mail


Timo van Tilburg

Bestuurslid

“Timo van Tilburg (1956) woont sinds 2019 met zijn vrouw in het centrum van Woerden. Hij heeft als milieukundige gewerkt bij de Universiteit Leiden, de vereniging Natuurmonumenten, consultantorganisaties als CE Delft, BVR en Syncera. Sinds 2009 werkt hij bij het Waterschap in Leiden, eerst in het management en nu als strateeg. Timo is sterk gemotiveerd om bij te dragen aan de Kwaliteit van de Leefomgeving. Sleutelwoorden hierbij zijn integraliteit, inclusiviteit en toekomstbestendigheid. Meer en meer wordt duidelijk dat water en waterbeheer sturend is bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hij wil graag bijdragen aan Woerden als stad/gemeente in het Groene Hart, waar het goed Wonen, Werken en Recreëren is.”