Programma Progressief Woerden

 

Progressief Woerden wil bouwen aan een zorgzame groene toekomst voor Woerden, waar iedereen telt. We willen vergroenen met een energietransitie waar iedereen aan mee kan doen, ook mensen met een smalle beurs. De energietransitie mag de tweedeling niet vergroten. We vinden het tijd worden dat we echt gaan bouwen aan betaalbare woningen voor iedereen. We gaan voor leuke, toegankelijke en levendige wijken en dorpen waar iedereen plezier aan kan beleven zonder onnodige hobbels en belemmeringen. We willen dat iedereen zich welkom voelt in Woerden, op straat, op school en op het werk, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je er uit ziet en van wie je houdt. We willen Woerdense bedrijven helpen om meer kansen te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Iedereen doet mee, inclusie, betekent voor ons ook dat we alle stemmen willen horen. Dat gezegd mag worden wat gezegd moet worden. Ook al hebben ook wij onze principes en opvattingen, dat betekent niet dat we niet zouden moeten luisteren naar andere geluiden. We zien tegenstellingen ontstaan, mensen verharden tegenover elkaar, polarisatie op allerlei terreinen. Echte inclusie is dat we niemand uitsluiten en altijd blijven luisteren naar elkaar, ook als opvattingen haaks staan op die van onszelf. We willen alle stemmen en zeker de wijsheid van de minderheid meenemen in onze besluitvorming.

Progressief Woerden gelooft dat bouwen aan deze zorgzame groene toekomst niet alleen een ideaal is maar ook haalbaar en betaalbaar door het maken van de juiste keuzes. Wij gaan voor een financieel gezonde gemeente waar gekozen wordt voor de juiste investeringen. Niet in grijs maar in groen, niet in handhaving maar in helpen, niet in meer regels maar in eigen regie. Er zijn door de huidige coalitie keuzes gemaakt voor meer grijs asfalt zoals een ontzettend dure brug, waardoor er minder ruimte is voor meer groen, voor zorgzaam. Wat Progressief Woerden betreft maken we de komende periode andere keuzes. Wij willen investeren in een groene omgeving, in het vergroenen van energie, in het verduursamen van onze samenleving, in het zorgen voor een zorgzame en warme woonplaats. In ons programma laten we zien wat wij willen bereiken de komende jaren met het bouwen aan een mooi, groen en zorgzaam Woerden.

Bekijk het volledige programma van Progressief Woerden 2022-2026

Of lees onze speerpunten in het kort:

Wonen

Progressief Woerden halveert de wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Bij ieder nieuwbouwplan wordt 30% van de huizen sociale huur. Daarnaast willen wij betaalbare koopwoningen voor instappers en ouderen. We zoeken naar nieuwe manieren van bouwen en alternatieve woonvormen.

Verduur-samen

Progressief Woerden investeert in meer groen en bomen en maakt vaart met de overgang naar duurzame energie met zon, wind en andere groene oplossingen. We werken aan een Woerden dat een toekomst biedt voor mens, dier en natuur. Progressief Woerden wil dat samen doen met iedereen. De energietransitie mag tweedeling niet vergroten. Daarom noemen wij het verduur-samen.

Zorgzaam

Progressief Woerden staat voor een Woerden waar iedereen telt. Wanneer je een steuntje in de rug nodig hebt dan is er aandacht er voor je. Geen mens zou moeten leven in armoede, daarom benutten we alle armoedemiddelen die er zijn.  Wij zorgen voor zorg en steun die dichtbij is en beschikbaar. Passend voor iedereen, ongeacht je leeftijd, achtergrond, cultuur, gender, geaardheid of een beperking. Zorg op maat waarbij jij als mens centraal staat.

Iedereen doet mee

Progressief Woerden gaat uit van mensen en niet van regeltjes en controle. De gemeente is er voor de inwoners. We heten nieuwkomers van harte welkom en  zorgen dat ze zich snel thuis voelen hier. Wij willen dat de inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld meepraten over veranderingen in hun eigen omgeving. We juichen het toe als mensen zelf initiatieven nemen om hun buurt of onze hele gemeente beter te maken.

Lees hier per thema wat we willen in eenvoudige taal:

  1. Iedereen een woning
  2. Een klimaatneutraal Woerden binnen handbereik
  3. Groene wijken en 1000 bomen planten
  4. Veilig en schoon van A naar B
  5. Samenwerken  loont
  6. Gewoon goede zorg en onderwijs
  7. Woerden is actief, bruisend en voor iedereen
  8. Een gemeente die luistert