Democratie

"Een gemeente die luistert"

Wij willen dat alle Woerdenaren kunnen meepraten en dat de gemeente echt luistert naar alle inwoners. Iedereen moet worden gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie dat wat minder vanzelfsprekend is.

Informatie is lang niet altijd toegankelijk voor iedereen. We willen dat de gemeente beter uitlegt wat ze doen en waarom, en ook waarom iets niet kan. De gemeente moet beter bereikbaar zijn. Een gemeente-app kan dienstverlening en informatievoorziening sterk verbeteren.

Politiek bereikbaar

Als politiek zijn we meer dan een groep mensen waar je eens in de vier jaar op stemt. Als politiek zijn we actief bereikbaar en helpen mensen de weg te vinden bij de gemeente, maar luisteren we ook naar burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld ‘raad & burger’ en ‘gasten van de raad’. Het klikostemmen over het nieuwe afvalbeleid is een goed voorbeeld waarin inwoners van Woerden hun directe invloed hebben uitgeoefend over beleid. En met succes, afvalscheiding is sterk verbeterd!

Investeren in vernieuwing

Woerden heeft het financieel prima voor elkaar. Maar Progressief Woerden vindt het vreemd dat we al vijf jaar meer geld van Woerdenaren op de bank hebben dan we nodig hebben. Een gemeente is geen bedrijf dat winst moet maken, maar een publieke organisatie van en voor de burgers.

Wij willen een deel van dit geld uitgeven aan vernieuwingen die ons helpen om de grote uitdagingen aan te pakken. Zoals meedoen in de samenleving sociale samenhang in wijken en dorpen, innovaties in de economie en arbeidsmarkt, verduurzaming van woningen en een aardgasvrije wijk.

De wijkplatforms zijn er erg belangrijk en krijgen een eigen budget om een agenda uit te voeren. En elke wijkbewoner moet plannen kunnen indienen. 


Deel dit artikel