Democratie

"Een gemeente die luistert"

Wij willen dat alle Woerdenaren mee kunnen praten. De gemeente moet echt luisteren naar alle inwoners. Iedereen moet worden gehoord. Mensen die makkelijk hun mening geven, maar ook de inwoners die dat minder goed durven.

 

MEEBESLISSEN. Bewoners van dorpen en wijken mogen meer meebeslissen. Bijvoorbeeld over hoe een parkje in hun buurt er uit moet zien. En hoe geld voor hun dorp of wijk uitgegeven moet worden. We maken duidelijk waar ze precies over mee mogen beslissen. En we helpen mensen om hiervoor samen te werken. Denk aan bewonersorganisaties, wijkplatforms en cliëntenraden. Elk jaar vertellen we wat er in de dorpen en wijken is bedacht. We vertellen ook hoe we daarmee hebben geholpen.

MEEDOEN. Nog niet alle inwoners laten weten wat ze graag willen in Woerden. Dat vinden we jammer. We gaan manieren bedenken om inwoners gemakkelijker te vertellen wat er aan de hand is. Mensen kunnen dan zelf ook makkelijk vragen stellen aan de gemeente. En wij kunnen dan vragen wat mensen ervan vinden. We gaan dat aan alle inwoners en organisaties vragen. Maar zeker ook aan onze jongeren. Zij hebben vaak hele goede ideeën. We gebruiken de ideeën die we horen om van Woerden een nog fijnere woonplaats te maken.

SIMPELER. Soms hebben mensen meerdere diensten van de gemeente nodig. Dan komt er één vast persoon bij wie ze terecht kunnen. De aanpak van de gemeente wordt duidelijker en makkelijker. Dan hoef je bijvoorbeeld minder formulieren in te vullen. En het liefst zoveel mogelijk op je eigen computer of telefoon. Mensen die geen computer hebben kunnen de informatie nog steeds op papier krijgen. Regels die niet nodig zijn doen we weg. Iedereen kan in zijn eigen dorp of wijk terecht bij mensen van de gemeente. Bijvoorbeeld bij een ‘wijkambtenaar’. En er komt een onafhankelijke ombudsman of -vrouw: iemand met wie je kunt praten als je klachten hebt over de gemeente.

DUIDELIJK. We zorgen dat iedereen goed begrijpt wat de gemeenteraad van plan is. En hoeveel geld dat kost. We vertellen ook of deze plannen zijn gelukt. Als er een fout is gemaakt dan geven we dat eerlijk toe. Alle informatie geven we in voor iedereen begrijpelijk Nederlands.

PRIVACY. Elke inwoner is altijd zelf eigenaar van zijn of haar eigen gegevens. De gemeente gaat netjes om met de digitale data van de inwoners.

EERLIJK. Mensen die voor de gemeente werken moeten zich altijd netjes gedragen en eerlijk zijn. De burgemeester en wethouders moeten dat al beloven. Zij zetten hun handtekening op een verklaring. Wij zorgen dat ook de raadsleden dat moeten beloven.

Lees hier al onze speerpunten in eenvoudige taal

Lees hier ons hele programma inclusief visie

Voor een aantal wijken en dorpen hebben we ons programma vertaald naar wijk- dorpsspecifieke punten:

Snel en Polanen

Progressief Woerden: Bouwen aan een zorgzame groene toekomst in Snel en Polanen

Als wij Woerden en de rest van de planeet een beetje leefbaar willen houden voor onszelf en onze kinderen, dan zullen we het echt anders moeten doen. Daarom maakt onze partij andere keuzes dan de meeste andere partijen in Woerden: Wij kiezen voor investeringen in zaken waar de samenleving echt beter van wordt: armoedebestrijding, zorg en cultuur voor iedereen en de opwek van duurzame energie in plaats van meer verkeer.

 • Bouwen en wonen De komende jaren komt Snellerpoort tot ontwikkeling. Een heel nieuwe wijk met maar liefst 900 nieuwe inwoners. Progressief Woerden wil dat minstens 30% van de woningen sociale huur is. Het is onverteerbaar dat groepen die op zoek zijn naar een betaalbare woning nu om voorrang moeten vechten.
 • Verkeer Het verkeer op de Beneluxlaan zal dan ook aanzienlijk toenemen. Het is dan van belang dat kinderen veilig vanuit de wijk op school kunnen komen.  Progressief Woerden wil minder autogebruik en meer op de fiets. En daar waar gevaarlijke situaties ontstaan moeten voorzieningen komen. Ook letten we erop dat de huidige skatebaan, een belangrijke ontmoetingsplek voor jongeren, niet verloren gaat in al dit bouwgeweld.
 • Energietransitie We moeten echt vaart maken met de energietransitie. Snel en Polanen is een relatief jonge wijk. Het niveau van isolatie is bij de meeste huizen goed. Toch willen veel inwoners meer doen voor het milieu. Progressief Woerden wil dat huiseigenaren hierover deskundig advies kunnen inwinnen om te zorgen dat ze de beste keuze maken. Klimaatverandering is te urgent om nog langer te wachten met maatregelen.

 

Harmelen

Progressief Woerden wil bouwen aan een zorgzame en groene toekomst voor Harmelen. En op zo'n manier dat iedereen meedoet.

 • Bouwen en wonen De grootste prioriteit voor Harmelen is woningbouw! Er zijn locaties waar al lange tijd plannen voor zijn, maar nog niets gebeurd. Denk hierbij aan het zwembad, het gemeentehuis, Fontein en Hof van Harmelen. Progressief Woerden wil Harmelen vitaal en leefbaar houden. Jong en oud moeten er kunnen wonen. We willen dan ook de wachttijd voor sociale huurwoningen halveren. Ook bouwen van goedkope koop en middenhuur zal de vraag naar sociale huurwoningen verminderen. Wij willen dat er bij de bouw al rekening wordt gehouden met voorzieningen, speelplekken en veilig verkeer. De inwoners van Harmelen willen we betrekken bij alle plannen en de verhouding tot de grootte van het dorp niet vergeten. Zo moet polder Bijleveld groen blijven. Als de kassen vertrekken, moet dit een groene en recreatieve bestemming krijgen.
 • Zorgzaam Zorg en aandacht moet er voor iedereen zijn, jong en oud, wit of zwart, homo, hetero, wie je ook bent met met welke beperking dan ook. Het is belangrijk dat zorg dichtbij komt. We benutten alle mogelijkheden om armoede te bestrijden. Wij zorgen ook dat zorg en steun dichtbij en beschikbaar is. Zorg op maat, waarbij de mens centraal staat. Ook willen we dat jongeren in Harmelen kunnen sporten, elkaar ontmoeten en uitgaan.
 • Groen Harmelen is best al groen, maar dat willen we wel zo houden. Voor iedere gekapte boom komt er een nieuwe. Groen in de vorm van struiken en bloemen die voor dieren (insecten) belangrijk zijn willen we ook in het dorp. Want er kan best wat meer kleur in de vorm van bloeiende bermen komen.
 • Duurzaam De overgang naar groene energie kan ons niet snel genoeg gaan. Gelukkig zien we al veel zonnepanelen en groene daken in Harmelen. Maar dit is genoeg. Daarom willen wij ook windmolens. Niet middenin de groene polders, maar wel langs de A12. En natuurlijk roepen we iedereen op om alles te doen om je huis en leven te verduurzamen. En als daar een extra steuntje bij nodig is vanwege onbetaalbare kosten dan helpen we.
 • Iedereen doet mee Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan denken en doen bij alle plannen. Vooral als het gaat om je eigen dorp. We ondersteunen het dorpsplatform en zullen ons daar ook vaak zijn. Om te luisteren naar wat er leeft in Harmelen.

 

Staatsliedenkwartier

Progressief Woerden wil bouwen aan een zorgzame en groene toekomst voor Woerden. Wat ons betreft zijn ook bouwen, groen en zorgzaam dè speerpunten voor het Staatsliedenkwartier. En op zo'n manier dat ook iedereen meedoet.

 • Bouwen en wonen Er zijn veel extra woningen nodig, en die worden ook gebouwd in onze wijk. Daar zijn wij blij mee, maar wat wij willen is dat er bij ieder nieuwbouwproject nog veel meer sociale en betaalbare woningen komen. Zodat de wachtlijsten (soms wel 14 jaar wachten) minder worden. We vinden het ook belangrijk dat er meteen al bij de bouw rekening wordt gehouden met speelplekken en veilig verkeer voor voetgangers en fietsers. We hebben veel geleerd bij het gedoe rond de speelplek in de wijk Woerden Centraal en vanaf nu worden (nieuwe) bewoners wat ons betreft vanaf het begin betrokken bij de inrichting van de wijk.
 • Zorgzaam Zorg en aandacht voor als je kwetsbaar bent moet er voor iedereen zijn, jong en oud, wit of zwart, homo, hetero, wie je ook bent met met welke beperking dan ook. In onze wijk wonen veel ouderen. Weddesteijn en Oudeland liggen immers in onze wijk. Daarom is het juist voor het Staatsliedenkwartier belangrijk dat er zorg dichtbij komt, ook hier. Er zijn al een paar zogeheten 'Huizen van de wijk' in bijvoorbeeld Harmelen en Molenvliet. Dat willen we in iedere wijk. Dus ook hier. En dan is het wel de bedoeling dat daar ook voor jongeren wat meer te doen is. Want slechts een hokje met trapveldje aan het Joekespad vinden we wat magertjes.
 • Groen(e) energie Het Staatsliedenkwartier is gelukkig best al een groene wijk, maar dat willen we wel zo houden. Voor iedere gekapte boom komt er een nieuwe. Groen in de vorm van struiken en bloemen die voor dieren (insecten) belangrijk zijn willen we ook in onze wijk. Want er kan best wat meer kleur in de vorm van bloeiende bermen komen langs bijvoorbeeld Vossenschanslaan (daar zijn genoeg perkjes). Als het gaat om de overgang naar groene energie gaat het ons niet snel genoeg. Gelukkig zien we al best wat zonnepanelen en ook groene daken in onze wijk. Maar zon en groen op het dak alleen is niet genoeg. Daarom willen wij ook windmolens. Niet middenin de groene polders, maar wel langs de A12. En natuurlijk roepen we iedereen op om alles te doen om je huis en leven te verduurzamen. Isoleren, afval scheiden, meer fietsen. En als daar een extra steuntje bij nodig is vanwege onbetaalbare kosten dan moeten we helpen.
 • Iedereen doet mee We vinden het heel belangrijk dat iedereen mee kan denken en doen bij alle plannen van de gemeente. Vooral als het gaat om je eigen buurt of wijk. We waarderen en ondersteunen het wijkplatform en zullen er ook regelmatig ons gezicht laten zien. Om te luisteren naar wat er leeft in de wijk.

Schilderskwartier

 • Energietransitie Omdat veel woningen in het Schilderskwartier van oudere datum en slecht geïsoleerd zijn, moet de komende jaren in deze wijk met voorrang aan isolatie gewerkt worden. De gemeente benut maximaal haar mogelijkheden om de bewoners hierbij te helpen door het uitbreiden van de mogelijkheid om energieadviezen te krijgen, de kosten daarvan te compenseren en informatie te geven over subsidiemogelijkheden voor isolatie. Vooral inwoners met een smalle beurs moeten hierbij ondersteund worden. De volgende stap is van het aardgas afstappen. Inwoners die deze stap individueel of collectief willen zetten worden daarbij actief ondersteund door de gemeente, conform de Warmtevisie Woerden 2021.
 • Wonen Ook in het Schilderskwartier moet iedereen met plezier kunnen wonen. Voorrang in deze wijk hebben jongeren (starters) en mensen met een laag inkomen. In overleg met de woningcorporaties bevordert de gemeente actief dat dit voor huurders ook gaat gebeuren en dat onnodig leegstaande woningen worden bewoond gaan worden. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan een wenselijke verjonging en het veelkleurig houden van de wijk.
 • Verkeer Wij geloven niet in de keuze voor de Rembrandtbrug die onze gemeenschap veel te veel geld kost en bovendien verschuift de verkeersdrukte alleen maar van de Rembrandtlaan/Boerendijk naar de Hollandbaan, waar al sprake is van geluidsoverlast. De nieuwe inrichting van het kruispunt Boerendijk/Hoge Rijndijk zorgt met zijn (slecht afgestelde) stoplichten voor nieuwe opstoppingen. Met goede burgerparticipatie vanuit de wijkbewoners onderzoekt de gemeente nieuwe mogelijkheden voor een goede verkeersdoorstroming op de hoofdroutes door de wijk. In alle gevallen moeten fietsers en voetgangers zich veilig moeten kunnen bewegen in de wijk en waar het even kan voorrang moeten krijgen.
 • Iedereen doet mee Er is veel te weinig te doen voor jongeren. Daarom gaan we daar echt meer voor organiseren. Als het gaat om overlast geloven wij in de inzet van buurtwerk liever dan extra hard optreden. We willen veel meer activiteiten voor iedereen in bijvoorbeeld in het wijkcentrum De Plint. Dit helpt om elkaar meer te ontmoeten en de sociale samenhang te vergroten. Het wijkplatform is daarvoor een belangrijke meedenkpartner.
 • Groen Het Schilderskwartier is gelukkig best al een groene wijk, maar dat willen we wel zo houden. Voor iedere gekapte boom komt er een nieuwe. Groen in de vorm van struiken en bloemen die voor dieren (insecten) belangrijk zijn willen we ook in onze wijk. Op verschillende plekken in de wijk kan erook best wat meer kleur in de vorm van bloeiende bermen komen. Met het Wijkplatform Schilderskwartier kan hierover worden overlegd. Iniatieven van bewoners om samen groen aan te leggen en te onderhouden worden gestimuleerd en ondersteund.

 

 


Deel dit artikel