Thema's

Wonen

In Woerden is de wachttijd voor een betaalbare huurwoning echt veel te lang geworden. Daarnaast zijn er te weinig betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en alleenstaanden. Hierdoor valt een grote groep Woerdenaren tussen wal... lees verder


Duurzaamheid

De komende jaren staat veel in het teken van de klimaatdoelstellingen. Het is tijd voor actie. Te lang zijn maatregelen vooruit geschoven. En de gemeente zal het voortouw moeten nemen om duurzamer gedrag mogelijk te maken. lees verder


Openbare ruimte en verkeer

De openbare ruimte is van iedereen en verdient het daarom om goed onderhouden te worden. In de gemeente is gelukkig een enorme inhaalslag gaande op het openbare onderhoud. Wij zijn blij dat daarbij geen gif meer wordt gebruikt. En laten... lees verder


Economie, werk en inkomen

Woerden is een ondernemende gemeente. In Woerden doet iedereen mee. Progressief Woerden hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), een duurzame en groene economie en een inclusieve arbeidsmarkt met plaats voor iedereen... lees verder


Zorg, welzijn en onderwijs

In Woerden is er gewoon goede zorg en goed onderwijs voor iedereen van alle leeftijden, leefstijlen, etnische achtergrond, geaardheid en gender. Gewoon goede zorg betekent dichtbij, kleinschalig, goed bereikbaar en altijd warm en... lees verder


Samen leven

In Woerden kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je welkom en veilig. We erkennen verschillen en gaan hier ontspannen en respectvol mee om. Iedereen krijgt gelijke kansen. lees verder


Democratie

Wij willen dat alle Woerdenaren kunnen meepraten en dat de gemeente echt luistert naar alle inwoners. Iedereen moet worden gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie dat wat minder vanzelfsprekend is. lees verder