Zorgzaam

"Gewoon goede zorg en onderwijs"

In Woerden is er gewoon goede zorg en goed onderwijs. Voor iedereen: jong of oud, wit of zwart, homo of hetero, arm of rijk, man of vrouw of anders. Gewoon goede zorg betekent dichtbij, toegankelijk en altijd warm en menselijk. Voor ons is het normaal dat je zelf bepaalt hoeveel hulp je nodig hebt. En ook hoe je geholpen wilt worden.

 

ZORG. Dokters, verpleegkundigen, buurtwerkers, vrijwilligers, scholen: iedereen werkt samen om voor zieke mensen te zorgen. Dat samenwerken moet zo goed mogelijk gebeuren. Deze zorg is er voor iedereen. Of je nu jong of oud bent, wit of zwart, homo of hetero, arm of rijk. En deze zorg moet het liefst heel dichtbij zijn. Het is ook belangrijk om te zorgen dat mensen niet ziek worden. Zeker bij kinderen kunnen sommige ziektes nog voorkomen worden. Elk dorp en elke wijk krijgt geld hiervoor. Zo kan elk dorp en elke wijk zelf bedenken wat goed werkt voor hun eigen inwoners.

HULP. Bij gezinnen met met meerdere problemen bieden veel mensen hulp. Dan moet er altijd één ‘zorgregisseur’ zijn. Dat is iemand die precies weet wat alle andere hulpverleners doen. Zo kan een patiënt zijn vragen aan die ene persoon stellen. Dan wordt het niet te ingewikkeld. Familie en andere vrijwilligers die iemand verzorgen worden goed geholpen. Er komt extra aandacht voor hele jonge mensen die bijvoorbeeld een ouder die ziek is verzorgen. Soms hebben mensen die vrijwillig voor iemand anders zorgen het te zwaar. Dan zorgen we dat iemand anders dit tijdelijk overneemt. Dat heet ‘respijtzorg’. Zo kun je het zorgen voor iemand langer volhouden. Verder gaan we extra geld uitgeven om armoede en eenzaamheid te voorkomen.

ZELF BESLISSEN. De patiënt beslist altijd mee over wat de beste zorg is. Bijvoorbeeld thuis blijven wonen met hulp van anderen. Of juist verhuizen naar een plek waar zorg aanwezig is. Mensen die zelf hun zorg kunnen regelen krijgen een ‘persoonsgebonden budget (pgb)’. Dat is geld waarmee ze dat kunnen doen zoals ze het zelf willen. Ook weet iedereen goed welke persoonlijke gegevens bij zorgverleners bekend zijn. Je beslist zelf mee over wie wat mag weten.

KINDEREN EN JONGEREN. Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben weten vaak niet waar ze terecht kunnen. Zeker als ze nog niet lang in Nederland wonen of weinig geld hebben. Of als ze een lichte geestelijke handicap hebben. Deze kinderen en jongeren gaan we beter helpen.

BEWEGEN. Plekken waar je kunt sporten moeten voor iedereen betaalbaar zijn. En iedereen moet er kunnen sporten, ook mensen met een handicap. Ook buiten moet je lekker kunnen bewegen, alleen of samen met anderen. Bijvoorbeeld in leuke speeltuinen, op mooie wandelpaden of fijne grasveldjes. Iedereen moet zwemles kunnen krijgen. Mensen die dat zelf niet kunnen betalen krijgen hier geld voor. Het Batensteinbad en H2O vervangen we door een mooi nieuw buiten- en binnenzwembad. Dat nieuwe zwembad moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. 

ONDERWIJS. In iedere wijk en dorp komt een openbare school. Alle scholen hebben avontuurlijke schoolpleinen. Op de plek van de school komt als het kan ook kinderopvang, sport en jeugdzorg. Er is alleen gezond eten te krijgen. Op de middelbare scholen blijft de maatschappelijke stage bestaan. Zo leren jongeren bij te dragen aan een fijne samenleving. Verder komt er een goed aanbod van mbo-opleidingen (met name niveau 1 en 2) en van onderwijs voor volwassenen (vavo). Scholen bestrijden racisme, (seksuele) discriminatie en pesten actief. Ook zorgen zij voor respect voor alle culturen en religies. En voor lessen over politiek en democratie. In het onderwijs is genoeg aandacht voor taal. Ook voor mensen met een andere moedertaal. En voor mensen die nog niet goed kunnen lezen. Iedereen moet ook goed leren werken met computers. En arme leerlingen gaan mee naar alle uitstapjes, schoolreisjes en schoolkampen.

Lees hier al onze speerpunten in eenvoudige taal

Lees hier ons hele programma inclusief visie


Deel dit artikel