Schuldenvrijheid

20/06/2024 - Steeds meer gemeenten nemen de schulden van inwoners met (problematische) schulden over. De ene gemeente doet dat door middel van een zogenaamd jongeren perspectief fonds, in andere gemeente wordt dat fonds omgezet en opengesteld voor alle inwoners en weer andere gemeente kopen de schulden op van een hele wijk of buurt. Ook de NVVK (vereniging voor schuldhulp professionals) laat in onderzoek zien dat deze manier van het oplossen van schulden effectief is.
Maar of het nu een lening is of dat het een gift is zoals in de gemeente Arnhem gedaan heeft in een kwetsbare wijk. Eén ding is duidelijk. De levenssituatie van iemand met schulden verbeterd direct, wat zorgt voor een lichte daling van de maatschappelijke en grotere maatschappelijke kosten op de langere termijn worden voorkomen (bijv. WSNP, zorgkosten zowel medisch als psychisch, uitzettingskosten, afsluitingskosten).

Fractielid Marcel Vonk stelde daarom de volgende vragen aan het college.

Inmiddels zijn de antwoorden binnen en die stemmen ons bijzonder positief. Woerden heeft een warmhartig en progressief schuldenbeleid.

Vragen

1.Is het college bekend met het opkopen van schulden?

2.Deelt het college de overtuiging van Progressief Woerden dat het opkopen van schulden van inwoners in een kwetsbare positie een bewezen en effectieve manier is van het oplossen van schulden

3.Welke vormen van schuldhulpverlening kent de gemeente Woerden op dit moment?

4.Hoeveel mensen kloppen er jaarlijks aan bij de gemeentelijke schuldhulpverlening?

5.Hoe snel zijn mensen in de gemeente Woerden gemiddeld uit de schulden?

6.Deelt het college de opvatting dat schulden oplossen, gemiddeld binnen 2 jaar zou moeten kunnen? Zo nee, waarom niet?

 

Het college dient binnen 30 dagen hierop te reageren.

De antwoorden zijn hier te zien.

 

Meer informatie bij Marcel Vonk, MarcelVonk@Raadwoerden.nl

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht