ANBI

Progressief Woerden wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat contributie en andere giften aan Progressief Woerden als aftrekpost bij de belasting mogen worden opgegeven.

Onderstaand informatie waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI's.

Naam en zetel

De officiƫle naam van de vereniging: Progressief Woerden
RSIN-/ fiscaal nummer: 815356985
KvK-nummer: 30208452
Postadres: Leidsestraatweg 68-4, 3443 BX Woerden
Emailadres: info@progressiefwoerden.nl
Website: www.progressiefwoerden.nl

Progressief Woerden is een politieke groepering ontstaan uit de Woerdense afdelingen van PvdA en GroenLinks, en officieel opgericht op 23 augustus 2005.  Progressief Woerden staat voor sociaal en groen Woerdens beleid.

Doelstelling

Progressief Woerden heeft als doel te participeren in de politieke en bestuurlijke processen in de gemeente Woerden. Bij Progressief Woerden verenigen we de krachten van de PvdA en GroenLinks en gelijkgestemden om zoveel mogelijk progressief, sociaal en groen beleid te verwezenlijken in de gemeente Woerden, via de gemeenteraad en indien mogelijk via deelname aan de coalitie. De standpunten van Progressief Woerden worden geformuleerd in het politiek verkiezingsprogramma dat elke vier jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

(Zoals vermeld in de statuten.)

Bestuur

Het bestuur van Progressief Woerden draagt zorg voor de organisatie van de partij en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en eventuele algemene bestuursleden. Dit zijn onbezoldigde leden. Het bestuur staat borg voor uitvoering van het beleidsplan en het opstellen van de jaarrekening.