Verkeer

"Veilig en schoon van A naar B."

Als inwoner wil je je veilig voelen in het verkeer in Woerden. En je kinderen moeten veilig naar school kunnen. Daar is een goed plan voor nodig. De wegen moeten goed worden onderhouden. Fietsers en voetgangers moeten de ruimte krijgen. Er moet ook voldoende openbaar vervoer zijn. We willen minder lawaai van de snelweg horen. En we geven geen geld aan plannen die zorgen voor drukkere wegen.

 

VOETGANGERS. Kinderen en ouderen moeten zelf veilig overal kunnen komen. Er mogen geen hobbels in stoepen en fietspaden zijn. En stoepen en fietspaden moeten zoveel mogelijk gescheiden zijn van de weg. Ook moet er voldoende licht zijn en alleen lage bosjes. Dat is veiliger. In de Rijnstraat mag je alleen nog lopen. Maar de winkels moeten natuurlijk wel hun voorraden kunnen krijgen. Daar maken we goede afspraken over.

FIETSERS. We willen dat zoveel mogelijk mensen op de fiets naar hun werk gaan. Dat mag ook een elektrische fiets zijn. We belonen werkgevers als het lukt om veel personeel te laten fietsen. In het centrum komen er meer plekken om je fiets te stallen. Daar kun je ook je elektrische fiets opladen. Dan kunnen veel mensen op de fiets naar de stad in plaats van met de auto. Ook bij winkelcentra en sportclubs komen oplaadplekken voor elektrische fietsen. We willen dat de centrumring een ‘auto-te-gast’-straat wordt. Fietsers hebben daar dan voorrang. Maar in elk geval moeten auto’s daar echt niet harder dan 30 km/h rijden. We maken meer zebrapaden zodat auto’s langzamer gaan rijden. De snelle fietsroute naar Utrecht moet er snel komen.

 OPENBAAR VERVOER. Ouderen en mensen met een handicap moeten ook overal naartoe kunnen gaan in Woerden of in de dorpen. Daarvoor is er de buurtbus, AutoMaatje en de regiotaxi. Nieuwe initiatieven juichen we toe.

VERKEER. We mengen werken en wonen in nieuwe wijken zodat er minder verkeer is. We zorgen ervoor dat dezelfde soorten bedrijven bij elkaar in de buurt zijn. Ook dat zorgt voor minder verkeer. Bedrijven waar veel vrachtwagens komen moeten zo dicht mogelijk bij de snelweg zijn. Dan rijden er minder vrachtwagens door woonwijken. We willen geen hele drukke wegen met veel verkeer in de stad en de dorpen. Als het kan leiden we deze routes om.   

AUTO’S. Onze straten moeten niet te druk worden. Dan blijft het prettig wonen. We geven daarom geen geld uit aan projecten die zorgen voor meer autoverkeer. We moedigen mensen aan om elektrische auto’s te gebruiken. Ook deelauto’s zijn een goede oplossing voor minder verkeer en minder uitlaatgassen. Er komen genoeg oplaadpunten voor elektrische auto’s en speciale parkeerplaatsen voor deelauto’s.

VEILIG. Inwoners mogen zelf meebeslissen over hoe hun straat veiliger gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door drempels te maken op de weg. Of door de stoep toegankelijk te maken voor rolstoelen. Bezorgscooters zijn vaak niet veilig op straat. En ze vervuilen de lucht. Deze scooters moeten worden vervangen door (elektrische) fietsen.

LAWAAI. We bestrijden de overlast door het geluid van de snelweg bij Harmelen met een ‘geluidswal’ (een dijk langs de snelweg). Daar leggen we zonnepanelen op voor het opwekken van zonne-energie.

Lees hier al onze speerpunten in eenvoudige taal

Lees hier ons hele programma inclusief visie


Deel dit artikel