Progressief Woerden stemt tegen het extra krediet voor de brug

22/12/2022 - Afgelopen woensdag nam de gemeenteraad twee verstrekkende besluiten met betrekking tot de aanleg van de Rembrandtbrug. Zowel het besluit om een extra krediet te verlenen als het bestemmingsplan op zich zijn aangenomen. Progressief Woerden heeft wel tegen het krediet gestemd (teveel geld) maar niet tegen het bestemmingsplan op zich. We beschouwen dit als de uitvoering van een eerder democratisch genomen besluit waar we als coalitiepartij verantwoordelijkheid voor hebben genomen.

Lees hieronder onze uiteenzetting waarom we tot dit standpunt zijn gekomen.

Er liggen 2 raadsvoorstellen voor. Het bestemmingsplan en eerst een extra krediet. Progressief Woerden zal tegen het extra  krediet stemmen, maar als dat wordt aangenomen wel voor het bestemmingsplan. Ik ga dat uitleggen.

 

1.    Onze visie op de brug

De vorige raad heeft in 2020 met grote meerderheid besloten een brug aan te willen leggen voor 21 miljoen. Progressief Woerden stemde toen tegen met de stemverklaring dat naar ons idee dit geen goed besluit was voor Woerden. Progressief Woerden vond en vind een extra brug over de Rijn, met of zonder hele randweg erbij, veel te duur. Dat was zo voor de oorspronkelijke 21 miljoen en dat is met deze 10 miljoen extra alleen maar erger geworden. En niet omdat we geen enkele toegevoegde waarde in deze brug zien. De verkeersmodellen laten zien dat het echt een stuk rustiger wordt op het bestaande trace tussen winkelcentrum Tournoysveld en de Lidl. Daarnaast zien wij ook de kansen voor de toekomst voor dit deel van Woerden.

Dat is winst voor Woerdenaren, alleen weegt die wat ons betreft bij lange na niet op tegen de enorme kosten die we ervoor moeten maken. Zeker niet in het licht van de financiële situatie van de gemeente en met alle investeringen die er mogelijk nog op ons af gaan komen en de ambities die wij ook hebben als het gaat om klimaat, energie, armoede, wonen, opvang vluchtelingen. Dit geld kunnen wij echt veel beter besteden.

Een meerderheid van de raad vond de brug voor 21 miljoen echter toen wel verstandig en die meerderheid is er nog steeds (ook zonder Progressief Woerden).

 

2.    Onze visie op democratische besluiten

Progressief Woerden respecteert democratische genomen besluiten en heeft dus aangegeven dat als de raad die brug wil dat wij erover heen zullen fietsen. Met die intentie zijn we in de coalitie gestapt: we vinden het geen goed besluit om zoveel geld te besteden aan de brug maar als de meerderheid dit wil dan is dat zo. Zo werkt dat in een democratie. Progressief Woerden heeft als coalitiepartij nu een andere verantwoordelijkheid in de raad, dan toen als oppositiepartij. Daarom hebben wij gezegd dat wij aan de uitvoering van dit besluit zullen meewerken en daarmee zitten we in de coalitie. We leven immers in een democratie en daar worden nu eenmaal soms beslissingen genomen waar je het niet mee eens bent. Ook die verdienen een zo goed mogelijke uitvoering.

Tijdens de coalitiebesprekingen bleken al de prijzen voor vastgoed en grondstoffen uit de pan te vliegen. De brug zou ons op dat moment 10 mio meer kosten. Ons ging dat te ver. En er zijn meer partijen die zich voor dat bedrag nog eens achter de oren krabben.

De hoop was toen dat de prijzen bij zouden trekken. De afspraak is daaruit gemaakt: We gaan wel samen het bestemmingsplan vaststellen (is uitvoering van een democratisch genomen besluit dat PW respecteert) maar wachten voorlopig met uitvoering vanwege de te hoge prijs op dat moment en we beslissen later over de daadwerkelijke uitvoering en het mogelijk benodigde extra krediet en daarbij kunnen partijen een eigen afweging maken.

Nu ligt het bestemmingsplan voor en moet de gemeente aantonen dat de brug ook daadwerkelijk gebouwd  kàn worden. Daartoe ligt er nu al het voorstel om het krediet te verhogen met 10 miljoen.

 

3.    Ons standpunt

De grote vraag voor Progressief Woerden is nu dus of er nog steeds een meerderheid is nu die brug 10 miljoen duurder wordt. Wij waren en blijven tegen het besteden van zoveel geld en daarom stemmen wij tegen het extra krediet. Mocht er toch een meerderheid zijn voor die 10 miljoen extra dan ligt er wederom een democratisch genomen besluit en daarvan willen we wel een goede uitvoering en zullen dus voor het bestemmingsplan stemmen.

 

Maar geen misverstand we hadden gehoopt dat de gemeenteraad van Woerden zijn gezonde verstand zou gebruiken en tegen dit extra krediet stemmen. Want we zijn absoluut tegen het besluit om zo’n groot bedrag te besteden aan de brug en balen enorm nu dit is aangenomen.

 

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht