Nogmaals: de brug - de variant

21/12/2023 - Afgelopen raadsvergadering ging het weer over de brug. Dit keer een voorstel om een iets andere variant te kiezen voor het tracé tussen de oeververbinding en de weg door Barwoutswaarder. Het voorstel om te kiezen voor deze variant is met meerderheid aangenomen maar wel met aanvulling van twee andere voorstellen om de besluitvorming over het bestemmingsplan nog even uit te stellen en om voorlopig geen extra activiteiten te doen totdat er een discussie is gevoerd in de raad over alle investeringen.

Allereerst, om te beginnen en dat er geen misverstand over kan zijn: Progressief Woerden vind het een slecht plan om rond de 30 mio uit te geven aan de brug. We hebben altijd tegen het te hoge  krediet gestemd en zouden dat ook nu weer doen.

Maar, als een meerderheid van deze raad dat wel wil komt die brug er en dan willen wij wel dat het dan een zo goed mogelijke brug wil en dan denken we ook mee over welke variant het best is. En dat ligt nu voor.

Daar hebben we ons in verdiept en met name ook gekeken naar zaken als veiligheid voor fietsen. We zien dat de nu voorgestelde middenvariant op een aantal punten beter is dan de oorspronkelijke en met daarbij extra oog voor fietsveiligheid kunnen we meegaan in de keuze voor de voorliggende variant. We dienen daarbij dus wel de motie in die aandringt om ook echt tijdig maatregelen te bedenken die het veilig maakt voor fietsers op de beide rotondes. En wat ons betreft geld dat ook voor het genoemde kruispunt.

Zoals gezegd: we zijn het ermee eens om het bestemmingsplan aan te passen. Maar niet gelijk. Want we gaan hier in deze raad in gesprek over alle investeringen en de financiele situatie. En daarbij zijn alle opties open. We willen daarom dat we tot die tijd nog geen aangepast bestemmingsplan vaststellen en ook niet dat we tot die tijd vermijdbare maar onomkeerbare acties ondernemen. Het amendement van CUSGP en de motie van D66 regelen dat en die steunen we uiteraard.

Het amendement van IB gaat ons te ver. We vinden wel dat we nu op dit moment kunnen uitspreken dat de voorliggende variant een betere is. Dan is in ieder geval duidelijk voor betrokkenen welke variant het in ieder geval niet wordt. Dat is wel zo transparant.

 

Kortom, Progressief Woerden stemt voor de nieuwe variant, Progressief Woerden wil dat we eerst de discussie voeren over de investeringen voor we het aangepaste bestemmingsplan vaststellen en acties nemen richting de uitvoering en tot slot: Progressief Woerden vind nog steeds dat we geen 30 miljoen moeten uitgeven aan deze brug.

Nog meer lezen over ons standpunten tav de brug? Lees de Q&A

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht