De brug - hoe zit het nou? Q&A

20/12/2023 - Uiteraard zijn er veel vragen mbt het standpunt van Progressief Woerden tav de Rembrandtbrug. In deze Q&A proberen we de meeste vragen te beantwoorden. Als u nog meer of andere vragen heeft mag u ons altijd mailen op info@progressiefwoerden.nl

Progressief Woerden was toch fel tegen de brug? Waarom was dat ook al weer?

In 2020 is het besluit om een Rembrandtbrug aan te leggen voor 21 miljoen met grote meerderheid aangenomen door de toenmalige gemeenteraad. Naast Progressief Woerden stemden alleen Inwonersbelangen en Woerden en Democratie tegen. De rest was voor. De belangrijkste reden om tegen de brug te stemmen was voor ons het geld. Wij vonden en vinden dat je 21 miljoen niet in verkeersoplossingen moet stoppen maar in sociaal en groen. Maar we hebben toen ook gezegd dat als de raad nu eenmaal dit besluit neemt dat dat dus democratie is en dat wij de democratie respecteren en waarderen en dat we daarom accepteren dat die brug er komt en er tegen die tijd ook overheen zullen lopen en fietsen.

 

Waarom vinden zoveel partijen die brug blijkbaar wel een goed idee?

Al jaren wordt gekeken naar een oplossing voor de verkeersdrukte in Woerden West. Er zijn veel opstoppingen op de Rembrandtlaan. Bewoners klagen over fijnstof. Een brug over de Rijn in Woerden West werd als optie onderzocht. Er zijn in die tijd verschillende varianten langs gekomen zoals de Gildenbrug, de Rietveldbrug. Een aantal partijen hoopten ook dat met zo’n brug ook meteen een randweg aangelegd kon worden. In dat hele uitzoekproces is ook een participatietraject geweest met inwoners en ondernemers. Die zijn toen zelf met een derde variant gekomen: de Rembrandtbrug. Deze is toen vergeleken met de andere twee. Er is een zogeheten Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse uitgevoerd waarbij zowel de kosten als ook de baten voor verkeer, luchtkwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid, etc werden afgewogen. Daar kwam toen, ondanks de hogere kosten, de Rembrandtbrug als grote winnaar uit de bus. Voor Progressief Woerden waren vooral de kosten een belemmering maar we zeiden wel: als je dan toch een brug wilt dan beter de Rembrandtbrug. Die levert ook voor onze omgeving en de luchtkwaliteit tenminste nog wat voordeel op.

 

Waarom wordt die brug zo duur en nog duurder?

Er zijn drie soorten kosten die de prijs bepalen. Allereerst is er de brug zelf waar veel grondstoffen voor nodig zijn. Die prijzen voor die grondstoffen, staal en stenen, zijn de laatste tijd enorm gestegen?

Daarnaast moeten er woningen en (delen van) bedrijven worden opgekocht. Op de plek waar de brug komt te liggen staan nu huizen en bedrijfspanden. Deze moeten worden opgekocht en de eigenaren gecompenseerd.

Tot slot zijn er kosten voor de projectorganisatie. Onze eigen ambtenaren en ook dure specialisten die verplichte rapporten moeten maken over allerlei randvoorwaarden zoals geluid, trillingen.

Door de oorlog zijn alle prijzen enorm gestegen, van het vastgoed en van de grondstoffen. Voorjaar 2022 werd duidelijk dat de brug veel duurder zou gaan uitvallen, alleen was op dat moment nog wel de hoop dat de prijzen zouden bijtrekken. Helaas lijkt dat niet te gebeuren. De prijzen voor vastgoed en voor grondstoffen en energie zijn nog steeds dermate hoog en het ziet er niet naar uit dat dat gaat minderen.

 

Wat heeft Progressief Woerden afgesproken in de coalitie en waarom?

Toen Progressief Woerden begon aan de onderhandelingen gingen we uit van het gegeven van een democratisch genomen besluit van een brug die voor 21 miljoen gebouwd zou worden. Daar zijn we niet blij mee, maar we wilden wel meebesturen om te invloed te hebben op wat we verder met onze geld zouden doen als gemeente. We hebben ook veel mooie afspraken kunnen maken over meer geld voor armoedebeleid, aandacht voor biodiversiteit en de energietransitie.

Omdat we een betrouwbare partij zijn die de democratie respecteert hebben we afgesproken dat we mee zouden bouwen aan de brug en dus ook meestemmen met het bestemmingsplan. Toen bleek dat de prijzen de pan uit rezen hebben we wel een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de extra kosten. We zouden ons niet neerleggen bij een hoger krediet. De verwachting was ook dat we eerst het bestemmingsplan gingen vaststellen en pas later, bij de aanleg, de hoeveelheid geld vaststellen die we zouden gaan besteden.

Welk besluit ligt nu voor (december 2023)?

Er is een nieuwe variant uitgewerkt van het trace tussen de oeververbinding door het bedrijventerrein op de Brwoutswaarder. Het nieuwe trace is een aantal meters opgeschoven waardoor er minder gedeeltes van bedfrijven hoeven worden opgekocht en waarmee een vrijliggend fietspas kan worden aangelegd. Progressief Woerden stemde eerder wel mee met het bestemmingsplan (lees hieronder waarom) en daarom is het voor ons logisch om ook nu een inhoudelijk standpunt in te nemen. Ook al blijven we tegen de te grote investering. We kunnen daarmee ook meedenken over meer fietsveiligheid. Daar dienden we dan ook een motie voor in.

Welke besluiten lagen voor in december 2022?

Er werden door de raad op 21 december twee verschillende besluiten genomen.

Sowieso het bestemmingsplan. Dit is de uitvoering van het eerder genomen besluit. En ook een besluit waar we in de coalitie over hebben afgesproken dat we er mee in zouden stemmen.

Maar daarnaast ligt er nu ook een besluit voor om een extra krediet van 10 miljoen op te nemen. Dat blijkt te moeten om juridisch aantoonbaar te maken dat de brug ook kan worden aangelegd.

Dus om het bestemmingsplan uberhaupt voor te kunnen leggen moet eerst dat extra krediet van 10 miljoen in het projectbudget worden toegevoegd. Daarom moet de raad eerst dat extra krediet goedkeuren voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

 

Waarom stemt Progressief Woerden tegen het extra krediet van 10 miljoen?

Omdat we als Progressief Woerden andere keuzes maken als het gaat om het besteden van gemeenschapsgeld vinden we een extra investering van 10 miljoen geen goed plan. We hebbben daar ook het voorbehoud in gemaakt binnen de coalitie. We gaan daar tegen stemmen.

 

Waarom stemt Progressief Woerden wel voor het bestemmingsplan?

De keuze voor de Rembrandtbrug op zich is al in 2020 gemaakt en we beschouwen dat als een democratisch genomen besluit dat we respecteren. Een bestemmingsplan is een uitvoeringsbesluit hiervan. Als coalitiepartner en daarmee medeverantwoordelijk voor het besturen van de gemeente vinden we dat we democratisch genomen besluiten moeten respecteren en uitvoeren. Het besluit tot het aanleggen van de Rembrandtbrug is een gemaakte keuze en die voeren we uit. Als de raad (zonder ons) besluit om hier dan ook die extra 10 miljoen voor uit te trekken is dat een opnieuw een met meerderheid genomen besluit wat we gaan uitvoeren. Daar werken we dan met frisse tegenzin aan mee. Dat is voor ons de consequentie van het meedoen in de coalitie.

 

Komt de brug er dus wel wat betreft Progressief Woerden?

Wat ons betreft zouden we ons geld liever besteden aan andere zaken zoals armoedebeleid, wonen, opvang vluchtelingen en meer biodiversiteit. Wij vonden en vinden het niet goed voor Woerden om zoveel geld te besteden aan deze brug. Nu moeten we door met de verdere voorbereidingen omdat dat blijkbaar door de meerderheid wordt gewild. Als straks, vlak voor de aanleg, het finale besluit wordt voorgelegd om daadwerkelijk al het geld (nu 31 miljoen) te gaan steken in de brug zullen we opnieuw tegen stemmen. Wat ons betreft liever geen brug, maar als de democratie dat wil dan gaat die brug er komen.

 

Zijn er ook voordelen aan de Rembrandtbrug?

Jazeker, uit de analyse blijkt dat deze variant het meeste positief effect heeft op de doorstroming van het verkeer en daarmee het verminderen van uitstoot. Daarnaast is de plek van de brug een gebied waar wel wat te verbeteren is. De brug biedt kansen om dit gebied, Barwoutswaarder, te revitaliseren. Daar zien wij ook zeker de voordelen van. Als de brug niet zoveel geld zou kosten zouden wij er op zich ook best voor kunnen zijn.

 

En een Rietveldbrug waar iedereen het over heeft, is dat geen betere optie?

Nee, uit de analyse blijkt de Rietveldbrug veel minder voordelen te hebben. En afgezet tegen het geld dat die brug kost is er zelfs een negatief effect. Bovendien is een argument van andere partijen dat de Rietveldbrug een goede aansluiting is voor een randweg. En een randweg door het groen aan Westkant van Woerden vinden wij geen goed plan en ook zijn we bang dat dat nog meer verkeer zal gaan opleveren. En daar willen we nou net vanaf.

 

Wat vinden we van het referendumvoorstel?

Wij zijn vooral voor grondige vormen van burgerparticipatie zoals een burgerberaad waar veel info wordt gegeven en gedelibereerd. Bovendien: Niet goed moment(besluit brug was in 2020) en daarnaast: er is al teveel stemmingmakerij en dan is een referendum niet zuiver meer.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht