In de raadsvergadering: het parkeerbeleid

17/09/2022 - Een van de onderwerpen tijdens de raadsvergadering van 15 september was het parkeerbeleid. Namens Progressief Woerden voerde Marguerite Boersma het woord. Progressief Woerden wil het geld dat de proef met gratis parkeren kost (ongeveer € 240.000 per jaar), liever op een andere manier besteden voor promotie van de binnenstad. Een manier waar niet alleen autorijders profijt van hebben. Hierover zal de gemeente gesprekken voeren met de ondernemers.Hieronder vindt u een samenvatting van de spreektekst en dus de visie van Progressief Woerden op dit onderwerp.

Op 14 oktober vorig jaar is besloten tot een proef met het eerste uur gratis parkeren in de garages in de binnenstad. Er was flink commotie over het nieuwe parkeerbeleid, de Oostdam heeft de gemoederen flink bezig gehouden en we zaten ook nog volop in de coronamaatregelen. De proef zou een paar maanden duren maar is ondertussen ook al een paar keer verlengd en nu zijn we bijna een jaar verder.

Het college stelt nu voor om te stoppen met het eerste uur gratis parkeren in de garages van onze binnenstad. Hier is Progressief Woerden het van harte mee eens. 

Er zijn verschillende amendementen die oproepen van voortzetten proef tot andere invullingen met tweede of derde uur. Wij steunen deze niet. 

De motivatie hiervoor is het bestuursakkoord. Daarin staat dat de proef in de huidige vorm niet wordt voortgezet en parkeren kostendekkend moet zijn. (punt 41).

Er zijn meer manieren om de binnenstad aantrekkelijk te maken zonder dat we allemaal moeten meebetalen aan autobezitters die daardoor deels gratis kunnen parkeren.

Alle steun voor het voorstel van het college. Succes met de gesprekken met de ondernemers in de binnenstad. Woerden bruist! Zie maar afgelopen vrijdag.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht