Vragen over kosten Rembrandtbrug

13/01/2022 - Progressief Woerden maakt zich zorgen over de kosten van de Rembrandtbrug. Het bedrag dat is gemoeid met de aanleg van deze brug is voor Woerden niet gemakkelijk op te brengen. Op een aantal zaken is bezuinigd om de kosten te kunnen dragen. Nu blijkt dat die kosten veel hoger gaan uitvallen dan aanvankelijk is begroot.

Bovenop de begroting is een marge gereserveerd van 25%. Dit is waarschijnlijk niet voldoende en zal moeten worden aangevuld. Hoeveel de overschrijding zal bedragen is echter niet duidelijk. Progressief Woerden vindt dit financiele vooruitzicht zorgwekkend. 

Progressief Woerden heeft vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de verwachte overschrijding. Eventueel vindt men dat het project, dat nu nog in de planfase is, stilgelegd moet kunnen worden. 

Het college heeft in een raadsinformtiebrief aangegeven dat het project aanzienlijk duurder gaat uitvallen. Dit komt door onvoorziene prijsverhogingen. Daarnaast moet het college negen woningen aankopen en zeven bedrijfspanden. De prijzen hiervan vallen veel hoger uit dan waarmee rekening is gehouden. Inmiddels vormen deze kosten al 50% van de totale projectkosten.

Progressief Woerden wil duidelijkheid voordat de kosten uit de hand lopen en daardoor pijnlijke bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. 

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht