Economie, werk en inkomen

"Samen werken loont"

Arme mensen zijn vaker eenzaam en ongelukkig. Zij hebben geen werk of ze kunnen niet naar een club of vereniging. Wij willen dat iedereen mee kan doen. We zorgen dat er meer plekken komen waar deze mensen kunnen werken. Of waar zij aan activiteiten mee kunnen doen. We moedigen ondernemers aan om deze mensen werk te geven. We denken na over nieuwe manieren om dit te bereiken.

 

BASISINKOMEN. In een rijk land als Nederland moet iedereen genoeg geld hebben om te leven. We starten dan ook in Woerden een proef met het ‘basisinkomen’. Dat is een uitkering zonder verplichtingen. Ook willen we proberen te werken met minder regels voor de bijstand. De gemeente gaat daarnaast zelf een beter minimumloon betalen (€ 14,-/uur).

ARMOEDE. Het moet duidelijk zijn wat de gemeente doet om armoede tegen te gaan. Ook maken we nog duidelijker hoe zzp’ers geholpen kunnen worden. En wat Fermwerk en Woerdenwijzer doen om mensen te helpen die geen werk hebben. We gebruiken hiervoor goede voorbeelden uit andere steden. Er komt extra aandacht voor jongeren, migranten en statushouders. Ook helpen we mensen met veel schulden zoveel mogelijk. In Woerden zou niemand meer afhankelijk hoeven zijn van de voedselbank.

IEDEREEN DOET MEE. Mensen die moeilijk werk kunnen vinden krijgen extra aandacht en kansen. We houden contact met iedereen die geen werk heeft. Ook met mensen die geen uitkering hebben. Meedoen is belangrijk. Er komen meer plekken waar mensen kunnen werken zonder hun uitkering te verliezen. Of waar ze op een andere manier actief kunnen zijn. Het leven moet makkelijker worden voor mensen met een uitkering. Zij moeten geld of boodschappen kunnen krijgen van hun naasten. Ook moet je kunnen samenwonen zonder dat je uitkering lager wordt. Dan komen er ook woningen vrij voor andere mensen.

BEWUST ONDERNEMEN. We belonen ondernemers die ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze de natuur niet beschadigen en dat ze de directeur niet heel veel geld geven. Maar ook dat ze goed luisteren naar hun personeel, en mensen met een handicap een baan geven. Als er nieuwe bedrijven komen in Woerden dan hebben bedrijven die op deze manier werken voorrang.

CREATIEF. We gaan op zoek naar mensen met bijzondere ideeën voor Woerden. We gaan hen helpen om deze ideeën uit te voeren.

WERK. Samen met lokale ondernemers en vakbonden maken we plannen voor meer banen voor Woerdenaren. Die kunnen er komen door het verplaatsen van bedrijven. Of door plekken waar veel bedrijven zijn op een andere manier te gebruiken. 

WINKELS. In nieuwe woonwijken zoals Middelland komen alleen winkels die echt nodig zijn voor de bewoners van die wijken. Bijvoorbeeld supermarkten, drogisterijen en bakkers. Andere winkels willen we vooral in het centrum hebben. Dan blijft het in het centrum gezellig druk. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je altijd op de fiets snel in het centrum kunt zijn. 

Lees hier al onze speerpunten in eenvoudige taal

Lees hier ons hele programma inclusief visie


Deel dit artikel