In de raadsvergadering: bedrijventerrein Putkop en Burgemeester van Zwietenweg.

17/09/2022 - In de raadsvergadering van 15 september 2022 stond de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg op de agenda. Het raadsvoorstel vroeg om het stedenbouwkundig plan Bedrijventerrein Putkop vast te stellen en akkoord te gaan met de financiële gevolgen daarvan en het stedenbouwkundig plan bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg vast te stellen en akkoord te gaan met de financiële gevolgen daarvan. Progressief Woerden is van mening dat ondernemers al lang wachten op extra ruimte voor hun onderneming. Progressief Woerden is zich terdege bewust van het feit dat hiermee financiële risico's zijn verbonden. Anderzijds heeft de gemeente straks ook de financiële voordelen hiervan. Progressief Woerden wil de situatie strak monitoren om grip te houden op de uitgaven. Hieronder vindt u de letterlijke spreektekst van Marguerite Boersma die namens Progressief Woerden het woord voerde.

Ik ben blij dat we vanavond een volgende stap kunnen zetten in de realisatie van extra ruimte voor bedrijventerreinen door middel van schuifruimte. Een aantal Woerdense ondernemers zijn vastgegroeid op de huidige locaties en snakken naar mogelijkheden om uit te breiden. Het realiseren van nieuwe bedrijfsruimte biedt ook kansen voor heel Woerden. Denk aan de ambities om het energiegebruik te verminderen en een eind te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast hebben we nu twee locaties voor ogen die een prachtige landschappelijke inpassing gaan krijgen. Zowel voor ons als gemeente, als voor iedereen die op een van de twee terreinen gaat werken, als voor passanten en omwonenden een mooi “verstopt” terrein met veel groen als mogelijkheden om in pauze een ommetje te maken.

Het zijn prachtige ambities waarvan ik hoop dat alles wat nu voorligt en in de participatie is besproken daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De stijging van de bouwkosten van het afgelopen jaar kon niemand voorzien. Er is sprake van een energiecrisis waardoor ondernemers geconfronteerd worden met veel en veel hogere kosten voor het energieverbruik. Kortom, er lijken meer onzekerheden dan we 1-2 jaar geleden konden voorzien. Daarom hebben we onze naam ook verbonden aan het amendement ‘ Op weg naar inrichtingsplan bedrijventerrein Putkop. Als dit amendement wordt aangenomen hebben we volgend jaar nog een mogelijkheid om aan een van de knoppen te draaien van dit stedenbouwkundig plan. Hetzelfde geldt voor het amendement Ontwikkelen met opties Burgemeester van Zwietenweg. Aan de motie ontwikkelen bedrijventerrein bedrijventerreinen met behoud van opties vraagt aan het college bij de raad terug te komen als financiële risico’s realiteit worden. We vragen dan een plan om deze risico’s te beheersen.

Tot slot, als dit raadsvoorstel wordt aangenomen zetten we een belangrijke stap in de realisatie van toekomstbestendige bedrijventerreinen met een ambitieuze landschappelijke inpassing. 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht