Eerlijk loon voor de SW

07/07/2023 - Werknemers van Ferm Werk en vele andere SW-bedrijven in het land voeren nu al meer dan een half jaar actie voor compensatie van de enorm gestegen prijzen. Zij willen net als andere ambtenaren ook een eerlijke loonverhoging. En dat zou wel terecht zijn aangezien zij niet bepaald in de hoogste salarisklasse vallen en ook voor hen alles veel duurder is geworden. Maar de CAO-partners weigeren om hier het gesprek over te voeren.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten blijft stellen: wij hebben het geld hiervoor niet, minister Schouten moet eerst over de brug komen met aanvullende financiering. Hiermee zijn deze werknemers het slachtoffer van een wedstrijdje touwtrekken tussen Rijk en Gemeentes. Daarom vragen wij het college van Woerden op om de VNG op te roepen hiermee te stoppen en te zorgen voor een goede en eerlijke CAO.
Lees hieronder de motie die Progressief Woerden indiende en die met grote meerderheid werd aangenomen.

Constaterende dat

  • de werknemers van Ferm Werk en vele andere SW-bedrijven in het land nu al meer dan een half jaar actie voeren voor compensatie van de enorm gestegen prijzen. Zij willen een loonsverhoging van 10,15% (= de stijging van het wettelijk minimumloon op 1 januari) en een reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer (in plaats van de huidige 10 cent).
  • deze werknemers op 7 juni jl. met 9000 (!) actievoerders hebben gezorgd voor de grootste vakbondsactie in tijden.
  • de Vereniging Nederlandse Gemeenten desondanks blijft stellen: wij hebben het geld hiervoor niet, minister Schouten moet eerst over de brug komen met aanvullende financiering.

 

Overwegende dat

  • de VNG voor de gemeenteambtenaren wel bereid was om een goede cao af te sluiten, zonder dat de kosten hiervan volledig worden gedekt vanuit het Rijk.
  • er een bedrag van 134 miljoen ter beschikking is gesteld voor de arbeidsvoorwaarden van deze werknemers. Hoewel dat bedrag niet voldoende zal zijn om bovengenoemde twee eisen van de werknemers te realiseren, komen gemeenten hier wel ver mee.
  • het wrange is dat binnen Ferm Werk nu de situatie is ontstaan dat een deel van de daar werkzame personen wel de hoge loonsverhoging krijgen en een ander deel, vaak werknemer met een laag inkomen, niet; een ongewenste situatie binnen een bedrijf.
  • de ruzie over het benodigde budget tussen VNG en het Rijk wordt gevoerd over de ruggen van de kwetsbare werknemers van de SW-bedrijven.

 

Verzoekt het college

  • om als gemeente Woerden een duidelijk signaal af te geven aan de VNG dat er gestopt moet worden met het wijzen naar de Rijksoverheid en dat de VNG nu, op korte termijn, in overleg moet over het openbreken van de ‘CAO SW’ en ‘CAO Aan de slag’.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht