Duurzaamheid

"Een klimaatneutraal Woerden binnen handbereik"

De komende jaren staat veel in het teken van de klimaatdoelstellingen. Het is tijd voor actie. Te lang zijn maatregelen vooruit geschoven. En de gemeente zal het voortouw moeten nemen om duurzamer gedrag mogelijk te maken.

We willen inwoners en bedrijven helpen bij het verduurzamen van woningen en gebouwen. Ook kan er een volgende stap gemaakt worden om afval opnieuw te gebruiken. Meer afval en goederen moeten een tweede leven krijgen. De Milieustraat in Woerden speelt hierbij een centrale rol.

Luchtkwaliteit verbeteren

De luchtkwaliteit moet op sommige plaatsen in Woerden verbeterd worden. Nieuwe randwegen trekken meer verkeer aan en daarmee ook meer luchtvervuiling. Oplossingen moeten gezocht worden in de doorstroming en het verder aantrekkelijker maken van fietsverkeer. Ook voor de langere afstanden naar het werk.

Extra bomen

En het wordt alsmaar warmer in de stad, bomen zorgen voor verkoeling. Ook maken ze het straatbeeld aantrekkelijk en dragen ze bij aan schone lucht. Reden genoeg om er veel meer bij te planten. In Woerden moeten 1000 extra bomen zorgen voor een groenere en schonere stad.

Landbouw toekomstbestendig

In Woerden koesteren we de agrarische bedrijven die zo bepalend zijn voor de Woerdense identiteit. De Koeiemart en de kaasmarkten zijn hier een goed voorbeeld van. Om ook deze sector toekomstbestendig te maken moeten we, in samenwerking met het Veenweide Innovatiecentrum, op zoek naar nieuwe markten en nieuwe gewassen. Voor de huidige vervuilende intensieve melkveehouderij is in de toekomst geen plaats meer. Deze intensieve agrarische industrie zorgt voor teveel belasting op water en grondstoffen.
 


Deel dit artikel