Samen leven

"Woerden is actief, bruisend en voor iedereen"

In Woerden kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je welkom en veilig. Verschillen mogen er zijn. Daar gaan we ontspannen en met respect mee om. Iedereen krijgt gelijke kansen.

 

INCLUSIEF. We ondertekenen het ‘Regenboogstembusakkoord’. Dat is een document waarmee we gelijke rechten beloven voor mensen uit de LHBTI+-gemeenschap. Op 5 december komt Sinterklaas met roetveegpieten naar Woerden voor een kinderfeest voor alle kinderen. Discriminatie en racisme zijn verkeerd. Meldingen hierover gaan we dan ook meteen bespreken. 

TOEGANKELIJK. Iedereen in Woerden moet zich thuis voelen en mee kunnen doen. Dus iedereen die dat wil moet naar activiteiten en plekken zoals de bibliotheek, de muziekschool of een vereniging kunnen. Ook als je weinig geld hebt of in een rolstoel zit. Informatie wordt geschreven in voor iedereen begrijpelijke taal.

AANSLUITEN. Mensen die vanuit het buitenland in Woerden komen wonen krijgen een warm welkom. We helpen met het vinden van een huis. En ook met het leren van de taal en gewoontes in Nederland. En we helpen met het vinden van een geschikte school of baan. We zorgen voor goede ‘inburgeringscursussen’ voor statushouders en vluchtelingen.

KUNST EN CULTUUR. We willen veel kunst en cultuur waar iedereen van kan genieten. Ook kleine projecten voor kunst en cultuur gaan we geld geven en helpen. We werken al goed samen met grote instellingen zoals het Klooster, de bibliotheek en het Stadsmuseum. We willen ook meer gaan samenwerken met bedrijven, verenigingen en niet-westerse culturen. De KultHub in het oude gebouw van de Minkema is een mooi voorbeeld.

ACTIVITEITEN. We houden van onze dorpen waar altijd veel te doen is. Daarom geven we geld voor leuke ideeën in de dorpen. En we gaan helpen om deze ideeën uit te voeren. Woerden is meer dan ‘kaas en koeien’. Er moeten allerlei verschillende activiteiten mogelijk zijn.

JONGEREN. Woerden moet ook voor jongeren leuk en uitdagend zijn. Het moet voor jongeren eenvoudig zijn om leuke dingen te organiseren. We ondersteunen goedkope en toegankelijke plekken waar jongeren uit kunnen gaan. En we zorgen dat er genoeg van dit soort plekken zijn. In de stad en in alle dorpen. Goede voorbeelden zijn De Bijn, Dezibel, Podium Bredius en K’77.

VEILIGHEID. Kleinere misdaden zoals vernieling willen we voorkomen. Dat doen we liever dan straf geven als het al gebeurd is. Er komt meer geld voor jeugd- en jongerenwerk. Dan kunnen we jongeren die crimineel dreigen te worden beter helpen. We willen ook graag op 31 december een vuurwerkshow voor iedereen. Dat is veiliger dan dat iedereen eigen vuurwerk afsteekt.

Lees hier al onze speerpunten in eenvoudige taal

Lees hier ons hele programma inclusief visie


Deel dit artikel