Wonen

"Iedereen een woning"

In Woerden moet je lang wachten op een huis. Vooral als je voor het eerst een huis wilt kopen. Of als je arm bent. Er zijn te weinig betaalbare huizen om te kopen. Er zijn ook te weinig huizen met een lage huur (sociaal). Daarom wil Progressief Woerden dat er extra huizen worden gebouwd voor deze inwoners.

HUIZEN. Jonge mensen en arme mensen vinden moeilijk een huis. We halveren de wachttijd voor een huurhuis. Bijvoorbeeld door meer goedkope huizen te bouwen voor sociale huur. Mensen met meer geld moeten verhuizen naar de duurdere huizen. Dan komen goedkope huizen vrij. Gebouwen die niet gebruikt worden maken we geschikt om in te wonen. Als je een huis koopt dan moet je er zelf gaan wonen. Je mag hem niet meteen doorverkopen voor meer geld. Zo blijven de huizen betaalbaar. We steunen goede ideeën zoals het bouwen van ‘Tiny Houses’ (kleine huisjes).

DORPEN. Vooral in de dorpen zijn er te weinig goedkope huizen. Per dorp bedenken we wat er nodig is om dat probleem op te lossen

IEDEREEN. Sommige mensen hebben thuis extra hulp nodig. Bijvoorbeeld oudere mensen. Maar ook jonge mensen die jeugdzorg kregen maar nu voor zichzelf moeten zorgen. Er komen plekken waar zij thuis deze hulp kunnen krijgen. Als er nieuwe huizen worden gebouwd, dan komen er ook voor deze mensen goede huizen.

NIEUWBOUW. We bouwen nieuwe huizen zo veel mogelijk binnen de grenzen van de stad. We bouwen in elk geval niet in de Harmelerwaard en polder Bijleveld. Dan blijft het Groene Hart groen. Gebouwen langs de spoorlijn mogen hoger worden om genoeg huizen te krijgen. Bouwen van huizen mag niet slecht zijn voor het milieu. Nieuwe woonwijken moeten voor iedereen fijn zijn om in te wonen en te spelen.

GROENE WIJKEN. Ook planten en dieren moeten goed kunnen leven in onze gemeente. We willen dat veel verschillende planten en dieren zich bij ons thuis voelen. Daar letten we goed op als we nieuwe huizen bouwen.

BODEM. De bodem van onze omgeving zakt langzaam. Dat is een probleem en oplossingen zijn duur. We onderzoeken wat de beste oplossingen zijn die we kunnen betalen.

ADVIES. Er komt een plek waar we inwoners gaan helpen om hun huis beter te maken. Dan gebruiken ze bijvoorbeeld minder energie. Dan hoeven ze minder te betalen. Dat is ook beter voor het milieu. Als het kan dan wordt dit meteen met de hele straat gedaan. Dan wordt het nog goedkoper. 

Lees hier al onze speerpunten in eenvoudige taal

Lees hier ons hele programma inclusief visie

 


Deel dit artikel