Wat vindt Progressief Woerden van bouwen en wonen?

16/02/2022 - In deze serie zullen wij elke week een thema van onze partij nader bekijken. Deze week leggen we uit wat Progressief Woerden vindt van het onderwerp "Wonen".

HUIZEN. Jonge mensen en arme mensen vinden moeilijk een huis. We halveren de wachttijd voor een huurhuis. Bijvoorbeeld door meer goedkope huizen te bouwen. Mensen met meer geld moeten verhuizen naar de duurdere huizen. Dan komen goedkope huizen vrij. Gebouwen die niet gebruikt worden maken we geschikt om in te wonen. Als je een huis koopt dan moet je er zelf gaan wonen. Je mag hem niet meteen doorverkopen voor meer geld. Zo blijven de huizen betaalbaar. We steunen goede ideeën zoals het bouwen van ‘Tiny Houses’ (kleine huisjes).

DORPEN. Vooral in de dorpen zijn er te weinig goedkope huizen. Per dorp bedenken we wat er nodig is om dat probleem op te lossen

NIEUWBOUW. We bouwen nieuwe huizen zo veel mogelijk binnen de grenzen van de stad. We bouwen in elk geval niet in de Harmelerwaard en polder Bijleveld. Dan blijft het Groene Hart groen. Gebouwen langs de spoorlijn mogen hoger worden om genoeg huizen te krijgen. Bouwen van huizen mag niet slecht zijn voor het milieu. Nieuwe woonwijken moeten voor iedereen fijn zijn om in te wonen en te spelen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht