Wonen moet socialer, niet liberaler

11/03/2022 - Op 9 maart was De Avond van het Wonen. Coby Franken (lijsttrekker Progressief Woerden) en Loes Ypma (oud-wethouder) gingen in gesprek met inwoners en met volkshuisvester Mirthe Biemans, raadslid Marguerite Boersma van Progressief Woerden, Esther Grondijs van De Ronde Venen en gedeputeerde Rob van Muilenkom

“Wonen is een mensenrecht” benadrukt Mirthe Biemans, volkshuisvester en organisator van het Utrechtse woonprotest. “ Zonder woning kan je je leven niet beginnen. Teveel jongeren, starters, noodzoekende statushouders, maar ook ouderen zitten noodgedwongen op de reservebankjes te wachten.”  Wonen is een markt geworden doordat veel investeerders woningen een interessant beleggingsobject vinden. Woningbouwcorporaties konden door de verhuurdersheffing minder investeren; gelukkig wordt die nu afgeschaft. Maar door deze ongewenste marktwerking is er veel te weinig beschikbaar voor mensen met de smalle beurs. Zelfs internationaal wordt Nederland op de vingers getikt als het gaat om volkshuisvesting.

 

Zowel de Utrechtse Mirthe als raadslid Esther uit De Ronde Venen schrokken van het lage aantal sociale huur dat in Woerden wordt gerealiseerd. Zelfs de geplande 20% wordt niet gehaald.  In De Ronde Venen worden wel meer sociale huurwoningen gepland, maar daar lukt het niet om ze te realiseren.

 

Er werden veel opties genoemd om lokaal, als gemeente, meer beweging te krijgen op de woningmarkt. Denk aan een leegstandsverordening, denk aan het ombouwen van kantoren en andere bedrijfsruimtes. En het  meegeven van kaders aan projectontwikkelaars om meer betaalbare huizen te bouwen. De gemeente heeft ook invloed op de snelheid van procedures die nu nog vertragen. In andere gemeentes wordt geëxperimenteerd met een ‘vergunning in een dag’ door tegelijk iedereen samen te brengen die een rol heeft in de bestemmingswijziging.

Tot slot ging het gesprek met de gedeputeerde over wonen op boerenerf. Een optie die Progressief Woerden samen met het CDA heeft gelanceerd. Wel met de uitdrukkelijke randvoorwaarde dat er geen bebouwing bij komt, maar alleen op de plek van huidige schuren en woonruimtes.

Woerden is een heerlijke stad om te wonen, maar dat gaat niet meer zo makkelijk voor iedereen. Iedereen moet een betaalbaar huis kunnen vinden in Woerden. Alleen, samen met je partner of met je gezin. 

Lijsttrekker Coby ‘’Het maakt ontzettend veel uit welk vakje je rood kleurt op 14, 15 of 16 maart. De lokale politiek kan echt het verschil maken. Met onze plannen maken we het verschil voor jou.’’

De hele avond is terug te luisteren op de Spotify van Progressief Woerden.

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht