Zorg, welzijn en onderwijs

"Gewoon goede zorg en onderwijs"

In Woerden is er gewoon goede zorg en goed onderwijs voor iedereen van alle leeftijden, leefstijlen, etnische achtergrond, geaardheid en gender. Gewoon goede zorg betekent dichtbij, kleinschalig, goed bereikbaar en altijd warm en menselijk. Voor ons is het normaal dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken en zelf de regie heeft over zijn leven. Of je nu jong of oud bent, het alleen redt of een beetje hulp nodig hebt.

Voor kinderen en jongeren die het nodig hebben moet zorg altijd beschikbaar zijn. Wij accepteren geen wachtlijsten! We hebben in Woerden meer pleegouders nodig om kinderen in een gewoon gezin op te vangen. Die pleegzorg hoeft niet te stoppen bij 18 jaar.

Zorg bereikbaar

De huisartsenzorg en spoedeisende eerste hulp moet 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en goed bereikbaar zijn. Jij hebt de regie bij keuzes over jouw zorg want jij bent eigenaar van jouw gegevens. Alle hulpverleners zijn zich bewust van deze eigen regie en respecteren jouw privacy.

Vrijwilligers verdienen ondersteuning

Ruim 2800 Woerdense vrijwilligers maken dat wij met elkaar zorgen voor elkaar. Vrijwilligers verdienen ondersteuning bij het waarmaken van hun ideeën. Mantelzorgers verdienen meer waardering, erkenning en steun. Hulpverleners moeten veel meer de ruimte krijgen. Geen regelterreur van bovenaf, maar innovatie vanuit de praktijk.

Omdat er signalen zijn dat steeds meer oudere Woerdenaren vereenzamen moeten er meer mensen thuis bezocht worden. Automaatje en Zorgpension zijn een goede start. In Woerden mag niemand achter de geraniums verpieteren! We willen ook zorgen dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Als dat niet meer gaat, zetten wij ons in voor kleinschalige en warme (verpleeghuis)zorg en beschermde woonvormen. En iedere wijk en iedere kern krijgt zijn eigen budget voor zorg, welzijn en sociale samenhang.

En omdat niet alles goed kan gaan willen we dat er een lokale ombudsfunctie komt waar je terecht kunt voor ondersteuning of een klacht. Want van fouten moeten we leren en deze zo snel mogelijk rechtzetten.

Leren met verschillen

Wat betreft onderwijs zetten we in op ‘een leven lang leren’ en ruimte voor verschillen op school. Wij stimuleren brede kindcentra en we willen dat overal openbaar onderwijs is, ook in de dorpen. We willen voorlichting over diversiteit vanaf de basisschool (bijvoorbeeld via de KUVO). Wij accepteren geen thuiszitters. Geen verzuim en geen ontheffingen uit de leerplicht.  

We willen dat iedereen, jongere of volwassene, opleidingen kan stapelen of een tweede kans kan krijgen op school. Als het nodig is, even geholpen door een maatje.  We willen dat alle kinderen kunnen ontwikkelen op basis van hun eigen interesses en talenten. Vooral op VMBO-K en –B is de keuze voor profielen nu te beperkt. Ook het MBO-onderwijs moet worden uitgebreid met praktische opleidingen door vaklui die hun sporen in de praktijk hebben verdient.


Deel dit artikel