Steunt Progressief Woerden de boeren?

07/07/2022 - Het is een lastige kwestie, het stikstofprobleem. Soms lijkt het alsof de boeren en de natuur lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch is dat volgens Progressief Woerden niet zo. De boeren kunnen onderdeel zijn van de oplossing. Tijdens de politieke avond reageerde Marguerite Boersma op de motie vreemd van het CDA. De motie is te vinden via onderstaande link. De reactie van Progressief Woerden op deze motie is hieronder weergegeven. Vervolgens heeft Progressief Woerden de raadsleden vrij laten stemmen. Het resultaat hiervan was 3 stemmen voor de aangepaste motie en 1 stem tegen.

Marguerite Boersma:

Motie vreemd – Help het platteland gaat ten onder (dit is de aangepaste versie op basis van onderstaande visie).

Het komt niet vaak voor dat ik zo heb zitten te dubben op mijn reactie op een motie vreemd. De afgelopen week heeft de aanpak van stikstof in het nieuws de oorlog in Oekraïne overschaduwd. 

Marc van Dinther schreef op 28 juni in de Volkskrant: “de echte vijanden van de boeren zijn niet de natuurbeschermers of de progressieve politici, maar de valse profeten die hen om de tuin hebben geleid met loze praatjes en beloften”. Deze valse profeten zijn de politici die om de hete brij heendraaiden, geruggesteund door de agro-industrie die het meest te verliezen heeft bij een hervorming van het huidige systeem. Wat mij betreft passen hierbij ook de inkopers van vlees, melk en eieren die verre van een eerlijke prijs opleveren.

Ik heb alle begrip voor die agrariërs die zich zorgen maken over de toekomt van hun bedrijf, dat dan ook nog vaak al heel lang in de familie is. Toch moeten wij niet de ogen sluiten dat de natuur onder druk staat. Dat komt niet alleen door veehouders, maar eigenlijk door ons allen inclusief industrie. Bewust ook ons allen omdat wij door ons consumptiegedrag makkelijk aanpassen aan lage prijzen in supermarkten voor producten waar boeren echt veel te weinig aan verdienen. Vind je het dan gek dat de veestapel dan eerder moet groeien om toch nog een aardig verdienmodel te hebben? En dan kom je meteen terecht in het spanningsveld tussen agrarisch ondernemen en het beschermen of zelfs versterken van de natuur.

In de motie die vanavond wordt besproken wordt onder andere gevraagd om meer tijd voor innovaties die stikstofreductie daadwerkelijk een kans geven. Er wordt al lang aan innovaties gewerkt. Weer om uitstel van maatregelen vragen is de hete aardappel vooruitschuiven. Dan zitten we over 3, 5 of 10 jaar weer met dezelfde discussie. De boeren nog langer in onzekerheid en de natuur nog steeds op achterstand.

Ik denk dat wij allen (los van de gekozen actievormen) begrip hebben voor de zorgen van de ondernemers, zeker ook de agrarisch ondernemers in onze gemeente. Wat zou het dan toch mooi zijn als er volgende week een motie met unanieme stemmen wordt aangenomen om de boeren in onze gemeente een hart onder de riem te steken. Meer dan alleen dat kunnen we niet, want de gemeente heeft geen invloed op het beleid dat er komen gaat. 

Ik doe een poging om de tekst te laten aanpassen:

Bij punt 7 van de constatering wordt gesproken over deze maatregelen. Voor zover ik weet zijn er nog helemaal gen maatregelen, dus is dit overbodig.
Bij de overwegingen deel ik niet dat de aanpak van de stikstofproblematiek voor een kaalslag van het landelijk gebied zorgt. Aanpak van de problematiek zorgt voor een aanzet van een werkelijk vitaal platteland waarbij de boeren een onmisbare schakel zorgen.
Tot slot wil ik me graag uitspreken dat wij de provincie en Den Haag oproepen om plannen te maken, het liefst zo snel mogelijk en met alle betrokkenen. Geen dictaat van bovenaf, maar in samenspraak met de boeren die we niet kunnen missen.

Marjolein Doorwaard stemde 'tegen' en verwoordt dat als volgt:

Het is niet goed dat zo vele boeren, ook in onze gemeente, geen toekomstperspectief zien en tegen onzekerheid aanlopen. Progressief Woerden vindt dat agrariërs van belang zijn voor een vitaal platteland, zij zijn onderdeel van de oplossing. Samen met de sector moet er aan oplossingen gewerkt worden, waarbij het stikstofprobleem in samenhang gezien wordt met problemen rond waterkwaliteit, en biodiversiteit. Een transitie richting een meer natuurvriendelijk, vitaal platteland met kringlooplandbouw hebben we hierbij voor ogen.

Een vermindering van de stikstofdepositie verhoogt juist de kwaliteit van het landelijk gebied via een grotere biodiversiteit. 

De toon en de strekking in de motie “Help, het platteland…” is door Marguerites inspanningen veel meer in lijn met onze standpunten. Maar omdat ik denk dat inzetten op technische innovaties en uitstel de boeren niet helpt naar een vitaal platteland, heb ik ervoor gekozen de motie niet te steunen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht