Laadpalen overal mogelijk

09/11/2018 - Eind van dit jaar is het voor alle Woerdenaren mogelijk om een laadpaal voor een elektrische auto in de buurt van hun huis te krijgen. Het college gaat hiermee aan de slag na vragen van Jelmer Vierstra van Progressief Woerden. Vierstra: “In sommige Woerdense wijken is het onmogelijk om een laadpaal te krijgen, bijvoorbeeld omdat de parkeerdruk er hoog is. Dat betekent in de praktijk dat elektrisch rijden voor heel veel Woerdenaren onmogelijk is. Dat vinden wij een onwenselijke situatie en daarom hebben we hier vragen over gesteld,”. Hij is blij met de toezegging van wethouder Noorthoek dat hij het beleid gaat aanpassen en gaat het op de voet volgen. “Het is belangrijk dat Woerdenaren met duurzame ambities geen hindernissen vanuit de overheid ervaren.”

Dit zijn de raadsvragen die Jelmer Vierstra heeft gesteld. Het college onderschreef dat elektrisch rijden voor iedereen mogelijk moet zijn en dat er dus opnieuw naar gekeken wordt. Wij houden het in de gaten.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor elektrisch autorijden. En terecht, want het is niet alleen comfortabel, maar ook duurzaam en fiscaal aantrekkelijk. Elektrisch kunnen rijden betekent in de praktijk echter ook dat je over laadinfrastructuur moet beschikken. Voor wijken waarin het parkeren in de openbare ruimte gebeurt kan dat een hindernis zijn.

Gelukkig hebben wij een laadpalenbeleid dat het voor mensen die elektrisch willen rijden mogelijk maakt om ook een laadpaal in de buurt te krijgen. Echter er zijn bepalingen in de beleidsregels voor het plaatsen van laadpalen’ te vinden onder nummer 17.010798 te vinden die het voor sommigen in de praktijk onmogelijk te maken om elektrische te gaan rijden, bijvoorbeeld de regel dat de lokale parkeerdruk een reden kan zijn om een laadpaal te weigeren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom stelde Progressief Woerden de volgende vragen:

  1. Is het college het met Progressief Woerden eens dat elektrisch rijden voor iedere Woerdenaar praktisch mogelijk moet zijn?
  2. Is het college het met Progressief Woerden eens dat de beleidsregel ‘laat de parkeerdruk het toe’ in de praktijk kan leiden tot wijken of straten waar geen laadpaal mogelijk is?
  3. Is het college bereid de beleidsregels zo aan te passen dat voor alle Woerdenaren met de ambitie om elektrisch te rijden deze regels geen belemmering meer vormen?

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht