Progessief Woerden beleeft uiterst effectieve raadsvergadering

09/11/2021 - Op 4 november waren de algemene beschouwingen. Progressief Woerden beleefde die vergadering een bijzondere avond. Alle moties en amendementen die Progressief Woerden indiende behaalden een meerderheid. Hierdoor krijgt Woerden weer een socialer gezicht.

Donderdag 4 november was een bijzondere raadsvergadering.De begroting was onderwerp van behandeling en dus was het ook tijd voor de algemene beschouwingen. Progressief Woerden besloot om naast een kritische analyse van de gepresenteerde plannen ook wat luchtigheid in de beschouwing te brengen door deze analyse met de nodige humor in te leiden. De speech van de fractievoorzitter is integraal te lezen onder het kopje 'algemene beschouwingen'.

Na de algemene beschouwingen diende Progressief Woerden een aantal moties en amendementen in. Een overzicht hiervan vindt u onder de titel 'moties en amendementen'. Onderstaand het resultaat en wat dit betekent.

Algemeen:

De tegenbegroting die jaarlijks door Progressief Woerden werd, zoals verwacht, niet aangenomen. Toch werd de tegenbegroting ingediend met als doel om te laten zien hoe het ook anders kan in Woerden. Indien niet wordt gekozen voor een dure Rembrandbrug, waarvan de gevolgen moeilijk te overzien zijn, hoefde er niet gekort te worden op een aantal sociale voorzieningen. Door dit besluit worden vooral mensen met laag inkomen of schulden geraakt. Voor Progressief Woerden is dat onacceptabel.

Hieronder de moties die door Progressief Woerden zijn ingediend.

Nieuwe speeltoestellen. Progressief Woerden wil dat alle kinderen overal kunnen spelen. Daarom moet geïnvesteerd worden in leuke, nieuwe en toegankelijke speeltoestellen. Dit staat pas vanaf 2023 in de planning. Progressief Woerden wil dit sneller realiseren en zet het op de investeringslijst van 2022. Dit betekent extra kapitaallasten van € 5.000 in de jaren erna. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Inkomen en werk:

Progressief Woerden vindt dat niemand onnodig op de bank hoeft te zitten. Met het huidige maximum van 4 beschutte werkplekken per jaar laten we niet iedereen die dat wil meedoen. De gemeente wordt verzocht twee extra banen te creëren. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. 

Wanneer een kind de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft dat grote gevolgen voor de uitkering van de ouder. Met de huidige woningnood is het voor een kind vaak niet mogelijk om het huis te verlaten. Langer samen met kinderen onder één dak, zonder korting op de bijstand. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dit betekent dat het college gaat onderzoeken of Woerden hiermee kan experimenteren.

Omdat samenwonen nogal gevolgen heeft voor het ontvangen van een uitkering, blijven veel mensen op zichzelf wonen. Met de huidige woningnood is dit niet wenselijk. Daarbij moeten mensen met een uitkering niet gehinderd worden bij het aangaan van een relatie. Liefde mag opbloeien, ook in de bijstand. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dit betekent dat het college gaat onderzoeken of Woerden hiermee kan experimenteren.

Uitgaan en recreëren.

Iedereen doet mee. Progressief Woerden wil dat inclusie in het gemeentelijk beleid wordt geborgd met een ‘aanjager’ die onderdeel is van de organisatie. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Hiermee wordt iemand aangestelt die het succes van 'iedereen doet mee' voortzet.

Gezondheid:

Sinds 2021 is gestart met een nieuwe manier van subsidiëren van vrijwilligersorganisaties in de informele zorg (het voorliggend veld). Vrijwilligersorganisaties moeten aantonen dat hun resultaten meetbaar zijn en gerelateerd aan de doelen vanuit de Maatschappelijke Agenda. Dat mag niet leiden tot ingewikkelde administratie. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen. De gemeente zal onderzoeken hoe deze organisaties kunnen worden ontlast.

Wonen:

Progressief Woerden verzoekt de gemeente om samen met GroenWest en Woerdense ondernemers nog voor de zomer van 2022 de mogelijkheden te onderzoeken voor bouwen met een innovatief karakter zoals de realisatie van tiny houses, micro-appartementen, prefab bouw, modulaire bouw en houtskeletbouw Woningnood vraagt om innovatieve aanpak. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Duurzaamheid:

De gemeente wordt verzocht een compact actieplan op te stellen met concrete maatregelen om inwoners met een kleine portemonnee te helpen isolatiemaatregelen te financieren op korte termijn. En verder inwoners en ondernemers actief te informeren over verschillende mogelijkheden om de eigen woning/het eigen bedrijfspand te verduurzamen. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Daarnaast heeft Progressief Woerden ook andere partijen ondersteund bij het indienen van hun moties en amendementen. Een bijzonder effectieve avond voor de partij en voor de inwoners van Woerden.

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht