Afval scheiden zoals Thuis

02/11/2017 - Te gek dat het afvalbeleid zo goed werkt en dat heel Woerden afval scheidt. Maar ook heel gek dat scholen en verenigingen hier niet aan mee doen. Plekken waar kinderen notabene leren hoe het zou moeten. Het is een beetje gekke situatie, maar het blijkt dat afval van scholen valt onder bedrijfsafval en dat daarom het ingewikkeld is om te zorgen dat scholen ook scheiden. Te gek voor woorden en Progressief woerden wil dat dat snel veranderd.

Omdat afval van scholen valt onder bedrijfsafval mag de gemeente daar niet ophalen en moeten scholen zaken doen met commerciele bedrijven die vaak niet gescheiden ophalen. Er zijn echter best optie hier iets aan te doen. Zoals het aanpassen van een verordeing en natuurlijk vooral in gesprek gaan met scholen. Hoe eerder hoe beter.

Progressief Woerden wil hier vaart mee maken en daarom dienen we een motie in:

Constaterende dat

 • Dat het scheiden van afval steeds meer een gewoonte wordt en ook in Woerden we vooruitgang boeken in het ophalen van gescheiden afval
 • Dat het afval van scholen, verenigingen,  kerken en maatschappelijke organisaties valt onder bedrijfsafval
 • Dat het ophalen van bedrijfsafval geen gemeentelijke taak is
 • Dat er over het algemeen in Woerden weinig bedrijfsafval wordt gescheiden c.q. Gescheiden wordt opgehaald.

 

Overwegende dat

 • Afval scheiden niet alleen voorbehouden zou moeten zijn aan huishoudens in een gemeente die de ambitie heeft duurzaam te zijn
 • Het stimuleren van afvalscheiding ook bij scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties een positief effect kan hebben op afvalscheiding in het algemeen en bij kinderen in het bijzonder
 • Dat juist door voorbeeldgedrag van scholen en verenigingen en maatschappelijke organisaties afvalscheiding nog zichtbaarder wordt wat de acceptatie en stimulatie van afvalscheiding bevordert.
 • Dat kinderen van vandaag de beslissers van de toekomst zijn en het vergroten van bewustzijn van het belang van afval scheiden bijdraagt aan een schone en duurzame wereld die toekomst biedt aan alle volgende generaties.

 

Verzoekt het college

 • te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om als gemeente (een deel van het) afval gescheiden op te halen bij scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties zoals het mogelijk wijzigen van de verordening en het gescheiden inzamelen van afval van scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties te verklaren tot algemeen belang
 • In overleg te treden met scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties over alle opties en mogelijkheden om als gemeente (een deel van het) afval in te zamelen. 
 • Woerdense scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren het afval wel gescheiden in te zamelen en te zoeken naar eigen mogelijkheden die ook gescheiden op te laten halen en hier afspraken over te maken met de bedrijfsafvalophaaldiensten
 • Voorlichting te verzorgen aan scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties over afvalscheiding.
 • Te zorgen dat iedere schoolklas minimaal 1x een bezoek brengt aan de Milieustraat
 • Als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven, voor zover nog niet al geregeld, door overal afval te scheiden. Zowel in de publieke ruimtes als in de werkomgeving.

 

 

Fractie Progressief Woerden

Coby Franken

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht