Progressief Woerden: “Wachttijden voor een sociale huurwoning moeten korter”

29/10/2015 - Wachttijden van zes tot tien jaar voor een sociale huurwoning in Woerden zijn niet uit te leggen. Progressief Woerden wil dat wethouder Stolk actief gaat werken aan het verkorten daarvan. Jelmer Vierstra is woordvoerder op dit dossier namens Progressief Woerden: “Het lange wachten op een sociale huurwoning is een van de grootste ergernissen onder Woerdenaren horen wij steeds. En met de nieuwe woonvisie zijn er instrumenten genoeg om daar wat aan te doen. Het ontbreekt alleen nog een beetje aan de wil bij het college. En daarom dienen wij dit amendement in samen met D66 en CU/SGP”.

In antwoord op vragen van Progressief Woerden gaf wethouder Stolk aan dat zij de wachtlijsten niet langer wil laten worden. “Dat vinden wij, met D66 en CU/SGP, te mager. De wachtlijsten moeten korter wat ons betreft.” En nu is het goede moment om dat te regelen omdat de wethouder nu bezig is met de strategische woningbouwplanning en de afspraken met woningbouwvereniging GroenWest. 

 “Aandacht voor meer sociale woningbouw is al sinds onze oprichting één van de speerpunten van onze partij”, stelt Vierstra. In het verleden werd er vooral aan de wachttijd gewerkt door meer sociale woningen bij te bouwen. En ook in het huidige coalitieakkoord is weer afgesproken tenminste 25% sociale woningen te eisen bij nieuwbouwprojecten. “Maar dat is niet de enige oplossing weten wij sinds de nieuwe woonvisie er is. Veel sociale huurwoningen worden namelijk bezet door huurders die daar eigenlijk niet meer voor in aanmerking komen gezien hun inkomen. Voor die mensen moet er een alternatief komen in Woerden. Vooral extra huurwoningen die net boven de sociale huurgrens zitten zijn nodig. Woningen met een huur van tussen de €700 en €950 per maand. Met beperkte aanpassingen in strategische woningbouwplanning en de daaruit volgende bestemmingsplannen kan de doorstroming flink verbeteren is onze inschatting. Marktpartijen staan te trappelen om die in Woerden te bouwen kunnen we in de krant lezen.”

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht