Begroting 2024 - geen bezuiniging op duurzaamheid

09/11/2023 - Zorg voor het klimaat is te urgent en daarom vinden we bezuinigen op duurzaamheid onverantwoord. Geplande bezuinigingen moeten dus teruggedraaid worden om te zorgen dat de warmtetransitie toch kan doorgaan. Voor inwoners van Woerden moet het mogelijk zijn om in een comfortabel, warm en geïsoleerd huis te wonen, zonder gas, en met zonnepanelen. En wat zeker zo belangrijk is, is dat ze daar minder geld aan kwijt zijn.

Niet alleen duurzaamheid vinden we belangrijk, maar ook armoede in Woerden en de opvang van vluchtelingen. Regels die wij te streng vinden, willen we schrappen. Wat ons betreft is het geen enkel probleem als je in de bijstand zit en boodschappen krijgt van je moeder. Ook zijn we blij dat de bezuinigingen op Ferm Werk zijn teruggedraaid.

Vluchtelingen zijn mensen in nood die op de vlucht zijn voor oorlog en rampen. Het is vreselijk dat er oorlog is. Als lokale partij voelen we ons machteloos en klein. Maar we kunnen wel zorgen dat we ook in Woerden vluchtelingen een veilige plek bieden en een warm welkom heten. Een zorgzame samenleving en een groene toekomst kan dus wel. De begroting van Woerden is sluitend.

Lees hieronder onze bijdrage aan de algemene beschouwingen

Er is veel gaande wat ons diep raakt....

Er is oorlog, slachtoffers, en vervolgens een schokkende opkomst van racisme en polarisatie tussen groepen, haat op straat. En een foto in de krant van een grote ijsschots in de poolzee, die smelt, de Doomsdaygletcher in Antartica. Bij een alarmerend bericht over de enorme vaart waarmee de zeespiegel zal stijgen en dat dat onomkeerbaar is…en gisteren opnieuw alermerende berichten over smeltend Groenland. En er was pas de armoede challenge waar we aan meededen, over de groeiende armoede, en de klem waarin mensen in armoede zitten, de stress en de bijna onmogelijkheid daaruit te komen. En dat straks bijna 1 op de 10 kinderen opgroeit in armoede.

En dan voel ik me klein, en onmachtig. En dan lukt het niet meer luchtig te zijn, en grappig, en positief. En dan denk je: wat kan ik zeggen…

Maar voorzitter, ook gebeurt er veel in Woerden. Progressief Woerden ziet de uitdagingen op de woningmarkt, verduurzaming en bestaanszekerheid. We zijn blij dat we dit  in deze begroting wel terug zien komen, we doen wat we moeten doen. 

We werken aan een sterk lokaal armoedebeleid, we schrappen de bezuinigingen op Ferm Werk en we geven mensen vertrouwen en passen strenge regels daarop aan. We zorgen dat je in Woerden boodschappen mag krijgen van je moeder. Want als je het moeilijk hebt, is het belangrijk dat je terug mag vallen op mensen die belangrijk voor je zijn en kan vertrouwen op de gemeente.  

We werken aan wijken en dorpen waar aandacht en zorg is voor mensen in een kwetsbare positie. We zetten stappen om ook hier vluchtelingen op te vangen, mensen die uit oorlog komen geven  we een warm en veilig welkom. 

En we werken aan opwekken van duurzame energie, aan circulair omgaan met onze grondstoffen. Aan het beschermen van dieren en planten met een meer biodiverse aanpak, met hulp van een ecoloog.

Progressief Woerden staat daarom achter deze begroting met wel èèn kanttekening en dat is de bezuiniging op duurzaamheid. Juist in het licht van de enorme urgentie ten aanzien van onze aarde en het klimaat vinden we dat geen verantwoorde keuze. Daarom dienen we (mede) een amendement in om deze bezuiniging grotendeels terug te draaien. We willen dat de warmtetransitie een flinke boost krijgt . Door in te zetten op zon op dak, de warmtetransitie en verduurzaming, besparen we veel energie maar net zo belangrijk, huishoudens met lage inkomens besparen op de rekening. 

Ondanks dat blijft de zorg dat mensen met een hoge energierekening en een laag inkomen in 2024 nog steeds enorm in de knel komen. Daarom dienen we motie in over het noodfonds energiearmoede die oproept om alles op alles te zetten om dit te voorkomen en tijdig in te kunnen grijpen als het oploopt.

Voorzitter, ik vervolg mijn betoog. Want we zijn nog niet klaar. Er moeten nog dingen worden uitgewerkt. We hebben wel de kapitaallasten verlaagd naar de uitgangspunten van het investeringsplafond, maar de keuzes die nodig zijn om dit plafond te halen moeten nog worden gemaakt.

We investeren in de organisatie zodat we de overheid kunnen zijn die er is voor onze inwoners, maar het plan met de visie hoe we dit gaan doen moet nog gemaakt worden.

We zijn dus ook wel dubbel over deze begroting en wat er vooral niet in staat.

Daarom wensen we het college veel wijsheid op de weg naar het uitvoeren van deze begroting en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden. Op weg naar het Woerden dat we samen willen zijn.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht