Geslaagd Themacafé zorg en samenleving

21/06/2023 - Omzien naar elkaar, meer aandacht voor preventie, aansluiten bij initiatieven uit de samenleving, bestrijden armoede en laaggeletterdheid en zorgen voor ontmoetingsplekken (Huizen van .. ) waren de belangrijkste aanbevelingen die bezoekers aan het themacafé wilden meegeven aan de politiek.

Op 20 juni kwamen ruim 40 mensen bij elkaar in de bibliotheek. Om de uitdagingen voor de zorg nader te bespreken bij het door Progressief Woerden georganiseerde themacafé. Het was een mooie mix van inwoners, lokale politici, ambtenaren, huisartsen en andere professionals in het domein van zorg en samenleving. Sprekers van Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de GGD en de lokale huisartsenzorg schetsten de belangrijkste actuele knelpunten zoals betaalbaarheid en gebrek aan zorgverleners. Dat maakt dat we hard op zoek moeten naar andere wegen om Woerden gezond(er) te houden. Wethouder Mariette Pennarts was blij met alle input en herkende de geschetste aandachtspunten. De belangrijkste uitkomst was eigenlijk de ontmoeting zelf op die avond tussen inwoners, zorgverleners en politici. Laten we elkaar blijven opzoeken en in gesprek gaan. Daar komen de beste oplossingen uit voort was de eindconclusie.

Klik hier voor de presentatie van de sprekers en de conclusies.

De avond werd ingeleid door een drietal sprekers.

Allereerst gaat Annet Bolsenbroek van het Zilveren Kruis in op wat de grote uitdagingen zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid van mensen staan onder druk. Nu al werkt 1 op de 6 in de zorg. Dat vraagt om een ingrijpende andere benadering. Daarom is ook een Integraal Zorgakkoord afgesproken met een aantal speerpunten zoals meer preventie en regionale samenwerking.

Vervolgens vertelt Anouk Morgenster van de GGD over het Gezond Leven Akkoord (GALA) waar eneorm wordt ingezet op preventie en veel meer activiteiten in het sociaal domein.

Huisarts Gijsbert-Jan van Breukelen legt uit hoe de huisartsenzorg in Woerden is georganiseerd in de HAGRO, dat er een samenwerkingsverband is onder de naam Gezond Woerden en dat er ook een nieuwe huisartsenpraktijk komt in Woerden. Goed nieuws. Zeker in het licht van alle knelpunten rond steeds groter beroep op zorg en gebrek aan zorgverleners.

Voldoende reden dus om samen in gesprek te gaan over mogelijke andere opties en oplossingen om Woerden en Woerdenaren gezond(er) te houden.

Aan 5 thematafels worden ideeen uitgewisseld en uiteindelijk prioriteiten gekozen waar als eerst op in te zetten. Deze zijn:

  • Demedicalisering en beter filteren wat echt naar de eerste lijns zorg moet en wat ook beter anders kan worden aangepakt
  • Preventie - aandacht voor leefstijl en welzijn. (denk aan Welzijn op recept)
  • Meer samenwerking tussen allerlei zorgaanbieders (in de 'keten')
  • Financiele drempels wegnemen voor zorg (eigen risico) en aanpak schuldenproblematiek
  • Omzien naar elkaar
  • Ontmoeting stimuleren (Huizen van de Wijk)
  • Praktische preventie - investeer in jeugd (denk aan Cruyffcourt) en lokale organisaties
  • Als overheid aansluiten - participeren ipv initieren
  • Aanpak arnmoede en laaggeletterdheid
  • Een breed loket in iedere wijk en dorp waar alle zorg en welzijn is, informatie wordt uitgewisseld, laagdrempeling, waar iedereen heen gaat en je je niet hoeft te schamen als je daar hulp komt zoeken.

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht