Besluit om geen Cruyff Court te doen roept vragen op

23/06/2023 - Progressief Woerden vindt het belangrijk dat er voldoende te doen is voor jongeren in alle wijken en kernen. Nu is er een groep actieve jongeren (oa Boys TV) die al een hele tijd actie aan het voeren zijn om een Cruyff Court in Woerden. Vorig jaar is in de gemeenteraad afgesproken om daar mee aan de slag te gaan. Maar een grote domper: afgelopen week kwam het bericht van het college dat het niet haalbaar was. En daar heeft Lilian Biber van Progressief Woerden wel wat vragen bij.

Een Cruyff Court is een klein voetbalveld van kunstgras. De Courts zijn een project van de Johan Cruyff Foundation waarvan Johan Cruijff een van de oprichters is.[1] Het eerste was het Cruyff Court Aron Winter Veld in Lelystad. Sinds 2003 mag het Talent van het Jaar een locatie kiezen voor een nieuw court.

Hoewel in de eerste plaats gericht op voetbal, beschouwt de Foundation het als een pre als er ook andere sporten en spelen plaatsvinden. Verder is het normale Cruyff Court uitdrukkelijk bedoeld als wijkvoorziening: bij de aanvraag wordt gevraagd naar inbedding in de wijk. 

De jongeren van Boyz TV roepen al een hele tijd dat er meer speelgelegenheid moet komen voor jongeren in het Schilderskwartier en Molenvliet. Zij vinden met name een Cruyffcourt een goed idee omdat het daar niet alleen om sporten gaat, maar ook een manier is om meer binding in de wijk te krijgen. Ze hebben een petitie opgestart. Luister naar de uitzending RPL met een interview met Nasir Lalout, initiatiefnemer. Met veel volharding kwam het uiteindelijk in de gemeenteraad en werd een motie aangenomen om op zoek te gaan naar mogelijkheden om een Cruyffcourt te realiseren in Woerden.

Afgelopen maand kwam het slechte nieuws: volgens het college is er geen geschikte plek en is het ook te duur. Het college wil wel graag samen met de jongeren "een project starten als onderdeel van de uitvoeringsagenda van de Maatschappelijke Agenda 2023 – 2027. In het project kijken we goed naar wat er al is Woerden, wat waar gemist wordt en voor welke doelgroep extra inzet nodig is. Het betrekken van jongeren, waaronder de initiatiefnemers, is een wezenlijk onderdeel van het project." Lees hier de volledige informatiebrief.

Samen een goed plan maken vindt Progressief Woerden geen slecht idee, maar eerst willen we wel zeker weten of het inderdaad zo is dat een Cruyffcourt geen optie is. Daarom onderstaande vragen. De antwoorden zijn inmiddels binnen. 

 

Artikel 42 vragen n.a.v. de RIB verkenning Cruyff Court

  1. Welke criteria heeft de gemeente gehanteerd bij het zoeken naar een veldje?
  2. Welke gebieden zijn bekeken en op welke gronden zijn die afgewezen?
  3. Kan het college een onderbouwing gegeven van de genoemde bedragen?
  4. Op welke momenten heeft de gemeente contact gehad met Cruyff foundation. Wat was de intentie van het contact en tot welke uitkomst heeft dat contact geleid.
  5. Is de gemeente te rade gegaan bij andere gemeenten die een Cruijff court hebben aangelegd? Heeft de gemeente hierover advies ingewonnen en zo ja, bij wie op welke momenten en wat waren hiervan de uitkomsten?
  6. Heeft de gemeente getracht om subsidies binnen te halen? Zo ja, op welke momenten en bij welke organisatie? Wat was hiervan het resultaat?
  7. Is met de initiatiefnemers meegedacht over mogleijke bijdragen door maatschappelijke organisaties (zoals VSB-fonds, RABO dichtbij, sport- en jongeren organisaties)?
  8. Hoe zijn de initiatiefnemers meegenomen in het hele zoektraject en hoe houdt de gemeente contact met de initiatiefnemers?
  9. Is bij de gemeente nagedacht over het combineren van verschillende functies voor jongerenwerk in dit project zodat kosten mogelijk uit andere potjes gedekt kunnen worden? Zo ja, welke combinaties zijn hieruit naar voren gekomen en is dit meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek?
  10. Welke criteria heeft de gemeente gehanteerd bij de afwijzing voor een alternatief veld? Hoe is het onderzoek hiernaar gelopen en op welke punten is dit afgewezen?

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht