Bezoek Veenweide Informatie Centrum

18/06/2019 - Op 20 mei is de brede fractievergadering bij de VIC (Veenweide innovatiecentrum) in Zegveld gehouden. We hebben een presentatie over de bodemdaling van het veenweidegebied gekregen en zijn daarna buiten (in de wei) bijgepraat over de onderzoeken om de bodemdaling tegen te houden.

Via een vorm van "omgekeerde" drainage wordt de vochtigheid van de bodem in een deel van het gebied op peil gehouden. Met de kweek van cranberries en lisdoddes wordt gemeten wat het effect van andere teelten op het waterpeil is.

Binnenkort wordt gestart met het meten van de daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen door de daling van de bodem. De uitstoot wordt nu alleen op basis van rekenmodellen weergegeven. Straks dus op basis van metingen.

Het was een leerzame avond. Zeker tegen het licht van discussies die we in onze gemeente gaan krijgen over de toekomst van ons buitengebied en het  Groene Hart in het licht van de klimaatdiscussie en de maatregelen die wij als gemeente zelf en als samenwerkende gemeenten moeten nemen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht