Hoe ervaren inwoners zorg en hulp (WMO) - wij stellen vragen

10/12/2020 - Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lezen we goed nieuws: de gemeente mag voortaan zelf bepalen op welke manier inwoners worden bevraagd over hun ervaringen met de lokale zorg en hulp bij huishouding.

Tot nu toe moesten we tien verplichte vragen op één moment afnemen. Een tijdrovende klus voor zowel inwoners, zorgverleners als de gemeente. Bovendien leverde dit onderzoek soms informatie op waar we zelf niet zoveel aan hadden om onze dienstverlening te verbeteren.

Progressief Woerden verwacht dat er door de veranderde regels goede kansen ontstaan
om zelf onze inwoners beter te bevragen. We leren daarmee de zorg beter aan te laten sluiten op
onze inwoners en onze manier van werken. We denken ook dat we dan wat kunnen doen om bureaucratie te verkleinen. Daarom stelt Marieke van Noort hier vragen over

1. Ziet het college binnen de kaders die zijn afgesproken tussen de VNG en het ministerie ruimte om de bruikbaarheid van de cliëntonderzoeken te vergroten?

2. Ziet het college ruimte om de bureaucratie voor inwoners, professionals en gemeente te verkleinen?

3. Ziet het college mogelijkheden om cliëntervaringsonderzoeken te combineren met onze eigen werkwijze ‘tellen en vertellen’ inclusief het gebruik van storytelling?

4. Is het college van plan om gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om de cliëntervaringsonderzoeken anders in te gaan richten?

Zo ja:

5. Is het college van plan om Woerden aan te melden als één van de twee ontwikkeltrajecten: “anders onderzoeken” of “anders rapporteren”?

6. Kan het college schetsen hoe het proces eruitziet naar cliëntervaringsonderzoeken nieuwe stijl? (stappen en globaal tijdspad)

Link naar het artikel https://vng.nl/artikelen/clientervaringsonderzoek-wmo-2015-vanaf-2021-kan-het-anders

Gesteld 10-12-2020

 

NB Het college heeft 30 dagen de tijd hier antwoord op te geven

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht