Eindelijk! We mogen het over zorg en welzijn hebben…

04/04/2019 - Al vanaf de start van de coalitie, vorig jaar, keken we uit naar het bespreken van de inhoudelijke lijn die we op sociaal gebied in Woerden gaan volgen. In het coalitieakkoord staan mooie, maar op veel manieren te begrijpen termen als ‘casemanagement’, ‘ondersteuning dichtbij’ en ‘preventie’. We wachtten een jaar met smart op de uitwerking.

Nu kwam dan ook alles in één keer: de uitgangspunten, de thema’s en een uitwerking in een complete maatschappelijke agenda. Wij kropen maar even met raadsleden en een aantal betrokken inwoners bij elkaar om het geheel te overzien. Bijna niet te doen, en zoveel dank aan de Woerdenaren die met ons mee wilden lezen, bespreken en discussiëren.

We hebben zoveel vragen en opmerkingen. En we zien ook zoveel kansen om Woerden sociaal te houden en waar mogelijk socialer te maken. De basis lijkt namelijk best goed op orde, er wordt duidelijk voortgeborduurd op het stevige sociale domein waar onze wethouders Loes Ypma en Yolan Koster voor aan de basis hebben gestaan.

Tijdens de eerste vergadering bleek wel dat de hoeveelheid vragen en opmerkingen ertoe leiden dat we niet alles in één keer kunnen behandelen in de raad. We gaan nu eerst debatteren en besluiten over de algemene uitgangspunten en over de thema’s die prioriteit krijgen.

We staan positief tegenover de uitgangspunten zoals inclusief werken, preventie en het leidend laten zijn van de ondersteuningsbehoefte. Het is goed om te lezen dat de gemeente een ondersteunende rol kiest naar haar inwoners. Er wordt ook gekozen voor mooie thema’s, over jeugd, over gezondheid, over werk en inkomen, over wonen met zorg en over maatschappelijke ondersteuning.

We hebben ook zorgen, die zitten vaak meer in de uitwerking. We maken ons zorgen over de eigen regie van inwoners en over of het wel lukt om inwoners maar één keer hun verhaal te laten doen, ook als ze op meer gebieden problemen hebben. En we hebben er zorgen over of het in de praktijk ook gaat lukken om inwoners die echt kwetsbaar zijn, ondersteuning te bieden. We maken ons daarbij specifiek zorgen om oudere inwoners die, bijvoorbeeld door dementie, steeds meer hun regie op hun eigen leven verliezen. Daarnaast hebben we zorgen over de toenemende eenzaamheid bij alle inwoners, van jong naar oud. 36% van de Woerdenaren is matig tot ernstig eenzaam. En wij vinden dat we echt hard moeten gaan werken aan het terugdringen van dit cijfer. Als laatste inhoudelijk thema willen we de polarisatie in de samenleving op de kaart zetten. We zien steeds meer dat inwoners zich, maar vooral elkaar, groeperen op identiteit en dat baart ons zorgen. We willen graag werken aan sociale samenhang en het waarderen en erkennen van al onze inwoners.

Maar goed, de uitgangspunten staan daarvoor niet in de weg. Die zijn in deze lijn. De vraag is meer of de uitwerking in de maatschappelijke agenda wel genoeg recht doet aan die uitgangspunten. Wethouder de Weger ziet graag dat we de maatschappelijke agenda zien als ‘uitvoering, en dus zaak voor het college’. Hier gaan wij niet mee akkoord. We geven geen cheque van vele miljoenen op basis van een paar mooie uitgangspunten. Samen met ander politieke partijen werken we er nu aan hoe we al die onderliggende uitwerkingen ook kunnen gaan bespreken. Én we willen de thema’s aanscherpen op de onderwerpen eenzaamheid, zorg voor de meer kwetsbare inwoners en het tegengaan van polarisatie.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht