Beweegruimte voor het Beweegteam

08/06/2019 - Afgelopen raadsvergadering stelden wij vragen over het Beweegteam. Want wij vinden het belangrijk dat het Beweegteam, met een goed aanbod dat aansluit op inwoners en op sociaal team, voldoende kans krijgt zich te ontwikkelen nu het nieuwe college met nieuwe kaders komt in het sociaal domein. Het leek even of het college onnodige tijdsdruk legt op het Beweegteam en niet goed inziet dat het Beweegteam juist nu al goed aansluit bij de vragen van onze inwoners. Lees hier de gestelde raadsvragen door Coby Franken

RAAADSVRAGEN tijdens de raad van 6 juni 

Het beweegteam is al ruim 15 jaar actief en sinds 2009 als Beweegteam met sport en bewegen inzetten voor tal van doelen en middelen. Woerden wordt regelmatig als goed voorbeeld aangehaald bij landelijke sport- en beweegevenementen. In 2014 heeft het Beweegteam zelfs een Parel van ZonMw gewonnen. Al jaren ontwikkelt zij nieuwe programma’s zoals Bewegen op Recept, Wandelgroepen in de wijk, valpreventie, stapje fitter, etc. Eergisteren bezocht het preventieteam van VWS Woerden om kennis te nemen van ons aanbod als voorbeeld van combinatie van sport en bewegen in diverse sectoren en de goede samenwerking met diverse partners in het veld. Volgens Progressief Woerden is het beweegteam een parel voor Woerden.

Door de andere positie van Welzijn Woerden en de nieuwe koers met de maatschappelijke agenda wordt nu wel gezocht naar herijking en nieuwe positionering van het Beweegteam.

Van de week ontvingen wij een raadsinformatiebrief over de voortgang hiervan die wel wat vragen oproept.

In de rib wordt aangegeven dat het nieuwe aanbod moet ingaan met het nieuwe schooljaar 2019/2020. Het is nu al juni, over een dikke maand beginnen de schoolvakanties. Wij maken ons zorgen over de haalbaarheid hiervan.

  • Is dit haalbaar? En hoe dan? Zo nee, wat is dan het plan?
  • Hoe worden de scholen hierin meegenomen/ geïnformeerd?
  • Wat is bij het college bekend over de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe aanbod?
  • Op welke wijze loopt de afstemming met het beweegteam en de communicatie over de verwachtingen van de gemeente (opdracht) en het ontwikkelen van het aanbod door het beweegteam zelf en hoe worden kaders meegegeven?  (We vernamen dat er een opdrachtbrief moet komen die er nog niet is.)

De gemeente stelt dat het omliggende veld het werk van het Beweegteam hoog waardeert. De toonzetting uit deze brief wekt echter ook een andere indruk. 

Citaat: “Gelet op de vastgestelde maatschappelijke opgaven en de brede transformatie van het sociaal domein hebben Stichting Welzijn Woerden en de gemeente Woerden gezamenlijk geconstateerd dat het huidige aanbod van het beweegteam onvoldoende aansluit op de veranderde behoefte vanuit de maatschappelijke opgaven en niet meer past bij de veranderende rol van de gemeente en organisaties in het sociaal domein.” 

  • Moeten wij inderdaad de tekst in de rib inderdaad zo opvatten dat het aanbod van het beweegteam niet met haar tijd meegaat? Zo ja: Is deze visie onderwerp van gesprek (geweest) met het beweegteam?
  • Hoe verhoudt deze toonzetting zich tot het feit dat Woerden door VWS als voorbeeld wordt gezien van een aanpak die ‘ verder kijkt dan grenzen van de eigen sector en gebruik maakt van elkaars middelen en expertise”

Via deze link kunt u de raadsvergadering terugkijken. Klik op het agendapunt raadsvragen en scroll naar 16:48

Noot na afloop:

De antwoorden van de wethouder (Arjan Noorthoek) gaven enerzijds wel meer ruimte (want het aanbod wordt ontwikkeld in het komende schooljaar, hoeft nog niet klaar te zijn en wordt nog uitgebreid besproken), maar riep ook nieuwe vragen en zelfs zorg op: want er wordt met de invulling van de kaders voor het beweegteam naar ons idee uitvoering gegeven aan beleid dat nog niet is besproken met de raad.

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht