Wethouder de Weger wil niet meer sociale huurwoningen bouwen.

23/12/2021 - De wachttijden voor een sociale huurwoning blijven onverminderd lang en er worden te weinig sociale huurwoningen bijgebouwd. Daarom diende Progressief Woerden tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag een motie in die wethouder de Weger opriep om bij nieuwbouwprojecten meer sociale huurwoningen te gaan bouwen. De wethouder vindt dat Woerden al wel genoeg doet voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning.

Raadslid Marguerite Boersma is het volstrekt oneens met de wethouder en wil dat de gemeente hier veel harder mee aan de slag gaat: "We hebben al jarenlang de afspraak om tenminste 20% sociale huurwoningen te bouwen, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. Projectontwikkelaars hebben geen zin in het bouwen van goedkope woningen en de wethouder plant er ook nog eens minder dan we afspreken. Geen wonder dat er weinig van terecht komt en daarom is het zo jammer dat CDA, VVD, CU-SGP en D66 onze motie hiervoor niet steunden. Zo blijven de mensen met de kleinste beurs nog langer op de wachtlijst staan."

Volgens de partij is het goed mogelijk om meer te gaan doen als gemeente omdat in het Haagse coalitieakkoord staat dat de controversiƫle verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Boersma: "Onze corporatie GroenWest heeft hierdoor veel meer geld beschikbaar om te investeren in nieuwe woningen. Het is vooral een kwestie van de poot stijf houden bij projectontwikkelaars en grondeigenaren. Als wij betaalbare huizen voor onze inwoners willen dan moeten we woningbouw veel minder aan de vrije markt overlaten." LijstvanderDoes, Woerden & Democratie, Sterk Woerden en Inwonersbelangen steunden het voorstel van Progressief Woerden wel.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht