Begroting 2023-2026 - keuzes voor toekomst, duurzaam, zorgzaamheid en eerlijk

17/11/2022 - Donderdag 17 november is de begroting in de gemeenteraad van Woerden besproken en aangenomen. De eerste begroting gemaakt door wethouder Vierstra. De fractie onderschrijft de keuzes en dient 4 moties in. Lees hier de algemene beschouwing van fractievoorzitter Coby Franken met een toelichting op onze vier moties die ook allevier zijn aangenomen.

Verduur-samen


Wie de aarde recht

in de ogen durft te kijken

kan niet meer voor

haar noodkreet wijken

 

‘t Is tijd voor prioriteit:

vanaf nu wind mee

We hebben elkaar nodig:

de mensen de zon

de wind, iedereen doet mee.

 

Verduurzamen?

Dat kan alleen samen

Alleen zijn we klein

maar met veel zijn wij

een levend  geheel

 

Een deel van een gedicht, gemaakt door Annemijn Storm, dochter van een vriendin van me, voor een RPL uitzending. En ik mocht het gebruiken.

Progressief Woerden wil een zorgzame groene duurzame toekomst voor Woerden waar iedereen aan mee kan doen. Dat is ons ideaal en daar staan we voor. Samen met onze coalitiepartners hebben we een bestuursakkoord geschreven met veel punten van zorgzaamheid meer groen en een duurzame toekomst voor jong en oud, samen in Woerden

We zijn trots op deze begroting, de eerste als onderdeel van de coalitie die de weerslag is van deze doelen waarin we veel van onze idealen herkennen.

Zorgzaamheid en groen, duurzaamheid en toekomst

De duurzame toekomst is van de jongeren en daarom allereerst blij met jongerenaanpak, jongeren als apart aandachtspunt in de begroting en dienen we ook de motie Jong geleerd mee in. Een duurzame toekomst betekent ook een plek om te wonen voor iedereen, zeker degenen die nu minder kansen hebben, Woerdenaren en hun kinderen en ook ruimte voor nieuwkomers en vluchtelingen. Daarom willen we meer betaalbare woningen en meer sociale huur. Daar beginnen we nu mee zodat dat volgend jaar ook echt merkbaar zal zijn, ook al lijkt in de begroting dat dat dat pas start in 2024. De wethouder heeft ons gegarandeerd dat we al zijn begonnen met afspraken met projectontwikkelaars over meer betaalbare huizen en meer, 25%, sociale huur. Nog niet genoeg, wij zeggen doe gewoon 30%, maar het is een stap in de goede richting.

De aarde en ook de dieren en mensen en zeker onze kinderen vragen echt om grote zorg en actie om klimaatverandering tegen te gaan. Dit is in onze ogen enorm urgent! "We zitten op een snelweg naar de klimaathel, met onze voet vol op het gaspedaal." Dat zei VN-baas António Guterres in Sharm-el-Sheikh, in zijn meest alarmerende klimaatspeech tot nu toe. Als we de aarde recht in de ogen kijken moeten we daar stappen in zetten.  Daarom volle vaart met de energietransitie met zon en wind. Want de zorg om onze aarde is te groot.  We dienen daarom ook een motie in over biodiversiteit. Het staat in de begroting, en er komt een goed plan, maar om te voorkomen dat het tot die tijd bij mooie woorden blijft willen we nu al bij alle activiteiten het belang van de natuur goed meewegen en niet wachten tot we beleid hebben gemaakt. In Woerden doen we niet aan greenwashing, maar maken echt werk van duurzaam groen. Daar hebben we echter wel een stadsecoloog bij nodig en dus dienen we een motie mee in met LvdD. En we vinden het samen met onze inwoners inspannen om van het gas af te komen essentieel, we hebben daarvoor eerder een motie ingediend, maar die lijkt te zijn blijven liggen, daarom nog maar een keertje de motie warmtetransitie en dienen we ook het amendement van D66 handelingsperspectief mee in. We doen het samen!

En zorgzaamheid voor onze inwoners, zeker wie kwetsbaar is, met de aandacht voor armoede. In deze tijd van crisis en inflatie waarin zoveel meer inwoners dreigen kopje onder te gaan moeten we er zijn als gemeente. Door de hoge energieprijzen en ook de inflatie staat het water aan de lippen van een deel van van onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Dan moeten we er staan als gemeente. Daar is 1 miljoen voor uitgetrokken en er komt een plan hoe dit in te vullen. Daar zijn wij enorm blij mee, en tegelijk vragen we ons af: is het wel genoeg, en gaat het ervoor zorgen dat echt niemand kopje onder gaat. Daarom de motie, De nood is hoog, met de oproep om goed oog te hebben voor alle inwoners en ook aan te geven wat eventueel niet kan voor die 1 miljoen zodat we dan ook echt een goed besluit kunnen nemen.

Deze begroting is ook een eerlijke begroting. Die laat zien wat kan en ook wat dat kost. Zodat de keuzes die worden gemaakt ook haalbaar zijn we ook straks weloverwogen keuzes kunnen maken. Voor een duurzame toekomst voor onze gemeente.

En we willen graag dat iedereen dit goed kan volgen en begrijpen en daarom een motie die oproept om hier een goed plan voor te maken.

Verduurzamen, dat kan alleen samen. Daarom willen we dit samen doen met allemaal, met alle inwoners, in de wijken en dorpen. En daarom blij met de extra aandacht voor het versterken van wijken en dorpen en de platforms met participatie en zorgen dat iedereen mee doet en aandacht diversiteit en inclusie. Want Woerden dat zijn we samen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Daadwerkelijk-biodiversiteit-verbeteren.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Rond-de-eerder-aangenomen-motie-Warmtetransitie-ondersteun-onze-inwoners-en-pak-bewon-1.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Verbetering-begrotingsbehandeling.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-De-nood-is-hoog-we-doen-wat-nodig-is.pdf

 

NB: de eerder ingediende motie ovder vuurwerk waarin we vroegen om een klein budget voor vuurwerkshow hebben we ingetrokken. We verwachten dat deze motie het niet zou halen, we kregen signalen van twijfel of een vuurwerkshow waain vuurwerk wordt afgeschoten het juiste middel is om vuurwerk te verminderen en we hebben bedacht dat het effectiever zal zijn om hier binnenkort raadsvragen over te gaan stellen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht