Opvang vluchtelingen

01/02/2023 - Afgelopen dagen werd in diverse landelijke kranten geschreven (zie screenshots hieronder) over de dreigende tekorten komend jaar in de opvang van vluchtelingen. Tijdelijke locaties gaan sluiten, het aantal vluchtelingen dat een beroep moet doen op onze bescherming blijft groeien door oorlogen en klimaatrampen elders, de huisvesting van statushouders is nog altijd niet voldoende en de spreidingswet is voorlopig nog niet van kracht. Al vanaf maart lijkt er een groot probleem te zijn. De landelijke politiek doet opnieuw een groot beroep op gemeentes.

De urgentie die er nu nog meer is, is voor Progressief Woerden aanleiding om vragen te stellen aan het college over de voortgang van eerder gedane voornemens en ideeën voor mogelijke extra inspanningen.

  1. Tijdens de themabijeenkomst van 8 september bespraken we aan de hand van raadsinformatiebrief D22072785 de opties om meer ruimte te bieden aan vluchtelingen. Er zou gezocht worden naar een mogelijkheid voor extra woonruimte voor tijdelijke huisvesting van statushouders en andere spoedzoekers.Wat is de voortgang van deze afspraken. Is er al een locatie op het oog? Is er zicht op een vlotte realisatie hiervan zodat dit soelaas kan bieden aan de landelijke druk?
  2. In de raadsinformatiebrief D22074431 werd aanvullende informatie gegeven over het zoeken naar oplossingen op de korte termijn. Ook voor asielzoekers. Er werden gesprekken gevoerd met het COA en regionaal om te onderzoeken wat we op korte termijn zouden kunnen doen. Wat is de stand van zaken in deze? Is het college in gesprek en zijn er concrete initiatieven, en welke dan?
  3. Is het college het met Progressief Woerden eens dat we als gemeente, net als alle gemeentes, een verantwoordelijkheid hebben in het opvangen van mensen die op de vlucht zijn en een beroep doen op onze hulp en bescherming? Zijn er nog andere acties de het college zou kunnen doen als het gaat om extra opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders?
  4. In de opvang van vluchtelingen zijn het Steunpunt vluchtelingen en Ferm Werk belangrijke partners. Hoe is het contact met beide organisaties? Lukt het hen om ook nu al in de huidige extra opvang, ook van Oekraïense vluchtelingen, te doen wat nodig is? Welke mogelijkheden ziet het college om deze organisaties goed te ondersteunen in hun taken op het gebied van opvang en inburgering?

 

30 januari 2023

Progressief Woerden, Coby Franken

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht