Begroting 2018 - Eigen Regie bij zorg

02/11/2018 - Progressief Woerden is voorstander van goede en overzichtelijke zorg waarbij de inwoner vooral ook zelf centraal staat. In de vorige raadsperiode is stevig ingezet op dit uitgangspunt en 'eigen regie' waaronder het PGB. We missen dit in de huidige plannen en dienen daarom een zogeheten amendement in. Vanwege een toezegging van de wethouder dat Eigen Regie gewoon uitgangspunt blijft en dat PGB nog steeds een manier blijft die de gemeente indien van toepassing zeker zal aanraden hebben we het amendement ingetrokken.

Op 1 november behandelde gemeenteraad de begroting 2018. Progressief Woerden kijkt als oppositiepartij constructief en kritisch naar alle voornemens en uitgangspunten. Op een aantal thema's willen we een ander of tegengeluid laten horen.

Amendement Eigen Regie en PGB

 “We blijven uiteraard ook het gebruikmaken van het Persoonsgebonden Budget stimuleren en ondersteunen actief de eigen regie van cliënten”

Toelichting:

  • In de voorliggende begroting staan, behalve het noemen van het wettelijk recht op PGB, geen specifieke resultaten of inspanningen opgenomen voor het PGB en eigen regie.
  • In de vorige periode waren eigen regie en stimuleren PGB juist een van de speerpunten was van het beleid in het sociale domein.
  • Het eigen regie beleid met focus op PGB en een maximaal aantal keuzemogelijkheden was voor een groep inwoners met zorgvragen inderdaad onoverzichtelijk en er is behoefte is aan meer sturing hierop en hulp hierbij vanuit de gemeente
  • Daarnaast is er een groep inwoners met zorgvragen die wel degelijk goed uit de voeten kan met eigen regie en PGB en voor wie keuzevrijheid een groot goed is.
  • We willen een sterke samenleving bevorderen waarin inwoners zelf regie hebben over hun eigen leven, en dat dat ook geldt voor inwoners die een beroep moeten doen op voorzieningen.
  • Het voornemen van het college is dat het aantal aanbieders fors wordt beperkt. Het PGB kan dan een middel zijn om wel gebruik te blijven maken van één van de andere aanbieders waarmee de ‘eigen regie’ wordt geborgd
  • We hechten waarde aan consistentie in beleid naar inwoners die inmiddels stappen hebben gezet naar meer eigen regie en gebruik maken van PGB of overwegen dat te doen.

 

 

Progressief Woerden – Coby Franken

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht