Themacafe over burgerberaad groot succes

28/09/2023 - Een goede democratie werkt alleen als burgers voldoende invloed kunnen hebben op wat er in de politiek wordt besloten. Dat geldt op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Lokaal hebben we uiteraard de gemeenteraden als institutionele vorm van volksvertegenwoordiging.

Progressief Woerden vindt het belangrijk dat iedereen niet alleen binnen de gemeenteraad maar ook daarbuiten kan meedoen aan de politiek en een stem kan laten horen. Een burgerberaad over een onderwerp waarover de gemeenteraad besluiten gaat nemen kan daarvoor een goede vorm zijn, maar er zijn ook andere vormen mogelijk.

Daarom organiseerden we een themacafé over dit onderwerp op woensdag 27 september in Podium Bredius.

Met twee gastsprekers en een inhoudelijke discussie bleek dit een interessante en boeiende avond te zijn.

Ruim 30 belangstellenden waren op het themacafé. Een volle zaal met inwoners, politici, ambtenaren, wethouders, actievoerders, wijkplatformbestuurders en meer.

Allereerst gaf Peter van Hoesel (emeritus-hoogleraar toegepast
beleidsonderzoek bij de EUR en medeauteur van het boek ‘Burgerparticipatie in het openbaar bestuur’ (2023) een helder overzicht van alle vormen van burgerparticipatie die denkbaarzijn. Van actiegroepen, inwonersinitiatieven, peilingen, klankbordgroepen en natuurlijk ook burgerberaad. Belangrijke voorwaarden zijn volgens hem: inwoners betrekken vanaf het begin, positieve grondhouding, altijd luisteren en leren door te experimenteren.

Vervolgens vertelde Roel van Nieuwstadt, fractievoorzitter GroenLinks Zeist, over de ervaringen met het burgerberaad in Zeist over de begroting. Dit was echt heel succesvol geweest met veel inwoners die mee wilden doen, een heleboel goede voorstellen waarvan het grootste deel werd overgenomen en, niet onbelangrijk, ook op langere termijn meer betrokken inwoners. De afstand tussen inwoners en politiek was zichtbaar verkleind.

Gevoed door deze twee inspirators gingen we in kleine groepen in gesprek mogelijkheden in Woerden. Welke vorm, welk thema en hoe te beginnen.

De inzichten zijn verzameld en worden opgenomen in het verslag wat binnenkort wordt verspreid. Maar zeker is dat deze avond heel constructief was en zeker tot meer zal leiden. Vitamine voor de democratie, zoals een deelnemer het opmerkte.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht