Automaatje

04/04/2022 - Automaatje is een vrijwillige chauffeursdienst waarbij vrijwilligers met een auto inwoners zonder auto brengen naar belangrijke afspraken zoals dokter, ziekenhuis, etc. Het is een oplossing die bijdraagt aan een 'vervoersknelpunt' voor best veel Woerdenaren met een smalle beurs en toenemende mobiliteitsproblemen. Maar het is ook een prachtige manier om meer verbindingen te leggen en eenzaamheid te bestrijden. En dat geldt voor zowel degenen die worden vervoerd als ook de chauffeurs.

Automaatje bestaat al een tijdje en is groeiende. Onlangs werd weer de subsidiepot verdeeld en ondanks dat er meer geld beschikbaar was bleek Automaatje minder te krijgen dan aangevraagd. Dat roept vragen op. Samen met een aantal andere partijen wilden we dit nader onderzoeken en stelden vragen op. Deze moeten binnen 30 dagen worden beantwoord. Hieronder de officiële tekst.

In de raadsinformatiebrief D/21/033931 is de raad geïnformeerd over de verdeling van de subsidies. Dit was een ruime verdeling vanwege de extra middelen Jeugd van het Rijk. Bijna alle organisaties kregen daarmee ook alle aangevraagde subsidie. 

Automaatje kreeg echter € 19.128 minder dan aangevraagd. Tijdens een politieke avond zijn hier door Progressief Woerden vragen over gesteld. De reactie van de wethouder was dat men in gesprek was met Automaatje.
Onlangs, 28 maart, stond in het AD een artikel waarin zorg werd uitgesproken door Automaatje over de verlaagde subsidie en gesprekken met de gemeente over de subsidiering.

Vragen aan het college:

• Wat is de stand van zaken met de besprekingen met Automaatje?

• Kan het college uitleggen waarom de aanvraag van Automaatje niet volledig is toegekend en welke afwegingen zijn gemaakt? Dit ook in het licht van de extra impuls van de middelen van het Rijk en het feit dat veel andere organisaties wel een positieve beschikking kregen.

• Is het college het met onderstaande partijen eens dat een best grote en groeiende voorziening als Automaatje met steeds meer vrijwilligers goed ondersteund en gefaciliteerd zou moeten worden? En anders: wat is de visie van het college op de benodigde ondersteuning van Automaatje?

• In het artikel van het AD wordt Automaatje vergeleken met andere Automaatjes in het land. Is er meer informatie te geven over die vergelijking? In hoeverre is Automaatje door haar grootte en positionering (geen onderdeel van een welzijnsorganisatie) goed te vergelijken? Hoe ziet Automaatje zichzelf in vergelijking met andere Automaatjes? Wat is daarover bekend?

• Bij de strategische heroriëntatie werd bij de bezuiniging op het doelgroepen vervoer ook Automaatje genoemd als mogelijke voorziening. Voor zover bekend zou daar over gesproken worden. Wat is daarin de stand van zaken?

Deze vragen zijn gesteld door:

Progressief Woerden, Coby Franken

CU-SGP, Lia Noorthoek

CDA, Vera Streng

D66, Birgitte van Hoesel

Sterk Woerden, Wout den Boer

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem

Lijst van de Does, Jaap van de Does

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht