Slim en verstandig omgaan met onze grondaankopen

22/04/2023 - Op 20 april boog de raad zich over het raadsvoorstel ‘Strategisch Grondbeleid’. Wat houdt strategisch grondbeleid in? Stel dat de gemeenteraad een plan heeft voor woningbouw, aanleg van een park of nieuwe winkels. Dan komt het grondbeleid om de hoek. Het is allemaal best nogal technisch maar wel belangrijk voor onze toekomst en voor onze financiele gezondheid.
Lilian Biber, raadslid en woordvoerder financiën legt het uit

De grond in Woerden is in bezit van verschillende partijen. De gemeente zelf heeft stukken grond, particulieren hebben grond in bezit en ontwikkelaars ook. Als de gemeente bijvoorbeeld wil gaan bouwen dan zijn er verschillende opties. De gemeente wijst een gebied aan waar de bouw gaat plaatsvinden en maakt de grond bouwrijp. Hieraan zijn kosten verbonden, maar die komen terug in de gemeentekas nadat de grond wordt verkocht. Stel dat de grond in bezit is van een ontwikkelaar, dan vraagt de gemeente deze ontwikkelaar om te gaan bouwen. Beiden uiten dan hun wensen, maar de invloed van de gemeente is beperkt. Die invloed is veel groter als de gemeente zelf bezit de grond bezit. Als de grond in bezit is van een particulier begint de gemeente het gesprek om te proberen de grond over te nemen. De eigenaar wordt ‘uitgekocht’.

Elke keer als het college (burgemeester en wethouders) grond of huizen willen kopen heeft ze daarvoor toestemming nodig van de gemeenteraad. De wethouder stelt een raadsvoorstel op en de gemeente raad toetst dit. Pas na toestemming van de raad kan het college tot de aankoop overgaan. Soms is dat lastig, de raad vergadert eenmaal per maand en als haast geboden is, kan dat een probleem zijn. Het college wil daarom 'strategisch' aankopen en de raad achteraf informeren. Hiervoor moet dan een spaarpot beschikbaar zijn, want anders heeft het college geen middelen. In die spaarpot willen ze 5 miljoen storten. Dat is veel geld. Dus heeft de raad als taak om een zuiver proces te eisen waarin wat waarborgen zijn opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld een afspraak dat de gemeente geen aankopen doet om te speculeren. Er moet dus een andere goede reden zijn voor de aankoop, Na de aankoop wordt deze voorgelegd aan de raad.

Laatst was de schuldquote van de gemeente in het nieuws. Progressief Woerden vindt een gezonde financiële huishouding de basis van goed bestuur. Daarom zullen we projecten kritisch bekijken op uitvoerbaarheid en keuzes maken om een financieel gezond beleid te voeren. Maar
waarom geeft de raad dan 5 miljoen voor strategisch Grondbeleid? Die 5 miljoen wordt niet uitgegeven, maar gaat in een spaarpot. Daarmee is er geen effect op de schuldquote. Wanneer grond wordt gekocht met dit geld, wel. Het geld wordt dan immers uitgegeven. Tegelijkertijd komen er bezittingen voor terug die op de balans worden bijgeschreven. Dat werkt weer verlagend op de schuldquote. Wordt winst gemaakt na voltooiing van het project, dan neemt de schuldquote af.

Omdat er voldoende redenen zijn om positief te staan tegenover Strategisch Grondbeleid heeft Progressief Woerden, na gestemd te hebben over een zorgvuldig proces, ingestemd met dit raadsvoorstel. Het college mag nu dus zonder toestemming vooraf van de raad, onder strikte voorwaarden, grond of panden aankopen. Na de aankoop verantwoordt het college zich aan de raad.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht