Betaalbaar wonen in een groene omgeving Stem progressief op 20 maart

24/02/2019 - Op 20 maart zijn de provinciale verkiezingen (en de waterschapsverkiezingen). Soms wat onderbelicht maar wel superbelangrijk voor onze democratie, zeker nu. En voor Woerdenaren goed om te weten dat je ook op een progressieve lokale kandidaat kunt stemmen. Want zowel de PvdA als GroenLinks hebben een Woerdenaar op de lijst staan. Jelle IJpma (PvdA) en Floris van den Elzakker (GroenLinks). Tijd om kennis te maken!

   

Ga in ieder geval stemmen zegt Jelle IJpma: De provincie is belangrijk voor de vragen waarop gemeenten moeten samenwerken. Een goed voorbeeld is de energietransitie. De stad Utrecht kan nooit op haar eigen grondgebied op een duurzame manier de energie opwekken die de stad nodig heeft. Daarvoor moeten omliggende gemeenten, zoals Woerden of Lopik bijspringen.

Floris vult aan: De Provinciale Staten zijn vooral op de thema's mobiliteit, en ruimtelijke ordening belangrijk. Dit, omdat dit twee thema's zijn die je alleen kan uitvoeren met kennis van de regio, maar wel op een net iets groter schaalniveau. Als voorbeeld: Voor een buslijn moet je zeker weten dat de bus verder rijdt dan jouw gemeente.

Een tweede argument is dat je indirect voor de Eerste Kamer stemt, en daarmee invloed hebt op een meer groen en duurzaam Tweede Kamer beleid. De gekozen Staten Leden kiezen namelijk vrij snel na hun installatie voor de leden van de Eerste Kamer.  De Eerste Kamer beoordeeld over de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer doet.

Wie is deze GroenLinkser Floris van den Elzakker? Ik ben een echte jongen ‘uit de polder’ (opgegroeid in Linschoten, wonend in Woerden) die vindt dat het leven (en dus ook de politiek) niet alleen om ideologie moet gaan, maar ook leuk moet kunnen zijn. Zo ben ik groot voorstander van de elektrische auto. Want als het niet lukt om het autoverbruik te verminderen. Dan kunnen we er best op sturen dat onze kilometers schoon worden, toch?

Mijn inbreng richting Provinciale Staten zal zich vooral richten op de thema's duurzame mobiliteit, en bescherming van het Groene Hart (of ruimer: waken over ons Utrechtse landschap).

PvdA-erJelle IJpma kennen we al langer uit de Woerdense politiek, ooit wethouder en onlangs raadslid en nu fractieassistent voor Progressief Woerden.

“Ik denk dat ik zo nodig een goede kandidaat kan zijn, omdat ik veel binnen de PvdA heb gedaan (nu voorzitter PvdA-bestuur Woerden, voorheen raadslid en wethouder Woerden en ook jarenlang bestuurslid en fractie-ondersteuner, jarenlang actief bij diverse afdelingen en ook in vorige woongemeenten al actief PvdA-lid in besturen en gemeenteraad) en omdat ik de provincie ken als raadslid/wethouder en 18 jaar als ambtenaar bij de provincie voor vooral ouderenbeleid en jeugdbeleid, maar ook als commissie-griffier voor welzijn en ruimtelijke ordening.  Mijn kennis is wellicht gedateerd, maar ik heb wel bijna alle hoeken van de provincie gezien. Ik voel me nu een allrounder.

Jelle wil geen tweedeling in onze goed draaiende provincie. Groeien doet de provincie vanzelf, maar ze moet wel groen blijven en de groei moet eerlijk verdeeld worden. Iedereen moet mee kunnen doen en zich verzekerd voelen van een duurzame en sociale provincie. Het kan in Utrecht, het moet in Utrecht.  

De provincie kan die solidariteit in de regio bereiken.  Maar ook de woningbouw en kantoor- en industrielocaties moeten echt op provinciaal niveau bekeken worden, niet iedere gemeente voor zichzelf, want dan willen heel veel gemeenten over de rode contouren heen.

Floris’ inbreng vanuit GoenLinks richting Provinciale Staten zal zich vooral richten op de thema's duurzame mobiliteit, en bescherming van het Groene Hart (of ruimer: waken over ons Utrechtse landschap).

Om in te gaan op het thema duurzame mobiliteit verwondert het Floris enorm hoe er steeds weer voor dezelfde verkeerskundige oplossing wordt gekozen, terwijl die nog nooit op de lange termijn een oplossing is gebleken: het steeds maar weer leggen van extra asfalt.

“Ik denk dat het goed is om nog meer in andere vormen van mobiliteit te investeren. Dit, zodat er voor het woon-werk verkeer een écht een alternatief voor de auto is. Dat er nu nog woonwijken en bedrijventerreinen worden ontwikkeld die primair met de auto moeten worden ontsloten snap ik niet. Want natuurlijk pak je de auto als dat 20 minuten reistijd is, ten opzichte van een uur, 2 keer overstappen en een kwartier wachten, tegen dezelfde prijs van het OV.”

En wat betekent dit alles voor Woerden?

Floris: Qua thema's speelt in Woerden met name de vraag hoe we met de groei van de gemeente om willen gaan. Bijvoorbeeld: Dát er extra woningen nodig zijn: Daar is iedereen het over eens. Maar de vraag hóe je daarvoor zorgt. Daar zit verschil in.

Ook Jelle’s PvdA maakt zich sterk voor  betaalbare woningen in een groene  en gezonde leefomgeving, vooral binnenstedelijk en op “om te bouwen” kantoor- en industrieterreinen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  1. betere doorstroming van de woningmarkt
  2. het verbouwen van leegstaande kantoorpanden
  3. Binnen bestaand stedelijk gebied bouwen, in de buurt van OV-knooppunten, maar dan met een lagere parkeernorm. Zodat er extra woningen kunnen worden gebouwd.

Als je progressief stemt (GroenLinks of PvdA)dan kan je er vanuit gaan dat we alles op alles zullen zetten om invulling te geven aan de woningbehoefte, maar tegelijkertijd waken over de omgeving waar we in wonen!

Dus: Mocht je in de komende 4 jaar 'iets van de provincie wensen', dan vinden Floris en Jelle dat je je stem uit moet hebben gebracht. 

Want degene die 'jouw stem heeft gekregen', is in principe vanaf dat moment 'jouw volksvertegenwoordiger'. Via hem/haar, kan je vragen hoe het gaat met de provincie.

Floris van Den Elzakker staat op plaats 12 op de lijst van GroenLinks

Jelle IJpma is de 18e kandidaat op de lijst van de PvdA

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht