Dierenwelzijn eindelijk op de agenda

16/09/2016 - Al in 2010 nam Progressief Woerden (Wim van Geelen) een eerste initiatief om dierenwelzijn op de agenda te krijgen. Een verzoek hiertoe in 2012 samen met Ane van Ekeren (nu Sterk Woerden) werd helaas verworpen Maar nu is er dan toch door de gemeente een nota dierenwelzijnsbeleid opgesteld. Afgelopen week kwam deze in de commissie welzijn.

Progressief Woerden is verheugd dat de nota dierenwelzijnsbeleid er is. Het is een goed en breed opgezet stuk waarin werkelijk alle aspecten van dierenwelzijn aan de orde komen Van wilde ganzen en verwilderde katten tot dieren in nood, dierenoverlast en dieren bij evenmenten.

Progressief Wooerden heeft ook de indruk dat het tot stand komen van de nota een mooi staaltje burgerparticipatie laaat zien. Iedereen in Woerden die te maken heeft met dierenwelzijn lijkt betrokken te zijn geweest bij de nota en herkent zich er ook in. Het resultaat is dat er nu een dierenwelzijnsgroep is ontstaan die het beleid blijft volgen.

Natuurlijk zijn er ng onbenutte kansen qua dienrenwelzijn en we vinden de dekking erg mager. Er is bijvoorbeeld niets geregeld voor dieren in het sociaal domein. Dat gaat om situaties waarbij de gemeente woningen moet ontruimen of zaken op moet slaan omdat een bewoner bijvoorbeeld moet worden opgenomen of wordt opgepakt. Dan zijn er soms dieren, die gaan dan wel naar het asiel maar daar is geen financiering voor geregeld. Bovendien zou het goed zijn om in dergelijke situatief meer preventief op te treden, vaak is er veel meer aan de hand en zijn dieren daar mede slachtoffer. Dat zou in samenwerking met zorg en welzijnsorganisaties kunnen worden opgepakt. Tijdens de commissiebespreking kregen we de toezegging dat dit verder uitgezocht gaat worden in samenwerking met onder andere de Stichting Derenhulpverlening.

Verder zien wij als Progressief Woerden natuurlijk veel samenhang met het groenbeheer en de landbouw als het gaat om vogels, insecten, kleine wilde dieren. Meer biodiversiteit, minder bestrijdingsmiddelen, meer groen in de bebouwde kom. Wij hebben gepleit voor stimuleren van groene initiatieven. Denk aan geveltuintjes en de actie Steenbreek. In andere beleidsnota's op het gebied van ruimte is hier al wel aandacht voor, maar dat kan nog veel meer.

De bespreking in de commissie was pittiger dan gedacht. Met name CDA en VVD zagen nut en noodzaak van de nota niet in, er is al genoeg geregeld op het gebied van dieren in allerlei wetten (CDA), en waarom strooien met geld (VVD). Gelukkig bleek op het einde dat de commissie unaniemm de nota als hamerstuk wilde doorzenden naar de raad. We gaan er van uit dat dit ook zal gebeuren en dat we na de raadsvergadering van 29 november eindelijk een volwaardig dierenwelzijnsbeleid hebben in Woerden.

 

Lees hier een bericht uit het archief over het eeerdere initiatief van ons oud-raaadslid Wim van Geelen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht