Progressief Woerden is vóór Duurzame Energie!

27/03/2017 - …en dus ook tegen gaswinning in Woerden

Progressief Woerden vindt dat Woerden versneld werk moet maken van het omschakelen naar duurzame energie. Klimaatverandering is waarschijnlijk de grootste opgave waar de mensheid voor staat de komende tijd. Daarom moeten we zo snel mogelijk af van fossiele energiebronnen zoals olie, kolen en gas en overschakelen op duurzame energie uit wind en zon. Woordvoerder Jelmer Vierstra: “Daar past dus geen gaswinning onder Woerden bij. Ook omdat er bij gaswinning altijd een risico bestaat voor de huizen boven het gasveld. En ook wij willen geen Groningse toestanden in Woerden.”

Een aantal partijen doet zijn uiterste best om duidelijk te maken dat zij ook tegen gaswinning onder Molenvliet zijn. Wat ons betreft is al lang duidelijk hoe Woerden hier over denkt. De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat Woerden alles moet doen wat in haar macht ligt om gaswinning onder Molenvliet te voorkomen. Als blijkt dat het Rijk toch van plan is om een vergunning af te geven aan het bedrijf Vermillion, zullen wij uiteraard met alle partijen volop op de barricaden gaan. “Wat ons betreft helpen we Woerden het meest door op zo’n dossier met alle partijen samen op te trekken. En niet de indruk te wekken dat er op dit onderwerp verschillen tussen partijen bestaan", stelt Vierstra.

Deel dit artikel


Fotoalbum

Progressief Woerden is vóór Duurzame Energie! (foto 1/3)
Progressief Woerden is vóór Duurzame Energie! (foto 2/3)
Progressief Woerden is vóór Duurzame Energie! (foto 3/3)

Nieuwsoverzicht