Bestuursakkoord Woerden dat zijn we samen

15/06/2022 - Het is klaar. Na 3 maanden onderhandelen zijn we eruit en mogen een conceptakkoord presenteren aan onze leden, de samenleving en de gemeenteraad. Het is een conceptakkoord wat we nu voorleggen aan onze leden, maar ook aan de samenleving en aan alle andere partijen in de gemeenteraad.

Het wordt daarom ook pas na de bespreking op 23 juni in de gemeenteraad vastgesteld zodat er nog ruimte is voor input.

Dit resultaat in de vorm van deelname aan het college, meebesturen en dit mooie akkoord is vooral ook het resultaat van alle maanden en eigenlijk ook jaren daarvoor. Van de meedenkkracht van de leden voor een programma met hart voor mensen en voor een groene toekomst, van de energie tijdens de campagne, van de bevlogenheid en betrokkenheid bij Woerden en alle mensen die hier wonen. Daarmee hadden we een verhaal dat staat en wat heeft gemaakt dat wij als onderhandelaars heel stevig konden staan voor waar het ons om gaat: wonen voor iedereen, echte aandacht voor kwetsbare mensen, een groene omgeving en groene energie.

Wij zijn trots op ons allemaal en op wat we hebben bereikt. Wij gaan de komende vier jaar meesturen aan een zorgzame en groene toekomst in Woerden waar iedereen mee kan doen.

Onze inzet als onderhandelaars was vooral gericht op:

  • ⁃ Meer sociale huur en innovatie in woonvormen
  • ⁃ Meer groen in de openbare ruimte en biodiversiteit
  • ⁃ Vaart maken met de energie transitie met zon èn wind
  • ⁃ Aanpak armoede
  • ⁃ Iedereen doet mee
  • ⁃ Zorg dichtbij en op maat
  • ⁃ Kunst en cultuur voor iedereen
  • ⁃ Een overheid die uitgaat van en luistert naar de inwoners

Met als wisselgeld het accepteren van democratisch genomen besluiten (de brug)

We hebben deze punten steeds voor ogen gehouden en een akkoord kunnen sluiten waarin we, net als de drie andere partijen, binnen beperkte financiële kaders, de ambitie hebben om te werken aan een groen en zorgzaam Woerden waar de overheid er is voor de inwoners en waar initiatieven en ideeën worden toegejuicht.

We hopen dat ieder onze visie en onze idealen terugzien in dit akkoord. 

/userfiles/files/Presentatie%20bestuursakkoord%202022-2026(1).pdf

Jelmer Vierstra en Coby Franken (onderhandelaars)

VLNR: Coby Franken, Lenie van Leeuwen(LvdD), Daphne van der Wind (CUSGP), Job van Meijeren (CDA)

Samen met de andere onderhandelaars zijn we best blij dat we eindelijk naar buiten mogen met het akkoord.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht