Referendum - ja of nee?

30/03/2023 - De laatste raadsvergadering is een motie aangenomen om een referendumverordening in te stellen in Woerden. Het gaat dan om een raadgevend referendum dat op initiatief van inwoners kan worden gehouden. Inwonersbelangen is met het idee gekomen. In eerste instantie was het een referendum op initiatief van de raad. Onze suggestie om dit juist bij de inwoners te laten is overgenomen. Voor Progressief Woerden is het houden van een referendum een onderwerp waar heel diverse gedachten over bestaan. Lilian Biber sprak hierom deze stemverklaring uit voordat onze fractie verdeeld ging stemmen (3 voor, 1 tegen).

Progressief Woerden is voor alle vormen van inwonerparticipatie. Dus ook voor het referendum. Maar in de praktijk zie je het referendum vaak mislukken, dit terwijl er zeer hoge kosten aan verbonden zijn en het ook veel inzet van ambtenaren vraagt. Een referendum is zo goed als de informatie die de inwoners over het onderwerp tot zich nemen. Daar schuilt het gevaar van populistische non-informatie. Tegelijkertijd kan het inwoners tegenover elkaar zetten en door partijen gebruikt worden om hun gelijk te halen. Een referendum blijkt in de praktijk namelijk vaak de stem van een minderheid te zijn. 
Tegelijkertijd lijkt de vertegenwoordigende democratie niet altijd voldoende om inwoners betrokken te houden. Daartoe wil een deel van onze fractie wel de optie van referendum om inwoners te raadplegen. Progressief Woerden stemt daarom verdeeld. Als de raad voor de referendumverordening stemt dan willen we voorkomen dat elke discussie naar het ja/nee format wordt platgeslagen en hebben wij nu meer behoefte aan aanvullende vormen van inwonersparticipatie dan ooit. We noemen dan nog even het burgerberaad en burgeramendement als mogelijk instrument.
 

Hierbij een link naar de uiteindelijke motie

 

Hieronder ook nog de spreektekst bij de politieke avond:

"In de pers wordt het referendum gepresenteerd als de manier om inwoners mee te laten praten. Stemmen tegen het referendum is feitelijk stemmen tegen inwonerparticipatie, zo lijkt het. Progressief Woerden is sterk voor inwonerparticipatie, maar verdeeld over de vraag of de kosten van een referendum en in de inzet van ambtenaren voldoende opweegt tegen de mogelijke uitkomsten daarvan. Daarbij kan een referendum polariseren en als proteststem gebruikt worden. Liever gaat Progressief Woerden dan ook echt in gesprek met inwoners, individueel of via een burgerberaad.
Inwoners verwachten veel van een referendum, inwoners willen gehoord worden en het afwijken van de uitkomst van een referendum zal schadelijk zijn voor de partijen die het advies niet volgen. Een raadgevend referendum is daarmee niet geheel vrijblijvend.
Tegelijkertijd ziet Progressief Woerden dat het raadplegen van inwoners sommige besluiten kan vergemakkelijken. We zijn vooral voorstander van het vroegtijdig meenemen van inwoners in besluitvorming (burgerberaad). Of eventueel een burger amendement." 

 

Lees hier het inititatiefvoorstel voor het raadgevend referendum

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht