Crematorium komt er helaas voorlopig niet

19/04/2017 - Vandaag heeft de gemeenteraad besloten om geen crematorium te willen op begraafplaats Rijnhof. Volgens Progressief Woerden en het college de meest geschikte locatie. De aanwezigheid van buurtbewoners met zorgen werd een aantal partijen teveel. Weinig inhoudelijke argumenten. Lees hieronder onze bijdrage:

Voorzitter,

Maar ook collega leden van de gemeenteraad en toehoorders. Vanavond worden wij als vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente Woerden gevraagd een beslissing te nemen over het mogelijk maken van de vestiging van een crematorium op de Begraafplaats Rijnhof aan Geestdorp in Woerden.

Een beslissing waarbij wij de belangen van verschillende Woerdenaren zorgvuldig moeten wegen. Woerdenaren die in de buurt wonen, hier in diverse vergaderingen aanwezig geweest en in meerderheid tegen een crematorium op die locatie. Vooral omdat zij wat meer verkeer zullen ervaren. En Woerdenaren die dierbaren verliezen en daar op een waardige manier in hun eigen woonplaats afscheid van willen nemen. Een situatie die voor de meeste in de toekomst zal spelen en voor wie deze beslissing dus minder urgent is. Hier daarom misschien niet aanwezig. Maar wel een groep waar wij rekening mee moeten houden.

Daarnaast voorzitter, moeten wij als raadsleden ons bewust zijn van het feit dat wij niet gaan bouwen, dat doet een gemeente niet zelf. Wij zullen het aantrekkelijk moeten maken voor een ondernemer om op een locatie te gaan bouwen.

Voorzitter, ik ben de afgelopen 8 jaar bezig met maatschappelijke verantwoord ondernemen het is zogezegd mijn vak. Bedrijven helpen met het zoeken naar een bedrijfsmodel en zakelijke proposities die een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement geven en tegelijk economisch renderen. Dat is niet makkelijk. Geld verdienen zonder oog voor de impact op de wereld is makkelijk. Maatschappelijk rendement maken zonder op de centen te letten ook. Die combinatie, die is moeilijk. Met die bril kijk ik hiernaar. Want een overheid kan hierin sturen, die kan zodanig bestemmen dat er een ondernemer komt met een dienst waar wij als samenleving behoefte aan hebben. En dat de negatieve gevolgen daarvan geminimaliseerd worden. Wij geven dus geen ruimte om een grote zo goed mogelijk renderende uitvaartfabriek neer te zetten. Wij geven heel zorgvuldig in een bestemming ingekaderd ruimte om te zorgen dat dit crematorium past bij wat andere partijen weleens de 'Woerdense maat' noemen.

Voorzitter, mijn betoog is dat de voor- en nadelen van deze locatie in het licht van het algemeen belang in balans zijn. Ik zal dat uitleggen.
Kans dat het hier lukt voor een ondernemer is namelijk relatief groot. Er is al een parkeerplaats, er is al een aula en een urnentuin. Hier een crematorium bij ontwikkelen is logisch vanuit de ondernemer geredeneerd. En dat voordeel moeten we zwaar laten wegen, denkt de fractie van Progressief Woerden.

Dan de nadelen, de bezwaarmakers noemen er een aantal. De meeste daarvan zijn oneigenlijk in de ogen van Progressief Woerden. Het zijn procedurele argumenten zoals de vraag of het wel gaat lukken om binnen tien jaar werkelijk een crematorium te realiseren. Alsof dat een oprechte zorg is van bezwaarmakers. Tuurlijk moet er enig zicht zijn op werkelijke ontwikkeling. En die is er. Maar wellicht kan de wethouder die kansen nog een keer te schetsen in zijn eerste termijn. Maar collega's denk ook aan de recreatieplas, daar hebben we ook bestemd zonder zekerheden vooraf. Soms kunnen wij niet anders, omdat we willen dat de markt iets oppakt dat goed is voor Woerden.

Als we goed naar de bezwaren kijken zijn er volgens de fractie van Progressief Woerden maar twee bezwaren die serieuze aandacht verdienen. Waarvan we moeten kijken hoe reëel die bezwaren zijn, en of wij vervolgens op of een of andere manier rekening aan die bezwaren tegemoet kunnen komen. Wat ons betreft zijn die twee mogelijke nadelen het verkeer en de principiële bezwaren.

Het principiële argument is wat Progressief Woerden aan tegemoet gekomen door het crematorium met beplanting aan het oog te onttrekken. En door aula en oven in twee gescheiden gebouwen te organiseren. Voor bezwaarmakers is dat niet genoeg, dat is helder. Maar de vraag is of het voor hen ooit genoeg is. CU/SGP was helder in de commissie; een crematorium is überhaupt niet wenselijk in Woerden. Daar gaan we dus niet uit komen. Wat overigens niet betekent dat wij vinden dat we die maatregelen om tegemoet te komen niet toch moeten nemen.
Dan het verkeersargument. Verkeer dat gaat toenemen van 750 tot maximaal 950 autobewegingen per dag. Progressief Woerden is van mening dat die weg dat aankan, makkelijk zelfs. Het betekent hooguit dat doordeweekse dagen woerden zoals zaterdagen nu zijn. En dat het op bepaalde zaterdagen wat drukker kan worden. En ook de geldende normen voor dit type wegen bevestigen dit. Dit type weg kan wel tot 2000 verkeersbewegingen per dag aan. Daar blijven we dus heel ruim onder. Wat ons betreft is er dus geen argument meer om het crematorium op die locatie niet te willen.

Ik wil daarom besluiten voorzitter met wat input van iemand die graag had gewild dat er een crematorium in Woerden was. Omdat we die stem tot nu toe niet gehoord hebben in dit dossier. Deze vrouw en haar man kregen een te vroeg en daardoor niet levensvatbare zoon. In deze momenten van grote pijn hebben zij besloten dat crematie in dit geval het beste was. En bij afwezigheid van een crematorium in Woerden moesten zij via de snelweg uitwijken naar Gouda. Iedereen kan zich voorstellen dat een snelweg niet de rust en sfeer heeft die passen bij een uitvaart. Maar dat was voor hen niet het ergste. Zelf zegt ze daarover: 

“Wat ik er de vervelendste dingen aan vond: na een crematie moet de as van een overledene een half jaar op het crematorium blijven. De gedachte dat mijn zoon een half jaar lang in Gouda was en niet bij ons in de buurt, juist in die heel gevoelige periode was eigenlijk onverteerbaar. En ook het feit dat wij onderweg naar het crematorium op de snelweg in de file terecht kwamen waardoor we ook nog een soort stress over op tijd komen kregen.”

Dit is niet wat je je plaatsgenoten toewenst die afscheid nemen van dierbaren. Iedere week zijn er zo’n twaalf tot vijftien crematies voorzien in ons crematorium. Crematies waarvan ik vermoed dat een flink deel van de nabestaanden dat liever in Woerden had gedaan. De kans om dat mogelijk te maken hebben wij vanavond. Op een locatie die bijna ideaal is. En die de grootste, zo niet de enige, kans geeft om een crematorium op korte termijn gerealiseerd te krijgen. Tot zover.

Tweede termijn

Voorzitter, ik ben in eerste termijn niet over motie SW en VVD begonnen. Die motie krijgt steun van ons. Als dat nodig is om een meerderheid te krijgen, zeker. Maar liever niet, omdat wij hem eigenlijk overbodig vinden. Hij vraagt om onderzoek dat volgens PW al gedaan is. En dat tot een onvermijdelijke conclusie heeft geleid. Namelijk dat Rijnhof alles afwegende de ideale locatie is voor een crematorium. Wij zijn zeer benieuwd hoe partijen tegen de tegemoetkomingen van D66 aankijken. En van wethouder en collegapartijen wil ik graag weten of afstemmen betekent dat
De fractie van PW heeft in eerste termijn vier partijen tegen dit voorstel horen zijn. Geen van die partijen heeft daar een rationeel argument voor. De fractie van Progressief Woerden zou bijna tot de conclusie komen dat partijen zich vooral laten leiden door de emoties en subjectieve opvattingen van belanghebbenden hier in de zaal. En daarmee eigenlijk de belangen van al die Woerdenaren die hun dierbaren in Woerden willen begraven negeren.

De wethouder is helder geweest. Het betoog van Progressief Woerden klopt. Deze locatie geeft de grootste kans op werkelijke realisatie van een crematorium. En de angst die Progressief Woerden heeft dat een crematorium er helemaal niet komt zeer terecht is als wij deze locatie laten gaan. Ik heb geen van de partijen deze afweging serieus horen nemen. Deze locatie mag het gewoon niet worden.

Onze conclusie is helder. Als er over vijf jaar geen crematorium is, een zeer reële kans gezien de discussie vanavond dan is duidelijk door welke partijen dat komt. Uitspreken dat je iets wenselijk vindt. Maar de beste kans laten schieten om die wens te realiseren.
 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht